Email : info@drcubala.com

Wystawianie recept i zleceń

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że recepty na antybiotyki ważne są 7 dni od ich wystawienia.
Prosimy o zwracanie uwagi na daty zawarte w receptach i zleceniach dla pielęgniarek oraz przestrzeganie terminu wykupienia leków.
Każde ponowne wystawienie recepty/zlecenia jest usługą odpłatną.

Pozdrawiamy,
Arcana