Email : info@drcubala.com

Cynk! Cynk!

Ostatnio o nim słychać bardzo dużo w czasach, gdy nad światem krąży widmo wirusa #COVID. Jedni specjaliści nalegają, by przyjmować go w dużych dawkach, inni twierdzą że jest niepotrzebny, nawet, co gorsza, może powodować groźne dla życia choroby.

Dzieci z niedoborem cynku są narażone na zwiększone ryzyko ograniczonego wzrostu i rozwoju chorób biegunkowych, a także infekcji dróg oddechowych, takich jak ostre infekcje dolnych dróg oddechowych. Zaburzenia biegunkowe i ostre infekcje dolnych dróg oddechowych, zwłaszcza zapalenie płuc, to dwie najczęstsze przyczyny zgonów niemowląt i dzieci w krajach o niskich dochodach. Niedożywienie jest uważane za przyczynę około połowy tych śmiertelnych ostrych zakażeń dolnych dróg oddechowych. Samo zapalenie płuc zabija każdego roku więcej dzieci niż AIDS, malaria lub odra łącznie, z ponad 2 milionami zgonów rocznie. Niektóre badania naukowe sugerują, że suplementacja cynku może zmniejszyć liczbę epizodów i nasilenie przypadków zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc u dzieci. Suplementacja cynku w połączeniu z doustnym roztworem nawadniającym stanowi już podstawę zalecenia WHO / UNICEF do stosowania w leczeniu dzieci z biegunką .

Cynk wpływa na nasz zmysł smaku – jego niedobór sprawia, że nasze receptory tracą zdolność rozpoznawania smaku. Niemowlęta i dzieci, które cierpią na niedobór tego pierwiastka wolniej rosną i mają gorszy apetyt. I to właśnie niedobór tego pierwiastka jest szczególnie niebezpieczny u dzieci, w okresie ich intensywnego wzrostu. Może przyczyniać się do zahamowania wzrostu, upośledzenia funkcji poznawczych, opóźnienia dojrzewania płciowego.

Uważa się, że cynk pomaga zmniejszyć podatność na ostre infekcje dolnych dróg oddechowych poprzez regulację różnych funkcji immunologicznych, w tym ochronę zdrowia i integralności komórek oddechowych podczas zapalenia lub urazu płuc  Niedawny przegląd i metaanaliza istniejących badań, na przykład, wykazały, że korzystne efekty suplementacji cynku zostały najwyraźniej wykazane w Azji Południowej, kiedy dzieci otrzymywały co najmniej 70 miligramów cynku na tydzień W przeglądzie tym nie udało się jednak ustalić, czy suplementacja cynku byłaby mniej skuteczna, gdyby podano niższe dawki, czy też suplementacja miałaby mniejszy wpływ na częstość występowania ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych w innych regionach geograficznych. Kolejny przegląd systematyczny wykazał, że suplementacja cynku była istotnie związana ze zmniejszeniem częstości występowania zapalenia płuc w niedoborowych populacjach.

Od dawna wiemy, że cynk jest niezbędnym mikroelementem dla funkcji komórek takich jak wzrost komórek, różnicowanie i przeżycie. Niedobór cynku hamuje zarówno wrodzone, jak i adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne. Jednak dokładne mechanizmy fizjologiczne regulacji układu odpornościowego za pośrednictwem Zn są w dużej mierze niejasne. Homeostaza cynku jest ściśle kontrolowana przez skoordynowaną aktywność transporterów cynku i metalotionein, które regulują transport, dystrybucję i przechowywanie cynku. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że cynk zachowuje się jak cząsteczka sygnalizująca, ułatwiając transdukcję różnych kaskad sygnalizacyjnych w odpowiedzi na bodźce pozakomórkowe. Niedobór cynku u ludzi zmniejsza aktywność tymuliny  (hormonu grasicy) w surowicy . Grasica pełnia rolę „nauczyciela” dla limofocytów – komórki pomocnicze T dojrzewają pod wpływem wydzielanych przez nią hormonów. Niedobór cynku powoduje spadki cytokiny wydzielanej przez komórki T 1 (Th (1)) ale nie wpływa na cytokiny komórek T 2 (Th (2)). To przesunięcie funkcji Th (1) do Th (2) powoduje dysfunkcję immunologiczną.  Ponieważ produkcja IL-2 (cytokiny Th (1)) jest zmniejszona, prowadzi to do zmniejszenia aktywności komórek NK i komórek cytolitycznych T, które biorą udział w zabijaniu wirusów, bakterii i komórek nowotworowych.

Cynk od wielu lat stosowany jest w różnych dawkach w różnych jednostkach chorobowych. Zalecana dawka spożycia dobowego to 8-11 mg.  Obecnie w telewizji przestrzega się nas, byśmy go nie spożywali w nadmiarze. U mężczyzn po 60 może towarzyszyć nowotworom prostaty Przede wszystkim, nadmiar cynku zakłóca homeostazę miedzi,  w niektórych chorobach przebiegających z nadmiarem miedzi podaje się go właśnie w celu jej obniżenia.

Jakie więc dawki cynku przyjmuje się w różnych chorobach a które są naprawdę niebezpieczne?

Dla porównania podaję Państwu tabelę, zaczerpniętą ze strony (PO9, z przykładową suplementacją preparatów cynku w różnych schorzeniach

Tabela powstawała na  podstawie:

https://www.peacehealth.org/medical-topics/id/hn-293400

Trądzik  zwyczajny 40 do 90 mg dziennie pod nadzorem lekarza Kilka badań z podwójnie ślepą próbą wskazuje, że przyjmowanie cynku zmniejsza nasilenie trądziku. Długotrwałe stosowanie wymaga 1 do 2 mg miedzi dziennie, aby zapobiec niedoborowi miedzi. Kilka badań z podwójnie ślepą próbą wskazuje, że suplementy cynku zmniejszają nasilenie trądziku. W jednym badaniu z podwójnie ślepą próbą, choć nie w innym, stwierdzono, że cynk jest tak samo skuteczny jak doustna antybiotykoterapia. Lekarze czasami sugerują, że osoby z trądzikiem przyjmują 30 mg cynku dwa lub trzy razy dziennie przez kilka miesięcy, a następnie 30 mg dziennie później. Często widoczna jest poprawa po 12 tygodniach. Długotrwała suplementacja cynku wymaga 1–2 mg miedzi dziennie, aby zapobiec niedoborowi miedzi.
Acrodermatitis enteropatica 30 do 150 mg dziennie pod nadzorem lekarza Uzupełnienie odpowiedniej ilości cynku może doprowadzić do remisji  rzadkiej dziedziczne zapalenie skóry wywołane przez enteropatię

