Email : info@drcubala.com

Regulamin

REGULAMIN

 

Bezpośrednio w gabinecie  możliwa jest płatność wyłącznie gotówką. W przypadku badań lub konsultacji na telefon/skype płatności można dokonać przelewem, pod warunkiem dostarczenia drogą mailową lub osobiście potwierdzenia wykonania każdego przelewu. Recepcja nie ma wglądu do konta w celu szybkiego potwierdzenia płatności.

Leczenie w gabinecie Arcana nie zastępuje opieki w POZ.

Spis treści regulaminu:

 1. Rejestracja nowych pacjentów 2
  I. Zasady: 2
  II. Kwestionariusz. 3
        Podstawowe informacje: 3
        Badania. 3
  III. Procedura rejestracji 3
 1. Rodzaje konsultacji 4
  I. Konsultacje kontrolne. 5
  II. Kontrolna konsultacja telefoniczna/skype. 5
  III. Konsultacja telefoniczna/skype w sprawach nagłych. 6
 1. Odwoływanie konsultacji 6
 2. Obecność dziecka podczas wizyt 6
 3. Kontakt z gabinetem między wizytami 6
 4. Usługi dodatkowe. 7
 5. Rachunki imienne. 7
 6. Ważne informacje. 8
  I. Wystawianie recept w trakcie wizyty. 8
 7. Konsultacje dietetyczne. 8

1.Rejestracja nowych pacjentów

I. Zasady:

 1. Pierwsze konsultacje umawiane są wyłącznie po uprzednim uzupełnieniu kwestionariusza i doboru badań przez dr Cubałę*.
  1. Pacjenci, którzy nie chcą uzupełniać kwestionariusza w celu doboru badań przed pierwszą wizytą, mogą zostać wpisani jedynie na listę rezerwową i umówieni wyłącznie w przypadku niewykorzystania terminów przez innych pacjentów. Nie gwarantuje to dostępności terminów i odbycia konsultacji.

*dotyczy pacjentów z diagnozą/podejrzeniem/objawami autyzmu. Pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi prosimy o kontakt mailowy na adres info@drcubala.com.

 1. Konsultacja umawiana jest po otrzymaniu wyników wszystkich zleconych badań – otrzymają Państwo listę badań do wykonania w dwóch wersjach: minimum oraz maximum.
  1. W przypadku pacjentów, którzy mimo wypełnienia kwestionariusza nie zdecydują się na wykonanie zleconych badań, zostaną dopisani do listy rezerwowej. W pierwszej kolejności rejestrowani są pacjenci, którzy wykonali zlecone badania (przynajmniej wersję „minimum”). Nie gwarantuje to dostępności terminów i odbycia konsultacji.
 2. Pacjenci z dużą ilością aktualnych wyników badań biomedycznych wykonanych nie za naszym pośrednictwem mogą skorzystać z usługi doboru badań. Warunkiem odbycia konsultacji jest jednak wykonanie badań zleconych przez dr Cubałę – nie oferujemy usługi interpretacji badań biomedycznych wykonanych poza naszą placówką, są one jedynie brane pod uwagę podczas konsultacji i przy doborze badań.
 3. Odpowiedź wraz z dobranymi badaniami otrzymają Państwo w terminie 14 dni roboczych (z wyłączeniem świąt, okresu urlopowego oraz dni, w których gabinet Arcana jest zamknięty). Odpowiedź otrzymują Państwo mailowo na podany w kwestionariuszu adres e-mail. W odpowiedzi należy napisać, czy decydują się Państwo na wykonanie badań – jeśli tak, w ciągu 3-4 dni roboczych zostaną Państwu wysłane niezbędne zestawy wraz z instrukcją do wykonania badań. Wizyta jest umawiana na najbliższy możliwy termin po spłynięciu wszystkich wyników do gabinetu. Wyniki otrzymają Państwo mailowo.W sprawach związanych z wysyłką,zestawami badań,wynikami badań prosimy kontaktować się pod adresem: laboratorium@drcubala.com. Lub pod numerem telefonu:798334339. Na powyższy adres mailowy nie będą udzielane informację związane z: umawianiem konsultacji, wypisywaniem recept, zaleceniami, zamawianiem kuriera.W tych sprawach prosimy pisać na info@drcubala.com.

