Email : info@drcubala.com

Konsultacje:

Dobór badań przed pierwszą konsultacją na podstawie kwestionariusza – 200 zł
Pierwsza konsultacja (30-50 min) – 360 zł*
Konsultacja kontrolna – 260 zł*
Konsultacja nagła – 180 zł
Konsultacja kontrolna długa – 360 zł* (dotyczy wyłącznie konsultacji w celu omówienia jednocześnie kilku wyników badań zleconych przez dr Cubałę-Kucharską lub wizyt dotyczących więcej niż jednego pacjenta)

*Czas i koszt konsultacji dla więcej niż jednej osoby ustalany jest indywidualnie.


Pozostałe usługi:

Dobór badań na podstawie kwestionariusza – 200 zł
Wystawienia recepty poza konsultacją – 80 zł
Wystawienie zaświadczenia poza konsultacją – 50 zł