Suplementacja cynkiem powoduje całkowitą remisję w dziedzicznym zapaleniu skóry wywołanym przez enteropatię. Suplementy cynku w ilości od 30 do 150 mg dziennie są stosowane przez osoby z tym schorzeniem. Osoby z zapaleniem jelit typu acrodermatitis muszą być monitorowane przez personel medyczny, aby upewnić się, że ich poziom suplementacji cynku jest odpowiedni i że suplementy cynku nie powodują niedoboru miedzi

Przeziębienie i ból gardła

13 do 25 mg jako glukonian, glukonian-glicyna lub octan w tabletkach do ssania co dwie godziny

Pastylki cynkowe stosowane przy pierwszych objawach przeziębienia pomagają zatrzymać wirusa i skrócić chorobę.

Cynk zakłóca replikację wirusa in vitro, może osłabiać zdolność wirusów do przenikania do komórek organizmu, może pomagać komórkom odpornościowym w zwalczaniu przeziębienia i może łagodzić objawy przeziębienia, gdy jest przyjmowany jako suplement. W badaniach z podwójnie ślepą próbą pastylki cynkowe skróciły czas trwania przeziębienia u dorosłych, ale były nieskuteczne u dzieci. Pastylki do ssania zawierające glukonian cynku, glukonian cynku-glicyna i, w większości badań, octan cynku były skuteczne; większość innych form cynku i pastylek do ssania o smaku kwasu cytrynowego, kwasu winowego, sorbitolu lub mannitolu była nieskuteczna. Próby z użyciem tych innych form cynku zakończyły się niepowodzeniem, podobnie jak próby z użyciem niewystarczającej ilości cynku. W celu złagodzenia objawów przeziębienia pastylki do ssania dostarczające 13 do 25 mg cynku (w postaci glukonianu cynku, glukonianu cynku-glicyny lub octanu cynku) stosuje się co dwie godziny w stanie czuwania, ale tylko przez kilka dni. Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy pastylki do ssania są stosowane przy pierwszych objawach przeziębienia.

Osoby leczone cynkiem miały o 50% mniejsze ryzyko wystąpienia objawów po tygodniu w porównaniu z tymi, którym podano placebo Większość badań z użyciem glukonianu, glukonianu-glicyny lub octanowych postaci cynku wykazywała pozytywne efekty

Zespół Downa 1 mg na 2,2 funta (1 kg) masy ciała dziennie pod nadzorem lekarza Cynk może poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, zmniejszyć wskaźniki infekcji i stymulować wzrost. Pod nadzorem lekarza. Poziomy we krwi minerałów przeciwutleniających – selenu i cynku – były normalne w jednym badaniu z udziałem osób z zespołem Downa, ale inni stwierdzili, że poziom selenu i cynku jest niski. W niektórych badaniach ponad 60% pacjentów z zespołem Downa miało niski poziom cynku. Wstępne badanie suplementacji selenu u dzieci z zespołem Downa wykazało, że aktywność przeciwutleniająca w organizmie uległa poprawie; jednak wpływ tego odkrycia na długoterminowe zdrowie tych osób jest niejasny. Cynk ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a w jednym wstępnym badaniu większość pacjentów z badanym zespołem Downa miała niski poziom cynku i niską aktywność komórek odpornościowych. Suplementacja cynkiem spowodowała poprawę aktywności komórek odpornościowych. We wstępnych badaniach interwencyjnych poprawa aktywności komórek odpornościowych była związana ze zmniejszonym odsetkiem zakażeń u pacjentów z zespołem Downa, którym podawano cynk w ilości 1 mg na 2,2 funta masy ciała na dobę. Jednak kontrolowane badanie nie wykazało, że cynk, w dawce 25 mg dziennie dla dzieci poniżej 10 roku życia i 50 mg dla starszych dzieci, ma takie korzyści. Cynk ma inne role w ciele; wstępne dane wskazują, że suplementacja cynku, w dawce 1 mg na 2,2 funta masy ciała dziennie, poprawiła czynność tarczycy u pacjentów z zespołem Downa i zwiększona szybkość wzrostu u dzieci z zespołem Downa.
Niepłodność męska 60 mg (plus 2 mg miedzi, aby zapobiec niedoborom) pod nadzorem lekarza Niedobór cynku prowadzi do zmniejszenia liczby plemników i impotencji u mężczyzn. Przyjmowanie cynku może rozwiązać ten problem i poprawić jakość nasienia. Niedobór cynku prowadzi do zmniejszenia liczby plemników i impotencji u mężczyzn. Korelacja między poziomem cynku we krwi a jakością nasienia pozostaje kontrowersyjna. Zgłaszano, że niepłodni mężczyźni mają niższy poziom cynku w nasieniu niż mężczyźni o normalnej płodności. Podobnie mężczyźni z prawidłową gęstością nasienia mają zwykle większą ilość cynku w nasieniu niż mężczyźni z niską liczbą plemników. Jednak inne badania wykazały, że wysokie stężenie cynku w nasieniu jest związane ze zmniejszoną ruchliwością plemników u niepłodnych mężczyzn. Kilka badań wykazało, że doustna suplementacja cynku poprawia zarówno ruchliwość liczby plemników, jak i cechy fizyczne plemników w niektórych grupach niepłodnych mężczyzn. W przypadku niepłodnych mężczyzn z niskim poziomem cynku w nasieniu wstępne badanie wykazało, że suplementy cynku (240 mg na dobę) zwiększały liczbę plemników i prawdopodobnie przyczyniły się do pomyślnej impregnacji przez 3 z 11 mężczyzn. Jednak wszystkie te badania obejmowały niewielką liczbę wolontariuszy, a zatem wpływ ich wniosków jest ograniczony. W kontrolowanym badaniu 100 mężczyzn o niskiej ruchliwości plemników otrzymywało 57 mg cynku dwa razy dziennie lub placebo. Po trzech miesiącach nastąpiła znacząca poprawa jakości nasienia, liczby plemników, ruchliwości plemników i zdolności zapłodnienia nasienia. Idealna ilość dodatkowego cynku pozostaje nieznana, ale niektórzy lekarze zalecają 30 mg dwa razy dziennie. Długotrwała suplementacja cynku wymaga 1–2 mg miedzi dziennie, aby zapobiec niedoborowi miedzi
Niedowidzenie zmierzchowe (kurza ślepota) W przypadku niedoboru: 15 do 30 mg dziennie (z 1 do 2 mg miedzi dziennie, aby zapobiec niedoborom) do tego witamina A Brak cynku może zmniejszać aktywność dehydrogenazy retinolu, enzymu niezbędnego do działania witaminy A w oku. Cynk wspomaga ślepotę nocną u osób z niedoborem cynku. Niedobór cynku w diecie jest powszechny, a brak cynku może zmniejszać aktywność dehydrogenazy retinolu, enzymu niezbędnego do działania witaminy A w oku. Cynk wspomaga ślepotę nocną u osób z niedoborem cynku; dlatego wielu lekarzy sugeruje 15 do 30 mg cynku dziennie, aby wspierać zdrowe widzenie. Ponieważ długotrwała suplementacja cynku może obniżyć poziom miedzi, zwykle zaleca się od 1 do 2 mg miedzi dziennie (w zależności od ilości użytego cynku) dla osób, które uzupełniają cynk przez więcej niż kilka tygodni
Choroba Wilsona