II. Kwestionariusz

Podstawowe informacje:

 1. Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych oraz zgoda na ostatniej stronie podpisana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych są obowiązkowe – bez tych informacji usługa nie może zostać wykonana.
 2. Kwestionariusz należy wypełnić na komputerze w pliku, uzupełniając miejsca do tego przeznaczone (w miejscach linii – linie będą znikać automatycznie). Prosimy nie uzupełniać dokumentów ręcznie (wyjątek stanowi ostatnia strona dokumentu).

Badania

 1. Prosimy o wypisanie w kwestionariuszu w przeznaczonym do tego miejscu wszystkich badań, których wyniki odbiegały od normy. Dodatkowo na końcu kwestionariusza prosimy o wypisanie ewentualnych wykluczonych już chorób. Pozostałe wyniki prosimy o zabranie ze sobą do wglądu na pierwszą wizytę – prosimy o nieprzesyłanie wraz z kwestionariuszem prawidłowych wyników badań.
 2. Prosimy o przesyłanie wyłącznie wyników badań biomedycznych maksymalnie sprzed roku. Pozostałe badania laboratoryjne (w tym biomedyczne) prosimy wpisać w kwestionariuszu włącznie z datą wykonania i krótkim opisem odnośnie wyników i leczenia.
 3. Na końcu kwestionariusza w przeznaczonym do tego miejscu prosimy o wypisanie ewentualnych aktualnie przeprowadzanych badań (już w trakcie realizacji) oraz badań, których wykonanie państwo rozważają. Jednocześnie informujemy, aby w czasie między wypełnieniem kwestionariusza a konsultacją lekarską, nie wykonywać na własną rękę żadnych dodatkowych badań, oprócz tych zleconych przez dr Cubałę.
 4. W przypadku niewykorzystania zestawów do badań kaucja nie podlega zwrotowi. Niewykorzystane zestawy pobraniowe nie są przyjmowane przez Arcanę w celu zapewnienia bezwzględnej sterylności pojemników.

III. Procedura rejestracji


Przed rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z  regulaminem, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja wypełnienia kwestionariusza (pkt. 1 regulaminu).

 1. W celu rozpoczęcia rejestracji, należy pobrać i uzupełnić zgodnie z regulaminem kwestionariusz
 1. Na adres mailowy info@drcubala.com należy przesłać poniższe dokumenty w jednej wiadomości w tytule wpisując “Dobór badań” lub imię i nazwisko dziecka:
  • Prawidłowo uzupełniony kwestionariusz w programie Microsoft Word – plik należy uzupełnić na komputerze (z wyjątkiem ostatniej strony, którą należy wypełnić ręcznie)
  • Podpisane i zeskanowane zgody na zlecenie badań dla dziecka
  • Wyniki badań laboratoryjnych – wyłącznie te, których wartości odbiegały od norm referencyjnych (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Wyniki badań biomedycznych (bad. metaboliczne mocze, badanie kompleksowe kału, badanie włosów) maksymalnie sprzed roku (w formacie PDF) – opcjonalnie
  • Potwierdzenie płatności za usługę 200 zł (w formacie PDF lub JPEG).
 1. Oryginał podpisanej zgody prosimy o przesłanie listem poleconym lub osobiste dostarczenie na adres Arcana IMI, ul. Kniaziewicza 45/10, 05-500 Piaseczno. Oryginał musimy otrzymać w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania kwestionariusza.

Prosimy o nieprzysyłanie pocztą wydrukowanego kwestionariusza ani wyników badań – wyłącznie stronę z podpisaną zgodą.

Za datę zgłoszenia uznaje się dzień przesłania drogą mailową wszystkich dokumentów:
komputerowo wypełnionego kwestionariusza, skan podpisanej zgody oraz potwierdzenia płatności.

