Email : info@drcubala.com

Lekarz, Dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska

Od wielu lat zaangażowana międzynarodowo  w Medycynę Integracyjną. Jej główne zainteresowania to autyzm, wieloczynnikowe zakażenia, w tym borelioza, oś mózgowo-jelitowa z uwzględnieniem zespołu rozrostu jelitowego (SIBO), oraz zatrucia środowiskowe. Ponadto dr Cubała zajmuje się powiązaniem genów z epigenetyką,  zwłaszcza zaburzeniami metylacji związanymi z polimorfizmami MTHFR. Jest pionierem we wprowadzaniu biomedycznego podejścia do chorób neurorozwojowych w Europie, a także inicjowaniu badań w tej dziedzinie w Polsce. Obroniła doktorat z zakresu alergologii i immunologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi autorytetami w wymienionych dziedzinach i jest częstym mówcą na konferencjach organizowanych w USA i Europie.  Obecnie pełni funkcję w zarządzie amerykańskiej organizacji ILADS/ILADEF pracującej nad chorobami odkleszczowymi.  Jest założycielką Instytutu Medycyny Integracyjnej Arcana w Piasecznie, gdzie opiekuje się pacjentami z zaburzeniami neurorozwojowymi i chorobami przewlekłymi (w tym: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, OCD, chorobami odzwierzęcymi, alergiami, zapalną chorobą jelit i chorobami autoimmunologicznymi).

Prof. Theoharis Theoharides

Dr Theoharides jest profesorem farmakologii i chorób wewnętrznych, a także dyrektorem Molekularnej Immunofarmakologii i Drug Discovery w Wydziale Immunologii na Uniwersytecie Tufts University School of Medicine w Bostonie. Otrzymał wszystkie stopnie z wyróżnieniem na Uniwersytecie Yale i został przeszkolony w zakresie chorób wewnętrznych w New England Medical Center. Jego badania wykazały, że komórki tuczne, które powodują reakcje alergiczne, są krytyczne dla zapalenia, szczególnie w mózgu, i są zaangażowane w wiele stanów zapalnych, które pogarszają się w wyniku stresu, takiego jak alergie, astma, egzema, łuszczyca, migreny, stwardnienie rozsianie i ostatnio zaburzenie ze spektrum autyzmu. Pokazał również, że hormon uwalniający kortykotropinę (CRH), neurotensyna i substancja P, peptydy wydzielane pod wpływem stresu, działają razem, a także z cytokiną IL-33, aby wyzwalać komórki tuczne i mikrogleju w celu wydzielania cząsteczek zapalnych.

Dr n. med. Armin Schwarzbach

Armin Schwarzbach jest lekarzem medycyny i specjalistą medycyny laboratoryjnej. Jest założycielem firmy Armin Labs, która od ponad 20 lat znajduje się w czołówce badań nad chorobami odkleszczowymi. Jest także ekspertem w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych. Jest członkiem Rady Doradczej AONM London w Anglii, członkiem zarządu niemieckiej boreliozy, a także ekspertem w komitetach doradczych ds. Chorób z Lyme w Australii, Kanadzie, Irlandii, Francji, Anglii, Szwecji i Niemczech.

Dr farm. Barbara de Rijdt

Barbara De Rijdt otrzymała dyplom i wykształcenie na Uniwersytecie w Antwerpii w 2014 r. Obecnie pracuje jako farmaceuta w dziedzinie mieszanek w Lier, w Antwerpii, w Belgii. Pracuje również dla holenderskiej firmy żywieniowej jako konsultant naukowy. Barbara zdobyła szczególne doświadczenie w leczeniu zaburzeń jelitowych, przewlekłego stanu zapalnego i patologii wielosystemowych. Dzieli się swoją wiedzą jako mówca na międzynarodowych spotkaniach naukowych w Europie.

