Email : info@drcubala.com

Autyzm –  zapalenie

Nie wiemy dzisiaj jeszcze, co powoduje autyzm, który wydaje się być chorobą niejednorodną i wieloczynnikową. Jednak wszystkie zaburzenia wiązane z autyzmem łączy stan zapalny w ośrodkowym układzie nerwowym. W badaniach przeprowadzonych w Johns Hopkins University przeanalizowano mózgi zmarłych osób ze zdiagnozowanym autyzmem i porównano je z mózgami osób nieautystycznych. Na podstawie tej dużej próby potwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że w układzie nerwowym osób autystycznych występuje nieprawidłowa, nadmierna reakcja immunologiczna, taka sama jak w przypadku stanów zapalnych.

Anomalie widoczne są przede wszystkim w komórkach tak zwanego mikrogleju.

Mikroglej składa się z komórek układu odpornościowego, które obecne są stale w mózgu i w rdzeniu kręgowym – mają one za zadanie wspierać komórki nerwowe, chronić je przed uszkodzeniem, regenerować, przyczyniać się do usuwania komórek uszkodzonych lub zbędnych. Nadmierna aktywacja mikrogleju przyczynia się jednak do powstawania procesów zapalnych oraz uszkodzeń tkanki nerwowej. Taka aktywacja może wystąpić pod wpływem różnych czynników, na przykład zakaźnych – jako odpowiedź na bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki.  Znane są także uszkodzenia neuronów powodowane środkami chemicznymi – także tymi wydzielanymi przez nasz organizm, czyli na przykład pod wpływem podwyższonego czynnika martwicy nowotworów. Endotoksyny, przykładowo części ścian bakterii uwalniające się do krwi w procesie ich rozpadu (tak zwane LPSy, czyli liposacharydy bakteryjne), mogą również powodować aktywację mikrogleju.

Wiemy, że zmiany w mikrogleju mózgowym charakterystyczne są nie tylko dla autyzmu, ale także dla choroby Alzheimera i innych chorób przebiegających z neurodegeneracją.

 https://www.nature.com/articles/ncomms6748

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 1 =