2. Rodzaje konsultacji

Istnieje możliwość umówienia następujących konsultacji:

 • Pierwsza konsultacja (wywiad, zapoznanie się z dotychczasową dokumentacją, ocena stanu pacjenta, ustalenie zaleceń):
  • Dzieci autystyczne (z diagnozą, podejrzeniem lub objawami autyzmu) – w przypadku pierwszego spotkania dotyczącego dziecka zawsze rezerwujemy 50 minut*
  • Dzieci nieautystyczne – w przypadku dzieci z innymi jednostkami chorobowymi rezerwowane jest 30 min*
  • Osoby dorosłe –  w przypadku osób dorosłych rezerwowane jest 30 min*
 • Konsultacja kontrolna (ocena postępów leczenia, kolejne konsultacje): 30 minut*
 • Konsultacja kontrolna w celu omówienia jednocześnie kilku wyników badań zleconych przez dr Cubałę-Kucharską lub dotycząca więcej niż jednego pacjenta: 50 min*
 • Konsultacja nagła – kilkuminutowa rozmowa telefoniczna w przypadku nagłego i ostrego pogorszenia stanu zdrowia.

Pacjent zapisany na konsultacje telefoniczną ma obowiązek podania numeru telefonu który ma możliwość odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego.

*Przy leczeniu więcej niż 1 osoby, czas konsultacji ustalany jest indywidualnie.

Opłata dotyczy zarezerwowanego czasu. Nie ma możliwości przedłużenia czasu konsultacji w jej trakcie, gdyż powoduje to opóźnienia w przyjęciu kolejnych umówionych pacjentów.

Mając na uwadze dobro innych pacjentów, bardzo prosimy, by nie spóźniać się i nie przedłużać wizyt. Prosimy o przybywanie do praktyki nie później niż 5-10 minut przed planowaną wizytą.

Z przyczyn od nas niezależnych konsultacja może odbyć się po wyznaczonej godzinie. Prosimy o cierpliwość, i w przypadku konsultacji skype lub telefonicznych – czekanie na telefon od Pani Doktor.

Konsultacje uznaje się za aktualne jedynie po potwierdzeniu przez gabinet w tygodniu poprzedzającym wizytę.

W szczególnych i rzadkich przypadkach, w których dr Cubała uzna za niezbędne uzyskanie dodatkowych danych, by podjąć precyzyjne decyzje o leczeniu, mogą Państwo zostać poinformowani, że konsultacja zostanie zakończona w ramach bieżącej opłaty po dostarczeniu tych danych. Czas dostarczenia danych nie może przekroczyć miesiąca w przypadku badań krajowych i 2 miesięcy w przypadku badań zagranicznych. Po tym terminie liczy się nowa konsultacja.

I. Konsultacje kontrolne

Przygotowanie – w przypadku kolejnych konsultacji, pacjenci/rodzice pacjentów zobowiązani są przygotować:

 1. raport o aktualnym stanie pacjenta
 2. podliczony test ATEC (wyłącznie w przypadku dzieci z autyzmem)

Szablony dokumentów znajdują się na stronie internetowej oraz są przesyłane przez recepcję mailem przed każdą zaplanowaną konsultacją. Dokumenty te są konieczne do usprawnienia procesu leczenia. Rzetelnie przygotowany raport służy zarówno rodzicom jak i lekarzowi, porządkując istotne kwestie dotyczące leczenia i usprawniając przebieg wizyty. Odpowiednie druki można otrzymać na życzenie w gabinecie. Odpowiednie przygotowanie się na konsultację przez pacjenta (pytania, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego czasu. Ze względu na złożoność leczenia, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie wizyt i konsultacji.

Bardzo prosimy o rzetelne przygotowanie się do konsultacji (wcześniejsze wysłanie nowych wyników badań, przygotowanie pytań do lekarza, spisanie przyjmowanych suplementów i leków, leków wymagających przedłużenia recepty) – usprawni to przebieg rozmowy oraz zapewni pełne wykorzystanie konsultacji.

Lekarz może odmówić przyjęcia pacjentów nieprzygotowanych na wizytę/ konsultację.

II. Kontrolna konsultacja telefoniczna/skype

W przypadku osób, przyjeżdżających z daleka, po odbyciu pierwszej konsultacji w gabinecie, konsultacje kontrolne mogą odbywać się telefonicznie bądź przez skype.

Wizyty skypowe mogą też w uzasadnionych przypadkach poprzedzać rozpoczęcie leczenia w gabinecie – w takiej sytuacji druga konsultacja musi odbyć się osobiście w gabinecie. Należy pamiętać, że konsultacje telefoniczne nie mogą być regułą. Wskazane jest, aby osobiste spotkania z lekarzem odbywały się mniej więcej raz do roku. Konsultację telefoniczną należy traktować tak samo jak wizytę w gabinecie – wymaga aktywnego udziału pacjenta  i współpracy z lekarzem.