Dr n. farm. Pol De Saedeleer

Jako doktor nauk farmaceutycznych, Pol De Saedeleer otrzymał dyplom i wykształcenie na Uniwersytecie w Louvain w Belgii, gdzie ukończył studia w 1991 roku. Uzyskał tytuł magistra w zakresie terapii żywieniowej i fitoterapeutycznej w IMPB w Louvain-La-Neuve. Obecnie jest szefem apteki w Belgii i dyrektorem naukowym dwóch laboratoriów żywieniowych ukierunkowanych na badania. Pol De Saedeleer szczególnie interesuje się patologiami związanymi z odpornością oraz organizuje seminaria i warsztaty na ten temat w całej Europie.

Dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński, Prof. nadzw. WSPS

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Od 2006 roku nieprzerwanie kieruje Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznym w Zakładzie Pulmonologii w Tarnowskich Górach i prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską (obecnie Centrum Medyczne Wielkoszyński), zajmując się głownie diagnostyką i leczeniem wybranych chorób infekcyjnych i pasożytniczych (borelioza z Lyme i inne zakażenia atypowe), chorób autoimmunologicznych, metabolicznych i niedoborowych.Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z immunologii, bakteriologii i wirusologii oraz chorób zakaźnych dla studentów pielęgniarstwa. Ponadto prowadzi wykłady i szkolenia na kursach doskonalących i konferencjach dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Członek licznych, krajowych i zagranicznych, towarzystw naukowych. Autor i współautor 119 publikacji w recenzowanych czasopismach, rozdziałów w skryptach i podręcznikach akademickich oraz ponad 240 doniesień zjazdowych, a także publikacji i wystąpień popularnonaukowych dla radia, TV, prasy i portali internetowych.

Mgr Beata Stachnik

Z wykształcenia biotechnolog o specjalności biologia molekularna i biokataliza oraz dietetyk kliniczny. Zainspirowana wpływem środowiska i stylu życia na ekspresję genów postanowiłam zgłębić temat, ukończyłam m.in “Methylation and Clinical Nutrigenomics” szkolenia prowadzone przez dr Benjamina Lyncha, pioniera w dziedzinie epigenetyki oraz zaburzeń metylacji. W myśl zasady “geny nie są naszym przeznaczeniem” od kilku lat pomagam zrozumieć ludziom, że mają wpływ na swoje zdrowie.

Mgr Ewa Wojtowicz

Biolog ze specjalnością z mikrobiologii. Dwadzieścia lat temu skończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i od tego czasu pracuje w obszarze diagnostyki medycznej. Najczęściej zajmowała się wprowadzaniem na rynek polski innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie badań laboratoryjnych. Ostatnie pięć lat to także intensywne zbieranie wiedzy i doświadczenia z zakresu medycyny integracyjnej. Posiada certyfikat MEN z Dietetyki Klinicznej. Nie będąc lekarzem nie zajmuje się leczeniem w potocznym rozumieniu tego słowa. Swoją pracę postrzega jako pomoc pacjentom w powrocie do właściwej równowagi biologicznej z wykorzystaniem naturalnych metod o potwierdzonym naukowo działaniu i w oparciu o sprawdzone produkty najwyższej jakości.

Lek. Wojciech Ozimek

Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę lekarską, w ramach której udziela porad z zakresu pediatrii oraz chorób odkleszczowych i pasożytniczych. Autor bestsellera „Nie dam się pasożytom. Jak odzyskać zdrowie”. Jest członkiem American Society of Parasitologists, Scandinavian Baltic Society for Parasitology, British Society for Parasitology, Physician’s Comitee for Responsible Medicine, Association for Comprehensive Neurotherapy i Mitochondrial Medicine Society. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W czasie studiów, w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz w późniejszym okresie odbył, poza obowiązkowymi praktykami w kraju, liczne praktyki i staże za granicą. Dzięki znajomości języków obcych przyswoił podstawy kilku kultur, systemów zdrowotnych, religijnych i filozoficznych, co miało ogromny wpływ na postrzeganie przezeń medycyny i świata.