Wyłącznie pod kontrolą kliniki hepatologicznej

Uzupełnienie cynku może pomóc zmniejszyć wchłanianie miedzi w diecie.

Cynk jest znany ze swojej zdolności do zmniejszania wchłaniania miedzi i był z powodzeniem stosowany u pacjentów z chorobą Wilsona, a niektóre próby trwały latami. Naukowcy nazwali cynk „niezwykle skuteczną i nietoksyczną terapią choroby Wilsona”. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła stosowanie cynku do leczenia choroby Wilsona w terapii podtrzymującej po terapii lekowej, chociaż niektórzy naukowcy zalecają, aby rozważyć zastosowanie go również w terapii początkowej.

Cynk był również stosowany w celu zapobiegania wzrostowi normalnego poziomu miedzi u osób z chorobą Wilsona, które wcześniej były skutecznie leczone lekami na receptę. Cynk (50 mg przyjmowany trzy razy dziennie) był używany do takiej terapii podtrzymującej, chociaż niektórzy badacze wykorzystali tę samą ilość cynku do skutecznego leczenia osób z chorobą Wilsona, którzy nie otrzymali terapii lekowej.

Cynk jest tak skuteczny w zmniejszaniu obciążenia organizmu miedzią, że u osób z chorobą Wilsona, która 480 mg dziennie cynku odnotowywano niedobory miedzi. Czasem, paradoksalnie po suplementacji cynku może wystąpić wzrost poziomu miedzi w wątrobie; czołowi badacze uważają jednak, że wzrost ten jest tymczasowy i może nie być szkodliwy.

Suplementację cynku (25 mg lub 50 mg trzy razy dziennie) stosowano również w celu skutecznego leczenia kobiet w ciąży z chorobą Wilsona. Leczenie choroby Wilsona za pomocą cynku powinno odbywać się wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Gojenie się ran 30 mg dziennie +2 mg miedzi dziennie, lub regularnie stosowane miejscowe preparaty cynku  Cynk jest składnikiem enzymów potrzebnych do naprawy ran, a nawet niewielki niedobór może zakłócać optymalne odzyskiwanie po codziennym uszkodzeniu tkanek. Cynk jest składnikiem wielu enzymów, w tym niektórych niezbędnych do naprawy ran. Nawet niewielki niedobór cynku może zakłócać optymalne odzyskiwanie po codziennym uszkodzeniu tkanek, a także od poważniejszych urazów. W jednym kontrolowanym badaniu stwierdzono, że czas gojenia się rany chirurgicznej został skrócony o 43% przy doustnej suplementacji 50 mg cynku trzy razy dziennie, w postaci siarczanu cynku. Nie wiadomo, czy doustny cynk pomaga w gojeniu tkanek, gdy nie występuje faktyczny niedobór cynku, ale lekarze często zalecają 30 mg cynku dziennie przez cztery do sześciu tygodni, aby pomóc w gojeniu się ran. Z drugiej strony miejscowe zabiegi zawierające cynk poprawiły gojenie się ran skóry, nawet gdy nie ma jej niedoborów. Długoterminowej doustnej suplementacji cynku musi towarzyszyć suplementacja miedzi, aby zapobiec niedoborowi miedzi wywołanemu cynkiem. Zazwyczaj, jeśli codziennie przyjmuje się 30 mg cynku, powinno mu towarzyszyć 2 mg miedzi. Jeśli stosuje się 60 mg cynku, powinno mu towarzyszyć 3 mg miedzi każdego dnia.
Trądzik różowaty 23 mg trzy razy dziennie przez trzy miesiące pod nadzorem lekarza W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementy cynku zmniejszały nasilenie trądziku różowatego o około 75%. Długoterminowi użytkownicy cynku powinni również przyjmować suplement miedzi, aby zapobiec niedoborom. W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementacja cynkiem (23 mg trzy razy dziennie przez trzy miesiące) zmniejszała nasilenie trądziku różowatego o około 75%, podczas gdy nie zaobserwowano poprawy w grupie placebo. Łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe zgłosiło 12% osób przyjmujących cynk, ale nie wystąpiły inne znaczące działania niepożądane. Długoterminowej suplementacji cynku powinien towarzyszyć suplement miedzi, aby zapobiec niedoborowi miedzi wywołanemu cynkiem.
Detoksyfikacja alkoholu

Pod kontrolą lekarską: od 135 do 215 mg na dobę

Uzupełnienie cynku może skorygować niedobór często występujący w alkoholowej marskości wątroby i może poprawić upośledzone funkcje smakowe, których często doświadczają osoby z marskością wątroby.

