Email : info@drcubala.com

Defeat Autism NOW DAN!

Jest to ruch zainicjowany w Stanach Zjednoczonych  przez psychologa Bernarda Rimlanda, ojca autystycznego syna. Defeat Autism Now! czyli Powstrzymaj Autyzm! jest ruchem społecznym, zainicjowanym przez rodziców autystycznych dzieci, skupionych wokół założonego przez Rimlanda Autism Research Institute. Jego zadaniem jest inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad biologią autyzmu w celu znalezienia przyczyn medycznych tej współczesnej epidemii.

Dzięki naukowcom, zrzeszonym w tym ruchu, udało się zidentyfikować wiele czynników immunologicznych i środowiskowych, które mogą leżeć u podłoża autyzmu u dzieci i wprowadzić różnorodne interwencje medyczne, które  indywidualnie dobrane wpływają na poprawę funkcjonowania dzieci autystycznych.

Ich zaangażowanie sprawiło, że  przestano obecnie uważać autyzm za chorobę mózgu, uznano go natomiast za chorobę która atakuje mózg.

Wokół ruchu DAN! zrzeszeni są lekarze i praktycy medycyny, którzy zobowiązują się do dalszego rozwoju zawodowego w dziedzinie autyzmu i do stosowania interwencji medycznych, polegających na odpowiednio dobranej diecie, leczeniu przewodu pokarmowego oraz medycyny funkcjonalnej.

Ruch DAN! opiera się na sile nauki 21 wieku, która umożliwia identyfikację skomplikowanych mechanizmów kryjących się pod maską autyzmu.

Lek.Med Magdalena Cubała-Kucharska jest zrzeszona w ruchu DAN! i prowadzi nieustanną wymianę naukową i intelektualną z jego liderami.