Email : info@drcubala.com

Clostridium jako czynnik zakażeń ostrych i przewlekłych

Zakażenia jelit Pałeczki Clostridium to rodzaj bakterii beztlenowych z rodzaju firmicuites, bytujących w glebie, wodzie a także w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi 1.Większość z nich nie ma właściwości chorobotwórczych. Jednak wiele z nich może przedostać się do ciała poprzez rany lub zakażoną żywność. Bakterie te syntetyzują i uwalniają toksyczne substancje, zwane egzotoksynami. Bakterie Clostridium produkują głównie dwa typy egzotoksyn – enterotoksyny, które wywierają swoje działanie na komórki jelitowe przewodu pokarmowego oraz neurotoksyny, które powodują dysfunkcję neuronów 2. Medycyna od dawna zna choroby, wywoływane przez egzotoksyny Clostridium – należy do nich na przykład botulinizm, czyli zatrucie jadem kiełbasianym, czy tężec, wywołany przez clostridium tetani, czyli pałeczkę bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym koni.W czasach gdy nie stosowano odkażania ran, częstym problemem […]

Jak zapobiegać przenoszeniu Clostridium difficile w domu?

          Jeśli któryś z domowników został zdiagnozowany przez lekarza jako nosiciel  Clostridium difficile, wykonaj następujące kroki zapobiegawcze: Dbaj o  higienę rąk. Zawsze myj ręce mydłem i ciepłą wodą po skorzystaniu z łazienki, przed przygotowaniem jedzenia lub jedzenia oraz po pieluszkowaniu dziecka lub opiece nad chorym.    Regularnie czyść obszary domu, które mogą zostać zanieczyszczone Clostridium difficile. Regularnie czyść powierzchnie domowe, takie jak blaty, umywalki, krany, klamki łazienkowe i toalety, używając ciepłej / ciepłej wody z dowolnym mydłem lub dowolnym domowym środkiem czyszczącym. Zapobieganie przenoszeniu Clostridium difficile w placówkach opieki nad dziećmi (przedszkola, szkoły):  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się Clostridium difficile i wszelkim chorobom biegunkowym, praktykując higienę rąk i regularnie czyszcząc przedmioty (takie jak zabawki) i powierzchnie. Dzieci z biegunką […]

Kandydoza – fakty i mity

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się: ♦ Jakie drobnoustroje powodują kandydozę ♦ Co sprzyja kolonizacji organizmu przez Candidę ♦ Jakie są objawy kandydozy ♦ Co to jest SIFO (zespół rozrostu grzybiczego w jelicie cienkim) ♦ Jak zapobiegać kandydozie i jak ją zwalczać .      Media w ostatnich latach coraz częściej piszą o kandydozie, czyli chorobie wywołana przez nadmierny rozrost drożdżaka Candida albicans. Do niedawna niewiele wiedziano o właściwościach chorobotwórczych drożdżaka z rodzaju Candida, dziś opinia publiczna przypisuje mu odpowiedzialność za wszelkie dolegliwości i choroby, począwszy od bólu głowy do ciężkich zespołów neurologicznych i niedoborów odporności. Wywołuje to często irytację środowiska medycznego, które uważa, że częstość występowania kandydozy jest nieznaczna a jej wpływ na organizm nieznamienny. Czy rzeczywiście drożdżak Candida albicans, który […]

Dysbioza jelitowa a zatrucie metalami ciężkimi i toksynami

. . . . Po przeczytaniu artykułu dowiesz się: ♦  Utrzymanie zdolności organizmu do usuwania toksyn to podstawowy problem współczesnego świata. Na tę zdolność mogą  mieć wpływ zarówno predyspozycje genetyczne jak i czynniki epigenetyczne oraz choroby jelit. ♦  Metale ciężkie i toksyny środowiskowe mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową, wziewną, oraz przez skórę ♦  Głównym narządem detoksyfikującym jest wątroba, która poprzez trzy fazy wydzielania wątrobowego usuwa je do żółci ♦  Dysbioza jelitowa, w tym zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim,  może prowadzić do powstania zjawiska krążenia wątrobowo – jelitowego.       Zatrucia metalami ciężkimi, takie jak arsen, kadm, rtęć i ołów oraz toksynami, pochodzącymi np. ze środków ochrony roślin, spalin a nawet używanych w gospodarstwie domowym chemikaliów są rosnącym problemem współczesnej […]

Autyzm u dzieci

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się: ♦ Co to jest autyzm ♦ Jakie przyczyny medyczne mogą kryć się za zaburzeniami ♦ Jakie są teorie zaburzeń przewodu pokarmowego z autyzmem ♦ Jak postępować ze schorzeniami przewodu pokarmowego u pacjentów autystycznych Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem        Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe wieku dziecięcego, charakteryzujące się utratą funkcji społecznych, zaburzeniami mowy i stereotypowymi, powtarzalnymi zachowaniami. Autyzm, podobnie jak schizofrenia czy depresja, nie jest uznawany za chorobę, lecz klasyfikowany jest według skali DMS V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 1  Autyzm dotyczy znacznie częściej chłopców niż dziewczynek, rozwija się najczęściej w pierwszych trzech latach życia dziecka. Część pacjentów przejawia objawy autyzmu już od urodzenia, jednak wielu pacjentów traci nabyte już […]