Alkoholowa marskość wątroby jest związana z niedoborem cynku. W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementacja octanem cynku (200 mg trzy razy dziennie, zapewniająca łącznie 215 mg pierwiastka cynku dziennie), podawana pacjentom z marskością wątroby przez siedem dni, znacząco poprawiła encefalopatię wrotną (PSE). Drugie badanie osiągnęło podobne wyniki po trzech miesiącach leczenia, a trzecie badanie wykazało korzystny efekt po 6 miesiącach leczenia 51 mg cynku dziennie w postaci kompleksu L-karnozyny cynku. Ludzie z marskością mają czasami upośledzoną funkcję smaku i sugeruje się, że przyczyną tego zaburzenia może być niedobór cynku. Chociaż jedno badanie wykazało, że problemy smakowe w marskości wątroby wynikają z samego procesu chorobowego, a nie z niedoboru cynku, badanie z podwójnie ślepą próbą wykazało, że 200 mg trzy razy dziennie siarczanu cynku (dostarczającego 135 mg pierwiastkowego cynku dziennie) przez sześć tygodnie znacznie poprawiły funkcję smakową u osób z alkoholową marskością wątroby. Lekarz powinien nadzorować długoterminową suplementację cynku w tych ilościach.

Anoreksja 50 mg dziennie + 1 do 3 mg miedzi  Ludzie z anoreksją mogą mieć niedobór cynku, w którym to przypadku uzupełnienie minerału może przywrócić poziomy i poprawić objawy. Niedobór cynku wykryto u osób z anoreksją lub bulimią w większości, choć nie we wszystkich badaniach. Ponadto niektóre objawy niedoboru cynku, takie jak zmniejszony apetyt, smak i zapach, są podobne do objawów obserwowanych w niektórych przypadkach anoreksji lub bulimii. W badaniu suplementacja 45–90 mg cynku dziennie powodowała zwiększenie masy ciała u 17 z 20 anorektycznych po 8–56 miesiącach. W badaniu z podwójnie ślepą próbą 35 kobiet hospitalizowanych z powodu anoreksji, otrzymujących 14 mg cynku dziennie, osiągnęło 10% wzrost masy ciała dwa razy szybciej niż grupa otrzymująca placebo. W innym raporcie stwierdzono, że grupa dorastających dziewcząt z anoreksją, z których niektóre były hospitalizowane, spożywa 7,7 mg cynku dziennie w swojej diecie – tylko połowa zalecanej ilości. Dostarczenie tym dziewczynkom 50 mg cynku dziennie w podwójnie ślepej próbie pomogło zmniejszyć poziom depresji i lęku, ale nie miało znaczącego wpływu na przyrost masy ciała. Każdy, kto przyjmuje suplementy cynku przez więcej niż kilka tygodni, powinien również suplementować 1 do 3 mg dziennie miedzi, aby zapobiec niedoborowi miedzi wywołanemu cynkiem.
Zespół deficytu uwagi – nadpobudliwość, w przypadku niedoboru: 15 mg dziennie  W jednym badaniu dzieci z ADHD, które otrzymywały cynk, wykazały znacznie większą poprawę zachowania, w porównaniu z dziećmi, które otrzymały placebo. W badaniu z podwójnie ślepą próbą dzieci z ADHD, które otrzymywały 15 mg cynku dziennie przez sześć tygodni, wykazały znacznie większą poprawę zachowania, w porównaniu z dziećmi, które otrzymywały placebo. Badanie przeprowadzono w Iranie, a niedobór cynku okazał się dość powszechny w niektórych częściach tego kraju. Nie jest zatem jasne, w jakim stopniu wyniki tego badania dotyczą dzieci mieszkających w innych krajach
W okresie rozrodczym 15 mg dziennie Wielu lekarzy zaleca multiwitaminę zawierającą cynk wszystkim kobietom w wieku rozrodczym, ze względu na potencjalną rolę w zapobieganiu wadom cewy nerwowej. We wstępnym badaniu kobiety z najwyższym całkowitym spożyciem cynku w diecie przed ciążą (w tym cynk zarówno z pożywienia, jak i suplementów) miały o 35% mniejsze ryzyko zajścia w ciążę z NTD. Jednak inne wstępne badanie nie wykazało związku między poziomem cynku we krwi u kobiet w ciąży a występowaniem NTD. Suplementacja cynku (15 mg dziennie) jest uważana za bezpieczną dla kobiet w ciąży. Biorąc pod uwagę jego bezpieczeństwo i potencjalną rolę w zapobieganiu NTD, wielu lekarzy zaleca multiwitaminę zawierającą cynk wszystkim kobietom w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę
Bulimia 30 mg pod nadzorem lekarza Ludzie z bulimią mogą mieć niedobór cynku, w którym to przypadku uzupełnienie minerału może przywrócić poziomy i poprawić objawy. Niedobór cynku wykryto u osób z anoreksją lub bulimią w większości, choć nie we wszystkich badaniach. Ponadto niektóre objawy niedoboru cynku, takie jak zmniejszony apetyt, smak i zapach, są podobne do objawów obserwowanych w niektórych przypadkach anoreksji lub bulimii.
 Owrzodzenia w chorobach nowotworowych: 150 mg dziennie plus 1 do 2 mg miedzi dziennie, aby zapobiec niedoborowi miedzi Niedobór cynku wiązany jest z nawracającymi owrzodzeniami rakowymi. Wstępna próba wykazała, że suplementacja do 150 mg cynku dziennie zmniejszyła nawroty  o 50 do 100%; uczestnicy z niedoborem cynku doświadczyli największej ulgi
Nietolerancja glutenu 15 mg Uzupełnienie cynku może poprawić niedobory pokarmowe w celiakii. Występuje ono na skutek zaburzeń transportu w kosmkach jelitowych. Zaburzenia wchłanianie występujące w celiakii może prowadzić do wielu niedoborów żywieniowych. Najczęstsze problemy żywieniowe u osób z celiakią obejmują niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych, żelaza, witaminy D, witaminy K, wapnia, magnezu i kwasu foliowego. Osoby z nowo zdiagnozowaną celiakią powinny zostać ocenione przez lekarza pod kątem niedoborów żywieniowych. Pacjenci z celiakią powinni suplementować  silne preparaty multiwitaminowo-mineralne. Po rozpoczęciu diety bezglutenowej ogólny stan odżywienia stopniowo się poprawia. Jednak niedobory niektórych składników odżywczych mogą utrzymywać się, nawet u osób, które ściśle unikają glutenu. Na przykład niedobór magnezu stwierdzono u 8 z 23 dorosłych z celiakią, którzy stosowali dietę bezglutenową i byli wolni od objawów. Gdy tym dorosłym podawano magnez przez dwa lata, gęstość mineralna kości znacznie wzrosła
Opryszczka  wargowa 20 mg  Miejscowo stosowany cynk wydaje się hamować replikację wirusa opryszczki i zapobiegać przyszłym epidemiom. Stosuj cynk miejscowo tylko pod nadzorem lekarza. Wykazano, że preparaty cynku hamują replikację wirusa opryszczki pospolitej in vitro
Przeziębienie i ból gardła W celu zapobiegania: 15 mg dziennie; w leczeniu przeziębienia: 30 mg dziennie na początku Badania wykazały iż suplementacja cynku znacznie zmniejsza zarówno częstość występowania, jak i czas trwania przeziębienia. Cynk zakłóca replikację wirusów in  vitro , zaburza zdolność wirusów do przenikania do komórek organizmu, wspomagać komórkom odpornościowym w zwalczaniu przeziębienia i może łagodzić objawy przeziębienia. Pastylki do ssania zawierające glukonian cynku, glukonian cynku-glicyna i, w większości badań, octan cynku były skuteczne; większość innych form cynku i pastylek do ssania o smaku kwasu cytrynowego, kwasu winowego, sorbitolu lub mannitolu była nieskuteczna. Próby z użyciem tych innych form cynku zakończyły się niepowodzeniem, podobnie jak próby z użyciem niewystarczającej ilości cynku. W celu złagodzenia objawów przeziębienia pastylki do ssania dostarczające 13 do 25 mg cynku (w postaci glukonianu cynku, glukonianu cynku-glicyny lub octanu cynku) stosuje się co dwie godziny, ale tylko przez kilka dni. Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy pastylki do ssania są stosowane przy pierwszych objawach przeziębienia. AW badaniu z podwójnie ślepą próbą u dzieci w Turcji doustna suplementacja cynku znacznie zmniejszyła zarówno częstość (o 29%), jak i czas trwania (o 11%) przeziębienia. Ilość cynku zużytego w tym siedmiomiesięcznym badaniu wyniosła 15 mg dziennie dla dzieci w średnim wieku 5,6 lat. Ilość dodatkowego cynku została podwojona na początku przeziębienia i ta wyższa ilość była kontynuowana aż do ustąpienia objawów
Choroba Crohna 25 do 50 mg cynku (z 2 do 4 mg miedzi, na dzień Cynk jest potrzebny do naprawy komórek jelit uszkodzonych przez chorobę Leśniowskiego-Crohna. Suplementacja może zrównoważyć część niedoboru spowodowanego zespołem złego wchłaniania Crohna. Choroba Leśniowskiego-Crohna często prowadzi do złego wchłaniania. W rezultacie często występują niedobory wielu składników odżywczych. Z tego powodu dla osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna sensowne jest przyjmowanie suplementu multiwitaminowo-mineralnego o dużej mocy. W szczególności zgłaszano niedobory cynku, kwasu foliowego, witaminy B12, witaminy D i żelaza. Cynk, kwas foliowy i witamina B12 są potrzebne do naprawy komórek jelit uszkodzonych przez chorobę Crohna. Niektórzy lekarze zalecają 25 do 50 mg cynku (zbilansowanego z 2 do 4 mg miedzi), 800 mikrogramów kwasu foliowego i 800 mikrogramów witaminy B12 dziennie. Status żelaza powinien ocenić lekarz przed rozważeniem suplementacji
Wyprysk  We wstępnych badaniach dzieci z niedoborem cynku wykazywały większe skłonności do wyprysku niż dzieci z prawidłowym poziomem tego minerału
Opryszczka narządów płciowych Miejscowe stosowanie cynku może pomóc w zapobieganiu nawrotom i wykazano, że powstrzymuje ból, pieczenie i mrowienie towarzyszące opryszczce. W W badaniach in vitro cynk działał hamująco na replikację wirusa