 • Konsultacja na odległość obejmuje:
  • czas niezbędny do zapoznania się z dokumentacją przez lekarza – ok. 10 min,
  • czas rozmowy – ok. 30 min, bądź w przypadku konsultacji kontrolnej ok. 15-20 min,
  • wypisanie zaleceń i recept – ok. 5-10 min,
 • czas poświęcony przez sekretariat (przygotowanie materiałów po konsultacji).
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w godzinach pracy gabinetu  po wcześniejszym zarezerwowaniu określonego czasu i wniesieniu opłaty.

Bardzo prosimy o rzetelne przygotowanie się do konsultacji (wcześniejsze wysłanie nowych wyników badań, przygotowanie pytań do lekarza, spisanie przyjmowanych suplementów i leków, leków wymagających przedłużenia recepty) – usprawni to przebieg rozmowy oraz zapewni pełne wykorzystanie konsultacji. Uprzejmie prosimy, aby po telekonsultacji odesłali do nas Państwo wiadomość z adresem, na jaki mamy wysłać recepty zgodnie z RODO

III. Konsultacja telefoniczna/skype w sprawach nagłych

Konsultacje nagłe dotyczą tylko powikłań w związku z leczeniem zaleconym przez dr Cubałę. Nie będą umawiane w przypadku m.in. nabytych podczas tego leczenia nowych infekcji, celem omówienia nowych wyników badań, konsultacji nieomawianej wcześniej kwestii. Konsultacja taka nie zastępuje jednak wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacja nagła prowadzona jest w godzinach pracy gabinetu. Potrzebę odbycia takiej konsultacji należy zgłosić w sekretariacie – najlepiej mailowo z krótkim opisem sytuacji. Konsultacja umawiana jest na najbliższy możliwy dzień, nie ma możliwości ustalenia dokładniej godziny rozmowy.

Konsultacja taka możliwa jest jedynie w przypadku czynnych pacjentów – pacjenci, którzy nie kontaktowali się z praktyką w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, nie mogą z niej korzystać.

Przygotowanie do konsultacji nagłej obejmuje sporządzenie:
– listy przyjmowanych leków i suplementów
– notatki na temat zaistniałego problemu.

W razie potrzeby w trakcie konsultacji nagłej wystawiane są recepty i zalecenia.

3. Odwoływanie konsultacji

 • Konsultacje prosimy odwoływać nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wizyty. Umożliwia to skorzystanie innym pacjentom z wolnego terminu. W przypadku odwołania konsultacji po tym terminie, do kolejnej konsultacji doliczane jest 70 zł – nie dotyczy to sytuacji nagłych np. ostrej choroby.
 • Wizytę uznaje się za odwołaną po potwierdzeniu anulowania przez pracownika Arcany.
 • W przypadku nieodwołania kilku wizyt lub braku kontaktu z pacjentem, kolejne wizyty mogą nie zostać umówione. Wszystkie wcześniej umówione konsultacje także zostaną anulowane.

4. Obecność dziecka podczas wizyt

Obecność dziecka na pierwszej konsultacji jest obowiązkowa. Na kolejnych wizytach (np. podczas omawiania wyników badań) obecność dziecka nie jest konieczna.

5. Kontakt z gabinetem między wizytami

Odpowiadanie na telefony i e-maile odbywa się w czasie godzin pracy gabinetu. Kontakt z lekarzem jest ograniczony w trakcie podróży służbowych dr Cubały i czas oczekiwania na odpowiedzi może być wydłużony.

Odpowiadanie na telefony i e-maile dotyczy:
– umawiania wizyt i konsultacji,
– pytań o zamienniki zleconych leków i suplementów, które nie są w obecnym czasie dostępne; w przypadku pytań o zamienniki suplementów prosimy o podawanie, oprócz nazw handlowych, dokładnego składu (wyszczególniony na opakowaniu),
– terminów wysyłki badań zagranicznych,
– wątpliwości dotyczących technicznych aspektów zleconych badań.

Uprzejmie informujemy, że nowe badania i zagadnienia omawiane są wyłącznie z lekarzem podczas konsultacji.

