Email : info@drcubala.com

Nasz zespół

D.M.SC. Magdalena Cubała-Kucharska

I am a doctor by vocation: it has been my dream since I was a child. Medicine, to me, has only one dimension, the same it had for Hippocrates. In his days, there were no narrow specializations: a patient was an integral whole, and not a set of organs. In my work I always try to maintain this broad, holistic view of the patient and their disease, which I see not as an impaired function of one or several organs, but as an expression of interconnected disorders of the body. This is why, after finishing medical school, I started acquiring knowledge in the fields of natural medicine, nutrition and supplementation, while specializing in family medicine. The latter gave me wide knowledge of not only pediatrics and internal medicine, but also basic neurology, allergology, gynecology, endocrinology, toxicology etc. I am particularly interested in biochemical roots of various chronic diseases. In the UK and the USA, this is called Functional Medicine. This branch of medicine is not yet popular in our country.

I have gained my experience by working, among others, at Breakspear Medical Group in the UK, as well as numerous trainings in the USA and the UK.

I am especially familiar with the topic of neurological disorders caused by abnormal internal organ function, including bowel inflammation, abnormal liver function etc.

An example of such a dysfunction is autism, which, according to the researcher Martha Herbert is “disorder that affects the brain and not a brain disorder.” This matter is of special interest to me, because autism is a disease that destroys lives of whole families of those affected.

I also treat and diagnose other diseases listed in the “Integrative Medicine” tab.

dr Magdalena Cubala

Jestem lekarzem z powołania, od dziecka marzyłam o tym zawodzie. Dla mnie medycyna ma tylko jeden wymiar – taki, jaki miała dla Hipokratesa. W jego czasach nie było wąskich specjalistów – pacjent zawsze stanowił całość, nie zbiór organów. W mojej pracy zawsze staram się utrzymać to szerokie, całościowe spojrzenie na pacjenta i na chorobę, którą traktuję nie jako upośledzenie funkcji jednego czy kilku organów, ale jako wyraz powiązanych ze sobą zaburzeń organizmu. Dlatego też po ukończeniu studiów medycznych zajęłam się zdobywaniem wiedzy w zakresie medycyny naturalnej, żywienia i suplementacji, równocześnie robiąc specjalizację z medycyny rodzinnej – dzięki której posiadam nie tylko obszerną wiedzę z zakresu pediatrii i interny, ale także znam podstawy neurologii, alergologii, ginekologii, endokrynologii, toksykologii etc. Interesują mnie zwłaszcza przyczyny biochemiczne wszelkich chorób przewlekłych. W Stanach i Wielkiej Brytanii nosi to nazwę Medycyny Funkcjonalnej. W naszym kraju ta dziedzina nie jest jeszcze rozpowszechniona.

Doświadczenie w zakresie medycyny funkcjonalnej zdobywałam m.in pracując w Breakspear Medical Group w Wielkiej Brytanii, a także na licznych szkoleniach w USA i Wielkiej Brytanii.
Szczególnie bliska jest mi problematyka zaburzeń neurologicznych, spowodowanych niewłaściwym działaniem narządów wewnętrznych, w tym zapaleniem jelit, źle funkcjonującą wątrobą itd.
Przykładem takiego zaburzenia jest autyzm, który wg badaczki Marthy Herbert jest „chorobą atakującą mózg, nie chorobą mózgu”. Ta tematyka interesuje mnie szczególnie, gdyż autyzm jest chorobą niszczącą życie całych rodzin nią dotkniętych.

Leczę także i diagnozuję pozostałe jednostki chorobowe, wymienione w zakładce „Medycyna integracyjna”

mgr Małgorzata Rosłon

Dietetyk z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brała czynny udział w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków WUM, szczególnie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dla dzieci na temat zdrowego odżywiania. Brała udział w naukowym wyjeździe do Uzdrowiska Nałęczów celem prowadzenia badań osób z chorobami kardiologicznymi, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej. Jako członek koła organizowała V i VI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Stale się dokształca, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz śledząc na bieżąco doniesienia ze świata nauki. Prywatnie miłośniczka kotów, gotowania i muzyki.