Email : info@drcubala.com

Defeat Autism NOW DAN!

Ruch zainicjowany w Stanach Zjednoczonych  przez psychologa Bernarda Rimlanda, ojca autystycznego syna. Defeat Autism Now! czyli Powstrzymaj Autyzm! był ruchem społecznym, współorganizowanym przez rodziców autystycznych dzieci, skupionych wokół założonego przez Rimlanda Autism Research Institute. Jego zadaniem było inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad biologią autyzmu w celu znalezienia przyczyn medycznych tej współczesnej epidemii.

Dzięki naukowcom, zrzeszonym w tym ruchu, udało się zidentyfikować wiele czynników immunologicznych i środowiskowych, które mogą leżeć u podłoża autyzmu u dzieci i wprowadzić różnorodne interwencje medyczne, które  indywidualnie dobrane wpływają na poprawę funkcjonowania dzieci autystycznych.

Ich zaangażowanie sprawiło, że  przestano obecnie uważać autyzm za chorobę mózgu, uznano go natomiast za chorobę która atakuje mózg.

Wokół ruchu DAN! zrzeszeni byli lekarze i praktycy medycyny, którzy zobowiązywali się do dalszego rozwoju zawodowego w dziedzinie autyzmu i do stosowania interwencji medycznych, polegających na odpowiednio dobranej diecie, leczeniu przewodu pokarmowego oraz medycyny funkcjonalnej.

Ruch DAN! opierał się na sile nauki 21 wieku, która umożliwiała identyfikację skomplikowanych mechanizmów kryjących się pod maską autyzmu. Zakończył się wraz ze śmiercią Bernarda Rimlanda.