Email : info@drcubala.com

Usługa indywidualnego doboru badań

Skierowana jest zarówno do pacjentów zgłaszających się na pierwszą konsultację do dr Cubały, jak i osób zainteresowanych wyłącznie wykonaniem badań. Więcej informacji o rejestracji na pierwszą wizytę znajduje się w regulaminie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


Procedura

Przed rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z regulaminem, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja wypełnienia kwestionariusza (pkt. 1 regulaminu).

 1. W celu rozpoczęcia rejestracji, należy pobrać i uzupełnić zgodnie z regulaminem kwestionariusz – kilknij tutaj, aby przejść do strony z kwestionariuszami.
 2. Na adres mailowy info@drcubala.com należy przesłać poniższe dokumenty w jednej wiadomości w tytule wpisując „Dobór badań” lub imię i nazwisko pacjenta:
  • Prawidłowo uzupełniony kwestionariusz w programie Microsoft Word – plik należy uzupełnić na komputerze (z wyjątkiem ostatniej strony, którą należy wypełnić ręcznie)
  • Podpisane i zeskanowane zgody na zlecenie badań dla dziecka
  • Wyniki badań laboratoryjnych – wyłącznie te, których wartości odbiegały od norm referencyjnych (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Wyniki badań biomedycznych (bad. metaboliczne mocze, badanie kompleksowe kału, badanie włosów) maksymalnie sprzed roku (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Potwierdzenie płatności za usługę 200 zł (w formacie PDF lub JPEG).
 3. Oryginał podpisanej zgody prosimy o przesłanie listem poleconym lub osobiste dostarczenie na adres Arcana IMI, ul. Kniaziewicza 45/10, 05-500 Piaseczno. 
 4. W ciagu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, otrzymają Państwo wiadomość mailową z listą zalecanych przez dr Cubałę badań – w wersji minimum i maksimum do wyboru. Termin ten w przypadku urlopu, świąt lub choroby lekarza może ulec wydłużeniu.
 5. W ciągu kilku dni zostaną do Państwa wysłane odpowiednie zestawy do badań wraz z instrukcjami.  

Prosimy o nieprzysyłanie pocztą wydrukowanego kwestionariusza ani wyników badań – wyłącznie stronę z podpisaną zgodą.


Za datę zgłoszenia uznaje się dzień przesłania drogą mailową wszystkich dokumentów:

 • komputerowo wypełnionego kwestionariusza,
 • skanu podpisanej zgody,
 • potwierdzenia płatności.