Email : info@drcubala.com

Informacja dla pacjentów

Dr Magdalena Cubała-Kucharska nie przyjmuje do interpretacji badania OAT.

O odpowiednie badania kwasów organicznych można dowiedzieć się w sekretariacie.