Email : info@drcubala.com

Wysyłka zestawów pobraniowych

Od 1 maja 2018 zestawy pobraniowe wysyłane są po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za każdy zestaw (np. w przypadku zamawiania zestawów do trzech rożnych badań, koszt kaucji wyniesie 150 zł).
Kwotę kaucji należy odliczyć od całkowitego kosztu badania.
Kaucja nie obowiązuje w przypadku opłacenia badania z góry, jeszcze przed przed wysyłką zestawu.

W celu zamówienia zestawu pobraniowego prosimy o przesłanie w wiadomości mailowej adresu do wysyłki, potwierdzenia płatności (zaliczka lub opłata za badanie) oraz informacji, do których badań chcą Państwo otrzymać zestawy pobraniowe.

W przypadku rezygnacji z wykonania badania, kaucja nie jest zwracana. Niewykorzystane zestawy do badań należy odesłać w stanie niepogorszonym i nie później niż 1 miesiąc od daty jego otrzymania.