Po otrzymaniu zaleceń od lekarza należy upewnić się, czy ich treść nie budzi Państwa wątpliwości i czy nie mają Państwo do nas dodatkowych pytań. Zarówno nam jak i Państwu łatwiej jest wyjaśnić ewentualne niejasności bezpośrednio po konsultacji – pozwoli to uniknąć przedłużonego oczekiwania na odpowiedź.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dot. otrzymanych zaleceń po konsultacji należy zgłosić w ciągu 1-2 dni. Prosimy pytania do lekarza zawrzeć w JEDNEJ wiadomości mailowej. Pytania po konsultacji mogą dotyczyć wyłącznie wątpliwości co do zaleceń. Kwestie dotyczące m.in. omówienia poszczególnych parametrów badań, alternatywnego leczenia, zlecania nowych badań czy celu wprowadzenia danego leku lub suplementu mogą zostać omówione wyłącznie bezpośrednio z dr Cubałą na konsultacji lekarskiej. Każdy pacjent ma prawo wyłącznie do jednej wiadomości z pytaniami po konsultacji. Kolejne traktowane będą jako kolejne konsultacje lekarskie.

5. Usługi dodatkowe

 • wydanie zaświadczenia* poza konsultacją lekarską – 50 PLN;
 • wydawanie recept* pomiędzy konsultacjami lekarskimi – 100 PLN;
 • organizacja dodatkowych ścieżek leczenia na życzenie pacjenta, pomoc w zamówieniu leków czy suplementów, inne dodatkowe prace recepcji – stawka godzinowa za poświęcony dodatkowo czas;
 • usługa doboru badań – 200 zł (osoby niezainteresowane konsultacją lekarską, także mogą skorzystać z usługi dobory badań na podstawie przesłanego kwestionariusza – procedura opisana w pkt. 1 regulaminu).

*Zarówno recepty jak i zaświadczenia wydawane są wyłącznie w przypadkach uznanych przez lekarza za uzasadnione. Zaświadczenia dla sądu wydajemy wyłącznie na wniosek sądu. Nie wydajemy zaświadczeń o zwolnieniu ze szczepień.

6. Rachunki imienne

Do każdej płatności jest wystawiany paragon fiskalny. Rachunki imienne wystawiane są na wyraźną prośbę rodzica. Prośbę o wystawienie rachunku imiennego wraz z informacją dla kogo rachunek ma być wystawiony (oraz ewentualnie na jaki adres przesłany) należy dostarczyć do gabinetu wraz z potwierdzeniem płatności (osobiście lub droga mailową). Jest możliwość wystawienia rachunku na Fundację – należy wtedy przesłać dodatkowo dane fundacji oraz ewentualnie numer subkonta).

7. Ważne informacje

I. Wystawianie recept w trakcie wizyty

Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy podczas wypisywania recept i zaleceń. Prośba ta wynika z potrzeby koncentracji.

8. Konsultacje dietetyczne

 • Przed rozpoczęciem dietoterapii należy dostarczyć do Instytutu oświadczenie o niepublikowaniu zaleceń od dietetyka w Internecie.
 • Na każdą konsultację z dietetykiem należy przygotować raport zawierający następujące informacje:
  • aktualny wzrost i masa ciała dziecka;
  • jadłospis z 3-5 dni (najlepiej kolejnych), w tym dni weekendowych;
  • pytania do dietetyka.
 • Konsultacja może odbyć się telefonicznie lub przez Skype 
 • Na konsultacji dietetycznej obecność dziecka nie jest konieczna. W miarę możliwości prosimy nie zabierać ze sobą dziecka lub zapewnić mu opiekę podczas wizyty.
 • Prosimy również zanotować pytania do dietetyka.
 • Każdy pacjent po konsultacji dietetycznej bądź otrzymaniu jadłospisu ma do dyspozycji dwa maile z pytaniami (łącznie w obu mailach do 15 pytań) do dietetyka, na które otrzymają Państwo bezpłatną odpowiedź. Jeśli pytań lub wiadomości  jest więcej należy umówić się na dodatkową odpłatną konsultację w celu omówienia diety i otrzymania odpowiedzi na pozostałe pytania.

„Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia), w związku z czym pacjent jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień”,

Leczenie w gabinecie Arcana nie zastępuje opieki w POZ.