Email : info@drcubala.com

All Posts in Category: Dieta

Biotoksyny i ich szkodliwe działanie na organizm

Z tego artykułu dowiesz się: ♦  Czym są biotoksyny i jak szkodzą organizmowi. ♦ Jaką rolę ma fosfatydylcholina w oczyszczaniu z biotoksyn. ♦ Jaką rolę mają kwasy EPA/DHA w utrzymaniu zdrowia. ♦ Dlaczego tak niewiele kwasów EPA/DHA ma wystarczające stężenie i poziom czystości. . Szkodliwość biotoksyn i sposoby ich oczyszczania Zdrowy organizm to układ biologiczny, który jest zdolny do stałego pozbywania się toksyn, pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z wewnętrznych procesów i przemian biochemicznych. Większość z nas słyszała o niebezpieczeństwie zatrucia metalami ciężkimi, takimi jak rtęć, arsen czy ołów, jednak dużo mniejszą wiedzę mamy na temat biotoksyn. Biotoksyny są to trucizny będące produktem organizmów żywych, elementem walki międzygatunkowej. Należą do nich m.in. lipopolisacharydowe pozostałości rozpadu ścian komórek bakterii […]

Diet and Inflammation in Brain Aging and Dementia

How diet affects inflammation and dementia Scientists believe they have discovered a factor proving the effects of diet on dementia. By combining particular eating habits with the level of inflammation markers in the blood, they have shown that in older people who do not eat sufficiently balanced meals, the amount of gray matter in the brain is below average, and that their visual-cognitive functions are impaired. “People with diets deficient in omega-3, calcium, vitamins E, D, B5 and B2 have an elevated level of inflammation markers” said Yian Gu, doctor at Columbia University and Taub Institute for Research on Alzheimer’s Disease and the Aging Brain, New York. Inflammation-causing diet is adverse both to cognitive functions and to the brain itself. […]