Stosuj miejscowy preparat zawierający od 0,025 do 0,9% cynku kilka razy dziennie

Przykry zapach z ust  Cynk jest w stanie zmniejszyć stężenie lotnych związków siarki w jamie ustnej, zmniejszając w ten sposób przykry zapach z ust. Wstępne badania wykazały również zdolność cynku do zmniejszania stężenia lotnych związków siarki w jamie ustnej. Jedno z badań wykazało, że dodanie cynku do pasty do napojów oczyszczonych

Działało poprzez obniżenie poziomu tych związków. W innym badaniu płukanka cynkowa neutralizowała szkodliwego wpływu merkaptanu metylu na tkankę przyzębną w jamie ustnej.

Zapalenie wątroby We wstępnym badaniu suplementacja betainą poprawiła objawy zapalenia wątroby u pacjentów z niealkoholowym zapaleniem wątroby i wątroby, rodzajem zapalenia wątroby. Suplementacja 17 mg cynku dwa razy dziennie (w postaci cynkowego kompleksu L-karnozyny) poprawiła odpowiedź na leczenie interferonem u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C we wstępnym badaniu. Nie wiadomo, czy ta korzyść wynikała przede wszystkim z cynku czy karnozyny, czy też inne formy cynku miałyby ten sam efekt

Wsparcie odporności przy HIV i AIDS 12 do 45 mg dziennie

Poziom cynku jest często niski u osób zakażonych wirusem HIV. Wykazano, że suplementy cynku zmniejszają liczbę infekcji u osób z AIDS. Poziomy cynku i selenu we krwi są często niskie u osób zakażonych wirusem HIV. Wykazano, że suplementy cynku (45 mg dziennie) zmniejszają liczbę infekcji u osób z AIDS. Suplementacja cynku (12 mg na dzień dla kobiet, 15 mg na dzień dla mężczyzn) spowolniła również spadek funkcji odpornościowych u osób dorosłych zakażonych HIV z niskim poziomem cynku we krwi

