Email : info@drcubala.com

Ochrona danych osobowych w Instytucie Arcana

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. W sposób szczególny dotyczy to instytucji i osób, które mają do czynienia z tzw. danymi wrażliwymi, do których zaliczają się m. in. informacje o stanie zdrowia pacjentów.

W naszej placówce zostały wdrożone procedury, które pozwalają na przetwarzanie danych wrażliwych z zachowaniem ustawowo wymaganych zasad bezpieczeństwa. Oprócz zabezpieczeń informatycznych, przestrzegania zasad postępowania z danymi przetwarzanymi w formie papierowej i szkolenia pracowników, prowadzimy działania mające na celu podnoszenie świadomości naszych pacjentów.

Pragniemy Państwa uczulić, aby przesyłanie drogą mailową informacji pozwalających na szybką i łatwą identyfikację, a szczególnie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia ograniczyć do koniecznego minimum.

Jednocześnie informujemy, że otrzymując dane osobowe i dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia Państwa lub Państwa dzieci drogą mailową przyjmujemy do wiadomości, że świadomie i dobrowolnie wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana w celu uzyskania porady lekarskiej.