Email : info@drcubala.com

COVID-19 – Testy serologiczne

Szanowni Państwo,

Pragniemy powiadomić o wprowadzeniu nowych  badań w pracowni badań specjalistycznych, które mogą Państwo wykonać za pośrednictwem Instytutu Medycyny Integracyjnej ARCANA.

Nazwa badań:

 1. Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgG
 2. Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgM

Cena badania:

 1. Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgG – 120 PLN
 2. Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgM- 120 PLN

Charakterystyka badania:

Przeciwciała neutralizujące wirusa anty-SARS-CoV-2  –Ig M mogą zostać wykryte między 7-10 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „wczesnej fazy” infekcji, ich obecność może świadczyć  o aktywnym zakażeniu.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 Ig G mogą zostać wykryte  między 11 – 14 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „późnej fazy” infekcji, ich obecność świadczy przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Jakie jest znaczenie diagnostyki serologicznej metodą ELISA w zakażeniu SARS-CoV-2 ?

Zgodnie z zaleceniami  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do podstawowej diagnostyki SARS-CoV-2  stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czas wystąpienia pierwszych objawy zakażenia).

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. W tym czasie  pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji.

W  późniejszej fazie infekcji, po około 7-10 dni od momentu zakażenia, kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać test serologiczny wykrywający specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które się idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie pełnej diagnostyki.

Kiedy wykonać badanie obecności przeciwciał ?

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe już po około7- 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

W jakich przypadkach powinno zostać wykonane oznaczenie przeciwciał ?

Detekcja przeciwciał służy do potwierdzaniu kontaktu z koronawirusem, co ma istotne znaczenie w przypadku:

 • wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
 • badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR
 • badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel szpitali)
 • podejmowaniu decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu
 • u pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa
 • badaniach epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.

 O czym należy pamiętać wykonując diagnostykę serologiczną ?

 W diagnostyce serologicznej duże znaczenie odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas w którym nie są jeszcze wykrywalne specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.

 Wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania oraz wykluczania zakażenia SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.

 Co oznacza wynik ?

Wynik negatywny (brak przeciwciał we krwi pacjenta

 1. brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2
 2. badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”
 • w przypadku podejrzenia zakażenia badanie należy powtórzyć po około 2-4 tygodniach
 • wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego potwierdza zakażenie

Wynik wątpliwy

 1. badanie należy powtórzyć (po 1-2 tygodniach)

Wynik dodatni (obecne przeciwciała we krwi pacjenta)

 1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2
 2. w określonych sytuacjach medycznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego (u 3-4% osób szczepionych na grypę, 2,5% pacjentów z chorobą autoimmunologiczną).

 

 

Wynik powinien być interpretowany przez lekarza specjalistę, łącznie ze stanem klinicznym pacjenta.