Infekcja Niedobory cynku mogą upośledzać funkcje odpornościowe. Wykazano, że suplementacja cynkiem zwiększa funkcję odpornościową u zdrowych osób. Pastylki cynkowe okazały się pomocne w przeziębieniu. Niewielkie niedobory cynku powodują upośledzenie funkcji odpornościowych. W badaniu z podwójnie ślepą próbą zdrowych osób w podeszłym wieku suplementacja 45 mg cynku dziennie przez rok znacznie zmniejszyła częstość infekcji. Niektórzy lekarze zalecają dodatkowe cynku dla osób z nawracającymi infekcjami, takie jak 25 mg dziennie dla dorosłych,  i niższe dla dzieci (w zależności od masy ciała). Pastylki cynkowe okazały się skuteczne w wielu badaniach mechanizmów przeziębienia. Długoterminowej suplementacji cynku powinien w większości przypadków towarzyszyć suplement miedzi, aby zapobiec niedoborowi miedzi wywołanemu cynkiem
Zakaźna biegunka W czasie biegunki dochodzi do zaburzeń wchłaniania cyku i witaminy A – oba te składniki  potrzebne do zwalczania infekcji. W krajach trzeciego świata suplementacja cynkiem i witaminą A doprowadziła do zmniejszenia  występowania i do  zapobiegania zakaźnej biegunce u dzieci. Istnieją dowody, że nawet dzieci, które nie mają niedoboru cynku, mogłyby skorzystać z suplementacji cynku podczas epizodu zakaźnej biegunki, jeśli biegunka jest spowodowana przez niektóre określone organizmy, takie jak organizm wywołujący cholerę lub niektóre szczepy E. Coli.
Marskość wątroby Pod kontrolą lekarską: od 135 do 215 mg na dobę  Uzupełnienie cynku może skorygować niedobór często występujący w alkoholowej marskości wątroby i może poprawić upośledzone funkcje smakowe, których często doświadczają osoby z marskością wątroby. Alkoholowa marskość wątroby jest związana z niedoborem cynku. W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementacja octanem cynku (200 mg trzy razy dziennie, zapewniająca łącznie 215 mg pierwiastka cynku dziennie), podawana pacjentom z marskością wątroby przez siedem dni, znacząco poprawiła encefalopatię wrotną . Drugie badanie osiągnęło podobne wyniki po trzech miesiącach leczenia, a trzecie badanie wykazało korzystny efekt po 6 miesiącach leczenia 51 mg cynku dziennie w postaci kompleksu z l-Karnozyną . Ludzie z marskością mają czasami upośledzoną funkcję smaku i sugeruje się, że przyczyną tego zaburzenia może być niedobór cynku. Mimo iż niektórzy naukowcy uważają, że problemy smakowe w marskości wątroby wynikają z samego procesu chorobowego, a nie z niedoboru cynku, badanie z podwójnie ślepą próbą wykazało, że 200 mg trzy razy dziennie siarczanu cynku (dostarczającego 135 mg pierwiastkowego cynku dziennie) przez sześć tygodnie znacznie poprawiły funkcję smakową u osób z alkoholową marskością wątroby. Lekarz powinien nadzorować długoterminową suplementację cynku w tych ilościach
Zwyrodnienie plamki żółtej 45 mg dziennie (z 1 do 2 mg miedzi) Dwa ważne enzymy w siatkówce, które są potrzebne do widzenia, wymagają cynku. W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementacja 45 mg cynku dziennie przez rok lub dwa lata znacznie zmniejszyła tempo utraty wzroku u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej.

Niestety, cynk nie wydaje się pomagać w postaci wysiękowej

Wrzód trawienny 25 do 50 mg dziennie Uzupełnienie cynku może przyspieszyć naprawę uszkodzonej tkanki żołądka. Cynk jest również potrzebny do naprawy uszkodzonej tkanki i w badaniach na zwierzętach chronił przed owrzodzeniem żołądka. W Europie cynk jest stosowany jako lek w leczeniu wrzodów trawiennych. Chorym na wrzody żołądka podaje się  25 do 50 mg cynku dziennie.  Należy przyjmować od 1 do 3 mg miedzi dziennie, aby uniknąć niedoboru miedzi, który w innym przypadku byłby spowodowany suplementacją cynku.
Wrzód trawienny (karnozyna)

150 mg kompleksu karnozyny cynku dwa razy dziennie

Badania wykazały, że sól cynkowa aminokwasu karnozyny chroni przed powstawaniem wrzodów i wspomaga gojenie istniejących owrzodzeń.

Eksperymentalne badania na zwierzętach wykazały, że sól cynkowa aminokwasu karnozyny zapewnia znaczną ochronę przed powstawaniem wrzodów i sprzyja gojeniu się istniejących owrzodzeń. Ponieważ jednak sam cynk okazał się pomocny w leczeniu wrzodów trawiennych, nie wiadomo, ile korzystnego efektu spowodowało karnozyna. Badania kliniczne na ludziach wykazały, że ten związek może pomóc w zwalczaniu H. pylori, organizmu powiązanego z wrzodem trawiennym i rakiem żołądka. Ilość kompleksu karnozynowo-cynkowego wykorzystywana w badaniach do zwalczania H. pylori wynosi 150 mg dwa razy dziennie

Poród i wsparcie okołoporodowe We wstępnym badaniu kobiety w ciąży, które stosowały suplement diety zawierający cynk w ciągu trzech miesięcy przed i po zapłodnieniu, miały o 36% mniejsze prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z wadą cewy nerwowej, a także kobiety, które miały najwyższe spożycie cynku w diecie (ale nie przyjmowały suplementu witaminowego) miały o 30% mniejsze ryzyko.
Reumatoidalne zapalenie stawów  U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów zgłaszano niedobór cynku. Niektóre badania wykazały, że suplementacja cynku zmniejsza objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. U osób z RZS odnotowano niedobór cynku. Niektóre próby wykazały, że cynk zmniejsza objawy RZS, ale inne nie. Niektórzy sugerują, że cynk może pomóc tylko tym, którzy mają niedobór cynku
Szum w uszach Pod nadzorem lekarza: 90 mg dziennie (2 lub 3 mg miedzi dziennie, aby zapobiec wyczerpaniu)

W przypadku osób z niedoborem cynku suplementacja cynkiem może poprawić odczuwanie szumu w uszach.

Suplementy cynku są stosowane w leczeniu osób, które miały zarówno szum w uszach, jak i utratę słuchu (zwykle związane z wiekiem). Spośród tych, którzy początkowo mieli niski poziom cynku we krwi, około 25% doświadczyło poprawy szumu usznego po zażyciu cynku (90–150 mg dziennie przez trzy do sześciu miesięcy). Tak duże ilości cynku powinny być monitorowane przez lekarza. W dwóch kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono korzyści z suplementacji cynku (66 mg dziennie w jednym podwójnie zaślepionym badaniu) u osób z szumem usznym.

