Email : info@drcubala.com

Tests selection

Usługa indywidualnego doboru badań

skierowana jest zarówno do pacjentów zgłaszających się na pierwszą konsultację do dr Cubały*, jak i osób zainteresowanych wyłącznie wykonaniem badań. Więcej informacji o rejestracji na pierwszą wizytę znajduje się w regulaminie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

*Dotyczy aktualnie wyłącznie pacjentów z objawami, podejrzeniem lub diagnozą autyzmu. W przypadku innych jednostek chorobowych prosimy o kontakt mailowy na adres info@drcubala.com.


Procedura

Przed rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z regulaminem, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja wypełnienia kwestionariusza (pkt. 1 regulaminu).

 1. W celu rozpoczęcia rejestracji, należy pobrać i uzupełnić zgodnie z regulaminem kwestionariusz – kliknij tutaj, aby pobrać kwestionariusz
 2. Na adres mailowy info@drcubala.com należy przesłać poniższe dokumenty w jednej wiadomości w tytule wpisując “Dobór badań” lub imię i nazwisko dziecka:
  • Prawidłowo uzupełniony kwestionariusz w programie Microsoft Word – plik należy uzupełnić na komputerze (z wyjątkiem ostatniej strony, którą należy wypełnić ręcznie)
  • Podpisane i zeskanowane zgody na zlecenie badań dla dziecka
  • Wyniki badań laboratoryjnych – wyłącznie te, których wartości odbiegały od norm referencyjnych (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Wyniki badań biomedycznych (bad. metaboliczne mocze, badanie kompleksowe kału, badanie włosów) maksymalnie sprzed roku (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Potwierdzenie płatności za usługę 200 zł (w formacie PDF lub JPEG).
 3. Oryginał podpisanej zgody prosimy o przesłanie listem poleconym lub osobiste dostarczenie na adres Arcana IMI, ul. Kniaziewicza 45/10, 05-500 Piaseczno. Oryginał musimy otrzymać w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania kwestionariusza.

Prosimy o nieprzysyłanie pocztą wydrukowanego kwestionariusza ani wyników badań – wyłącznie stronę z podpisaną zgodą.


Za datę zgłoszenia uznaje się dzień przesłania drogą mailową wszystkich dokumentów:

 • komputerowo wypełnionego kwestionariusza,
 • skan podpisanej zgody
 • oraz potwierdzenia płatności.