Biotoksyny a choroby przewlekłe – ochronna rola – rola PPC i kwasów tłuszczowych

Z tego artykułu dowiesz się: ♦    Czym są biotoksyny i jak szkodzą organizmowi. ♦    Jaką rolę ma fosfatydylcholina (PPC) w oczyszczaniu z biotoksyn. ♦    Jaką rolę mają kwasy EPA/DHA w utrzymaniu zdrowia. ♦    Dlaczego tak niewiele kwasów EPA/DHA ma wystarczające stężenie i poziom czystości. Szkodliwość biotoksyn i sposoby ich oczyszczania              Zdrowy organizm to układ biologiczny, który jest zdolny do stałego pozbywania się toksyn, pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z wewnętrznych procesów i przemian biochemicznych. Większość z nas słyszała o niebezpieczeństwie zatrucia metalami ciężkimi, takimi jak rtęć, arsen czy ołów, jednak dużo mniejszą wiedzę mamy na temat biotoksyn. Biotoksyny są to trucizny będące produktem organizmów żywych, elementem walki międzygatunkowej. […]

Biofilmy bakteryjne jako przyczyna chorób przewlekłych

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest biofilm bakteryjny. Jak biofilm przyczynia się do zjawiska antybiotykooporności. Czym jest „choroba biofilmu”. Jak walczyć z biofilmem bakteryjnym. Wielu pacjentów cierpi z powodu nawracających chorób infekcyjnych. Do niedawna medycyna nie znała odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje – jednak ostatnie lata przyniosły przełom w myśleniu o mikroorganizmach. Myśląc o bakteriach, najczęściej wyobrażamy je sobie jako pojedyncze komórki, czyli formy planktonowe1, łatwo wykrywalne przez układ odpornościowy. Większość bakterii chorobotwórczych w organizmie formuje jednak osiadłe społeczności zwanych biofilmami, utrudniające ich eradykację. Biofilmy można opisać jako stworzone przez bakterie twierdze, pokryte śluzem, w którym uwięzione są jony metali. Rosną w środowisku wodnym i zazwyczaj przylegają ściśle do powierzchni. Biofilmy bakteryjne i grzybicze2 są przyczyną nawrotów u pacjentów […]

Inulina – dobra czy zła?

         Inulina zaliczana  do fruktooligosacharydów, jest wielocukrem, obecnym w wielu rodzajach roślin. Jest także rodzajem błonnika, znanym jako fruktany. Fruktany to oligosacharydy- w  skrócie FODMAP kryją się one pod “O”. Nazwa FODMAP to akronim, pochodzący od słów ,,Fermenting Oligo- Di -Mono-saccharides And Polyols” (fermentujące oligo-dwu-monocukry i poliole).Inulina nie jest absorbowana w jelicie cienkim, jej rozkład odbywa się poprzez fermentację bakteryjną. Nasilona fermentacja może być przyczyną wzdęć, gazów jelitowych i biegunek.              Na skalę przemysłową inulina pozyskiwana jest z cykorii. Znane są jej właściwości prebiotyczne, wspierające wzrost  bakterii z rodzaju bifido.  W dobie rosnącej popularności probiotyków ułatwiło to jej błyskawiczną karierę. W ostatnich latach wielką skalę zainteresował się nią przemysł spożywczy. Z uwagi […]

Biotoksyny i ich szkodliwe działanie na organizm

Z tego artykułu dowiesz się: ♦  Czym są biotoksyny i jak szkodzą organizmowi. ♦ Jaką rolę ma fosfatydylcholina w oczyszczaniu z biotoksyn. ♦ Jaką rolę mają kwasy EPA/DHA w utrzymaniu zdrowia. ♦ Dlaczego tak niewiele kwasów EPA/DHA ma wystarczające stężenie i poziom czystości. . Szkodliwość biotoksyn i sposoby ich oczyszczania Zdrowy organizm to układ biologiczny, który jest zdolny do stałego pozbywania się toksyn, pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z wewnętrznych procesów i przemian biochemicznych. Większość z nas słyszała o niebezpieczeństwie zatrucia metalami ciężkimi, takimi jak rtęć, arsen czy ołów, jednak dużo mniejszą wiedzę mamy na temat biotoksyn. Biotoksyny są to trucizny będące produktem organizmów żywych, elementem walki międzygatunkowej. Należą do nich m.in. lipopolisacharydowe pozostałości rozpadu ścian komórek bakterii […]

Bruceloza, czyli groźne skutki picia koziego mleka

Często słyszę od pacjentów ten stary refren: „Bo kiedyś, Pani Doktor, to były czasy!”. Dotyczy on zwłaszcza zmian w żywności i pod wieloma względami się z nim zgadzam. Jednak wśród tych wspominek pada także sentymentalne: “Bo kiedyś to piło się świeże mleko i nikt nie chorował”. Czyżby? Zapominamy dziś w naszym oderwanym od natury świecie, jak łatwo dawniej ludzie marli na choroby, których przyczyna często pozostawała niezdiagnozowana. I bardzo często były to choroby zakaźne, dziś zepchnięte na pogranicze medycyny i lekceważone, bo zamiast mierzyć się z realiami, wolimy gonić cienie procesów biochemicznych. Jedną z takich chorób jest bruceloza, inaczej zwana gorączką śródziemnomorską. Jest naprawdę groźna, przenoszą ją zwierzęta hodowlane, w tym najczęściej… kozy.  Wśród pacjentów panuje powszechne przekonanie, że kozie mleko jest zdrowe. […]