Cukrzyca typu 2 15 do 25 mg pierwiastkowego cynku dziennie Ludzie z cukrzycą typu 2, szczególnie ci, którzy są leczeni lekami przeciwcukrzycowymi, mają zwykle niedobór cynku. U osób z niedoborem cynku suplementacja może poprawić regulację poziomu glukozy we krwi i zmniejszyć insulinooporność. Cynk jest ważny dla prawidłowego wytwarzania i uwalniania insuliny trzustkowej. Niedobór cynku występuje bardzo często u osób z cukrzycą typu 2 i może być związany z podatnością genetyczną. W jednym badaniu niedobór cynku występował u 77% pacjentów leczonych metforminą (szeroko stosowanym lekiem przeciwcukrzycowym) i 90% pacjentów leczonych zarówno metforminą, jak i glimepirydem (inny lek przeciwcukrzycowy). Coraz więcej dowodów wskazuje, że suplementacja cynku może być pomocna w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu 2, ale wydaje się, że korzyści odnoszą tylko osoby o złym statusie cynku. W kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 200 uczestników ze stanem przedcukrzycowym stwierdzono, że średnie poziomy cynku są niższe niż normalnie, a przyjmowanie 20 mg cynku dziennie przez jeden rok spowodowało obniżenie poziomu glukozy we krwi, cholesterolu i cholesterolu LDL oraz poprawę odpowiedź na czczo na spożycie glukozy (tolerancja glukozy), pomiary oporności na insulinę i funkcji komórek trzustki. Ponadto 25% osób otrzymujących placebo przeszło w cukrzycę typu 2, a tylko u 11% osób otrzymujących cynk wystąpiła cukrzyca. Niemniej jednak związek między statusem cynku a ryzykiem cukrzycy typu 2 pozostaje niejasny, ponieważ w niektórych badaniach stwierdzono korelację między wyższym poziomem cynku we krwi a zwiększonym ryzykiem cukrzycy. Kontrolowane badanie u osób z cukrzycą typu 2 z utratą białka w moczu (oznaką uszkodzenia nerek związanego z cukrzycą) wykazało, że dodanie 50 mg cynku (jako siarczanu cynku) do leczenia cukrzycy przez 12 tygodni poprawiło poziom glukozy i trójglicerydów we krwi oraz zmniejszyło utrata białka w moczu. Badania wykazały również, że suplementacja kombinacją melatoniny (10 mg dziennie) i cynku (50 mg dziennie [jako octan cynku]) może poprawić poziom glukozy i lipidów we krwi oraz zmniejszyć utratę białka w moczu u osób z cukrzycą typu 2. Wielu lekarzy zaleca osobom z cukrzycą typu 2 i niskim poziomem cynku suplementację 15 do 25 mg cynku dziennie w celu normalizacji poziomu cynku. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek dodatkowego cynku zwiększa ryzyko niedoboru miedzi. Większość suplementów multiwitaminowo-mineralnych dostarcza odpowiednią ilość miedzi, aby zapobiec niedoborom
Brodawki W jednym  z badań suplementacja cynkiem spowodowała całkowite zniknięcie brodawek u 87% leczonych osób. W badaniu z podwójnie ślepą próbą suplementacja doustnym cynkiem w postaci siarczanu cynku przez dwa miesiące spowodowała całkowite zniknięcie brodawek u 87% leczonych osób, podczas gdy żadna z osób otrzymujących placebo nie uległa poprawie. Ilość użytego cynku obliczono na podstawie masy ciała, przy maksymalnej ilości 135 mg na dzień. Podobne wyniki zaobserwowano w innym badaniu z podwójnie ślepą próbą. Te duże ilości cynku powinny być stosowane pod nadzorem lekarza. Działania niepożądane obejmowały nudności, wymioty i łagodny ból brzucha
Sportowy tryb życia  Nadmierne ćwiczenia prowadzą do utraty cynku, a poważny niedobór cynku może upośledzać funkcjonowanie mięśni.. Sportowcy, którzy nie stosują optymalnej diety, szczególnie ci, którzy starają się kontrolować swoją wagę lub stosują modne diety podczas intensywnych ćwiczeń, mogą mieć niedobór cynku w stopniu, w którym pogorszy się wydajność lub zdrowie. W jednym badaniu z podwójnie ślepą próbą u kobiet stwierdzono, że 135 mg cynku dziennie przez dwa tygodnie poprawiło  siłę mięśni. W podwójnie zaślepionym badaniu sportowców płci męskiej z niskim poziomem cynku we krwi stwierdzono, że 20 mg cynku dziennie poprawia elastyczność czerwonych krwinek podczas ćwiczeń, co może korzystnie wpłynąć na przepływ krwi do mięśni. Nie przeprowadzono innych badań dotyczących efektów suplementacji cynku u osób ćwiczących. Bezpieczna ilość cynku do długotrwałego stosowania wynosi 20 do 40 mg dziennie wraz z 1 do 2 mg miedzi. Wyższe ilości należy przyjmować wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Łagodny rozrost stercza W niektórych badaniach wykazano, że cynk zmniejsza rozmiar prostaty. Jeśli bierzesz 30 mg lub więcej cynku dziennie, większość lekarzy zaleca dodanie 2 do 3 mg miedzi, aby uniknąć niedoboru. Wiadomo, że wydzieliny gruczołu krokowego zawierają wysokie stężenie cynku; ta obserwacja sugeruje, że cynk odgrywa rolę w prawidłowym funkcjonowaniu prostaty. W jednym wstępnym badaniu 19 mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego zażywało 150 mg cynku dziennie przez dwa miesiące, a następnie 50 do 100 mg dziennie. U 74% mężczyzn prostata zmniejszyła się. Ponieważ badanie to nie obejmowało grupy kontrolnej, poprawa mogła wynikać z efektu placebo. Cynk również zmniejszył rozmiar gruczołu krokowego w badaniu na zwierzętach, ale tylko w przypadku podania miejscowego. Chociaż badania wspierające stosowanie cynku są słabe, wielu lekarzy zaleca jego stosowanie. Ponieważ suplementacja dużymi ilościami cynku (np. 30 mg dziennie lub więcej) może potencjalnie prowadzić do niedoboru miedzi, większość lekarzy zaleca przyjmowanie 2 do 3 mg miedzi dziennie wraz z cynkiem.
Choroby dziecięce, odra  Niedobór cynku powoduje obniżenie obrony immunologicznej, a suplementacja cynku zwiększa aktywność immunologiczną u osób z niektórymi chorobami. We wczesnych stadiach zakażenia odrą zaobserwowano spadek poziomu cynku i witaminy A. Istnieją dowody, że suplementy cynku są pomocne w określonych infekcjach wirusowych, Korzystny wpływ cynku był bardziej wyraźny u dzieci, które miały niski lub prawidłowy cynku w osoczu, niż u tych, które miały wyższe poziomy Cynk jest mineralnym przeciwutleniaczem, którego potrzebuje układ odpornościowy.
Zwłóknienie torbielowate Mukowiscydoza może niekorzystnie wpływać na wchłanianie cynku.. Stężenia cynku we krwi były niskie w grupie dzieci z mukowiscydozą. W badanie z podwójnie ślepą próbą, suplementacja 30 mg cynku dziennie przez rok znacznie zmniejszyła liczbę dni, w których dzieci z  mukowiscydozą potrzebowały antybiotyków w leczeniu infekcji dróg oddechowych.
Depresja W badaniach dodatek cynku poprawił korzystne działanie leków przeciwdepresyjnych. W badaniu z podwójnie ślepą próbą dodatek suplementu cynku (25 mg dziennie) wzmógł korzystny wpływ leków przeciwdepresyjnych u pacjentów cierpiących na depresję.
Zapalenie skóry opryszczkowe Uzupełnienie cynku może przeciwdziałać niedoborom składników odżywczych, które często występują w wyniku złego wchłaniania. Osoby z opryszczkowym zapaleniem skóry często mają zaburzenia wchłaniania związane z niedokwaśnością kwasu żołądkowego (podchlorynem) i stanem zapalnym błony śluzowej żołądka (zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka). Łagodne zaburzenia wchłaniania mogą powodować niedokrwistość i niedobory żywieniowe żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12 i cynku. Cięższe zaburzenia wchłaniania mogą powodować utratę masy kostnej. Możliwe są dodatkowe subtelne niedobory witamin i minerałów, ale nie zostały zbadane. Dlatego niektórzy lekarze zalecają osobom z opryszczkowym zapaleniem skóry regularne sprawdzanie stanu odżywienia podczas badań laboratoryjnych. Lekarze mogą również zalecać suplementy multiwitaminowo-mineralne oraz, w celu skorygowania niskiego poziomu kwasu żołądkowego, uzupełniającą betainę HCl (źródło kwasu solnego).
Infekcja ucha Cynk stymuluje funkcje odpornościowe, dlatego niektórzy lekarze zalecają suplementy cynku dla osób z nawracającymi infekcjami ucha. Odnotowano również, że suplementy cynku zwiększają funkcje odpornościowe. Prawidłowa dawka to 25 mg dziennie dla dorosłych i odpowiednio mniejsze ilości dla dzieci.
Nieżyt żołądka Z Cynk jest pomocny w leczeniu wrzodów trawiennych, które mogą wystąpić w niektórych typach zapalenia błony śluzowej żołądka. Cynk i witamina A, składniki odżywcze wspomagające gojenie, są powszechnie stosowane, aby pomóc osobom z wrzodami trawiennymi. Na przykład wrzody osób przyjmujących 50 mg cynku trzy razy dziennie goją się trzy razy szybciej niż osoby, które przyjmowały placebo. Ponieważ niektóre rodzaje zapalenia błony śluzowej żołądka mogą przerodzić się w wrzód trawienny, możliwe jest, że przyjmowanie go może być przydatne.. Ilość cynku podawanego tym badaniu jest bardzo wysoka w porównaniu z tym, co przyjmuje większość ludzi (15–40 mg dziennie). Ważne konieczne jest przyjmowanie 1–3 mg miedzi dziennie, aby uniknąć delecji miedzi wywołanej cynkiem
Nadciśnienie ciążowe  Suplementacja cynkiem zmniejszyła częstość występowania nadciśnienia ciążowego w grupie ciężarnych latynoskich kobiet bez niedoboru cynku. Suplementacja cynku (20 mg na dobę) zmniejszała częstość występowania nadciśnienia ciążowego
Wole tarczycowe  Niedobory cynku mogą przyczyniać się do wola z niedoborem jodu. Uzupełnienie cynku może pomóc. Kiedy występuje niedobór jodu, inne poziomy składników odżywczych stają się ważne w rozwoju wola. Niedobory cynku i manganu mogą przyczyniać się do wola

