Email : info@drcubala.com

Regulamin uczestnictwa w konferencji

 1. Koszt uczestnictwa:
  – Cena do dnia 17 maja 2018r. – 290 PLN* + 9 PLN opłata rejestracyjna
  – Po 17 maja do dnia 12 czerwca 2018r. – 350 PLN* + 9 PLN opłata rejestracyjna
  – W dniu konferencji (płatność wyłącznie gotówką) – 400 PLN*
  *W cenie konferencji zawarta jest jedna przerwa kawowa oraz lunch

  Ilość miejsc jest ograniczona.
 2. Rejestracji należy dokonać na stronie: https://konferencjaautyzmborelioza.syskonf.pl/rejestracja.
 3. Warunkiem rejestracji i uczestnictwa w konferencji jest:
  – dokonanie opłaty za uczestnictwo najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji
  – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie informacji w celach marketingowych przez firmę Artmedica Sp. z o.o.
 4. Forma płatności:
  – Do dnia 12 czerwca 2018r. – przelewem
  – Po 12 czerwca 2018r. – wyłącznie gotówką na miejscu w dniu konferencji.
 5. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconych opłat – prosimy o przemyślane dokonywanie wpłat.
 6. Zamiast osoby zgłoszonej, w konferencji może wziąć udział inna osoba – należy o tym fakcie obowiązkowo poinformować organizatora konferencji mailowo pod adresem konferencja@drcubala.com najpóźniej na 3 dni przed konferencją.
 7. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty konferencji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
 9. Na życzenie Uczestnika Organizator może wystawić dyplom uczestnictwa w konferencji. Takie zapotrzebowanie należy zgłaszać podczas rejestracji przed rozpoczęciem Konferencji.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konferencji w wyniku niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora i uniemożliwiających odbycie się konferencji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.