Email : info@drcubala.com

Konsultacje

Czy trzeba przygotować się do pierwszej konsultacji?

Tak, należy przynieść ze sobą:
– uzupełniony kwestionariusz osobowy dla dzieci (na ostatniej stronie kwestionariusza znajdują się zgody na leczenie i przesyłanie informacji drogą elektroniczną (nie wysyłamy spamu), które muszą być podpisane przez oboje rodziców oraz dobrowolna zgoda na anonimowe wykorzystanie wyników badań do artykułów i badań naukowych);
– uzupełniony test ATEC (w przypadku chorób ze spectrum autyzmu);
– wyniki badań, wypisy ze szpitali, diagnozy do wglądu na konsultacji.
Wszystkie pliki dostępne są w zakładce „Konsultacje – pliki do pobrania”.

Obecność dziecka na pierwszej wizycie jest obowiązkowa.

Czy trzeba przygotować się do wizyty kontrolnej?

Tak. Na kolejne konsultacje należy obowiązkowo przywieźć lub wysłać uzupełniony raport oraz kwestionariusz testu ATEC (dostępne w zakładce „Konsultacje – pliki do pobrania”). W przypadku osób dorosłych, prosimy o przygotowanie notatki na temat aktualnego stanu zdrowia, zmian od czasu ostatniej wizyty oraz listy przyjmowanych suplementów i leków. Na każdą konsultacje warto przygotować sobie listę pytań i zagadnień, które chcieliby Państwo omówić.

Ile czasu trwa pierwsza konsultacja?

Pierwsza konsultacja trwa do 50 minut. Jeżeli wizyta ma dotyczyć większej ilości osób, czas jest dobierany indywidualnie. Proszę jednak pamiętać, że zarówno umówiona godzina wizyty, jak i czas jej trwania są orientacyjne. Konsultacje mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od potrzeb rodziców i lekarza.

Ile czasu trwają wizyty kontrolne?

Konsultacje takie trwają do 30 minut. Wizyty dla dwóch osób lub w przypadku dużej ilości wyników badań trwają do 50 minut. W przypadku konsultacji skype lub telefonicznych, czas konsultacji obejmuje także zapoznanie się przez dr Cubałę z przesłaną dokumentacją i wynikami badań oraz rozpisanie i wysłanie zaleceń, w związku z czym sama rozmowa jest odpowiednio krótsza o ok. 10-15 minut. Proszę jednak pamiętać, że zarówno umówiona godzina wizyty, jak i czas jej trwania są orientacyjne. Konsultacje mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od potrzeb rodziców i lekarza.

Badania

Kiedy jest najbliższy termin wysyłki badań do USA?

Aktualne terminy wysyłki podane są w aktualnościach oraz w stopkach na dole stron internetowych www.drcubala.com oraz www.neurolab.com.pl. Próbki do badań wykonywanych w USA (mocz, kał, włosy, ślina) należy dostarczyć osobiście lub wysłać kurierem dzień wcześniej (zawsze są to poniedziałki), tak aby w terminie wysyłki dotarły do Arcany (zawsze we wtorki). Próbki do badań należy pobierać w weekend przed wysyłką, zgodnie z dołączonymi do zestawów instrukcjami.

Czy próbki do badań mocz/kału/śliny/włosów mogę dostarczyć w poniedziałek?

Tak, próbki można dostarczyć osobiście zarówno w dniu wysyłki we wtorek, jak i dzień wcześniej.

Kiedy można dostarczyć surowicę do badań (np. zoonoz, borrelia WB, mykoplazma, chlamydia, bartonella, babesia, yersinia WB itd.)?

Surowicę do badań można pobrać i dostarczyć na początku każdego tygodnia (poniedziałek i wtorek) w godzinach otwarcia Gabinetu (zazwyczaj jest to 13-19 w poniedziałki oraz 10-15 we wtorki, ale prosimy na bieżąco śledzić aktualności na stronie). W przypadku wykonywania badania po długim czasie od jego zlecenia, warto sprawdzić, czy Gabinet bądź laboratorium wykonujące badanie nie ma okresu urlopowego.

Czy do badań krwi należy być na czczo?

Badanie w kierunku chorób odkleszczowych (surowica do badań np. panel zoonoz, borrelia WB, mykoplazma, chlamydia) oraz badania w kierunku Borrelii Elispot, Yersinii Elispot oraz Coxsackie nie muszą być wykonywane na czczo. W przypadku badań immunologicznych pobranie również nie musi odbywać się na czczo, jednak należy pamiętać, że jeśli jest dodatkowo robiona morfologia (do badania komórek CD57/NK), to jej wynik może nie być adekwatny do aktualnego stanu dziecka w przypadku pobrania krwi po posiłku.

Kiedy można wysłać krew do laboratorium w Łodzi (subpopulacje limfocytów, komórki CD57, CBA test)?

Krew do laboratorium w Łodzi należy wysłać od poniedziałku do czwartku, tak aby w ciągu 24 godzin od pobrania krew dotarła do laboratorium.  Krew można dostarczyć do laboratorium w Łodzi także osobiście, zgodnie z godzinami otwarcia podanymi w instrukcji bądź na stronie laboratorium.

Jestem pacjentem Arcany, ale nie mam umówionej konsultacji. Czy dr Cubała może zinterpretować wyniki?

Omawianie i interpretacja wyników badań możliwe jest wyłącznie przez lekarza podczas konsultacji lekarskiej, kiedy Pani doktor ma dostęp do karty pacjenta, chyba że na poprzedniej konsultacji zostało ustalone inaczej.

Jak i kiedy można opłacić badanie?

Płatności zawsze należy dokonać przed wykonaniem badania/dostarczeniem próbek – gotówką w gabinecie przy przywożeniu próbek lub przelewem. W przypadku płatności przelewem, potwierdzenie należy przesłać mailem na adres info@drcubala.com lub dostarczyć wydruk razem z próbkami.

Czy wystawiają Państwo faktury?

Tak, wystawiamy faktury. Należy jednak pamiętać, że nie są to faktury VAT  – usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT. Każda faktura może zostać wystawiona imiennie bądź na fundację.

Chciałabym/chciałbym wykonać badanie za pośrednictwem Arcany. Jak mogę to zrobić?

Chęć wykonania badania należy zgłosić podając poniższe informacje. W celu uniknięcia pomyłek, zachęcamy do kontaktu mailowego na adres info@drcubala.com.

  • Nazwa badania, które chcą Państwo wykonać;
  • Dane osoby, dla której będzie wykonane badanie (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL)
  • Dane do wysyłki (imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę, ulica i numer domu, kod pocztowy oraz numer kontaktowy)

Lista badań, które można wykonać za naszym pośrednictwem znajduje się na stronie www.neurolab.com.pl