Źródła:

 Gibson RS, Ferguson EL. Assessment of dietary zinc in a population. American Journal of Clinical Nutrition. 1998; 68:430S–434S.

Bhutta ZA, Black RE, Brown KH, Gardner JM, Gore S, Hidayat A, et al. Prevention of diarrhea and pneumonia by zinc supplementation in children in developing countries: pooled analysis of randomized controlled trials. Zinc Investigators’ Collaborative Group. Journal of Pediatrics. 1999; 135(6):689–697.

Black RE. Zinc deficiency, infectious disease and mortality in the developing world. Journal of Nutrition. 2003; 133:1485S–1489S.

Brown KH, Rivera JA, Bhutta Z, Gibson RS, King JC, Lönnerdal B, et al. International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) Technical Document no. 1. Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Food and Nutrition Bulletin. 2004; 25:S94–S203.

Ruel MT, Rivera JA, Santizo MC, Lönnerdal B, Brown KH. Impact of zinc supplementation on morbidity from diarrhea and respiratory infections among rural Guatemalan children. Pediatrics. 1997; 99(6):808–813.

Black RE. Therapeutic and preventive effects of zinc on serious childhood infectious diseases in developing countries. American Journal of Clinical Nutrition. 1998; 68:476S–479S.

Castillo-Duran C, Vial P, Uauy R. Trace mineral balance during acute diarrhoea in infants. Journal of Pediatrics. 1988; 113:452–457.

Naveh Y, Lightman A, Zinder O. Effect of diarrhea on serum zinc concentrations in infants and children. Journal of Pediatrics. 1982; 101:730–733.

Aggarwal R, Sentz J, Miller MA. Role of zinc administration in prevention of childhood diarrhea and respiratory illnesses: a meta-analysis. Pediatrics. 2007; 119(6):1120–1130.

Shakur MS, Malek MA, Bano N, Rahman M, Ahmed M. Serum and hair zinc in severely malnourished Bangladeshi children associated with or without acute lower respiratory infection. Indian Journal of Pediatrics. 2009; 76(6):609–614.

Roth DE, Caulfield LE, Ezzati M, Black RE. Acute lower respiratory infections in childhood: opportunities for reducing the global health burden through nutritional interventions. Bulletin of the World Health Organization. 2008; 86:356–364.

Dodatkowo strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + 1 =