Email : info@drcubala.com

Autyzm i ADHD

Dobrze dobrana dieta w leczeniu autyzmu ma wręcz kluczowe znaczenie (autyzm dieta).

Najbardziej rozpowszechnioną interwencją dietetyczną w autyzmie jest wycofanie z diety mleka i kazeiny.

Często rodzice którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy stosują na własną rękę dietę bezglutenową, bezmleczną, i bezcukrową NIE WIEDZĄC skąd się wzięło takie postępowanie dietetyczne. Często mylą alergię na mleko z nietolerancja ub niestrawnością mleka i nietolerancję glutenu z celiakią.

Dieta musi być jednak odpowiednia do każdego przypadku, rozumienie jej zasad jest kluczem do sukcesu. Pod słowem „odpowiednie” kryje się kilka ważnych spraw.

Usunięcie z diety od razu na początku glutenu i mleka jest to bardzo uproszczony sposób postępowania, który może prowadzić do wielu pomyłek, jak również, że nie w każdym przypadku jest to słuszne posunięcie.

Skuteczność diety bezmlecznej i bezglutenowej w autyzmie nie wiąże się bezpośrednio z alergią na gluten i mleko. Interwencja ta została zaproponowana przez badaczy z uwagi na to, że u wielu dzieci dotkniętych autyzmem w przewodzie pokarmowym z glutenu i mleka tworzą się tak zwane opiaty, które jak morfina oddziałują na mózg. Są to tak zwane gliado – i kazomorfiny, mające psychoaktywne właściwości. Oczywiście, osoby znajdujące się pod wpływem takich substancji mają trudności w kojarzeniu i nauce i kontakt z nimi może być utrudniony, zatem eliminacja tych toksyn odgrywa ważną rolę w leczeniu.

NIE WOLNO JEDNAK  wprowadzać tej diety bez odpowiednich badań.

Zanim się ją wprowadzi, koniecznie trzeba zbadać krew dziecka w kierunku celiakii. Jeśli nie wykona się odpowiednich badań w kierunku przeciwciał przeciwko gliadynie, przeciwko mięśniom gładkim przewodu pokarmowego i przeciwko transglutaminazie tkankowej, zanikną one w 6-8 tygodni po wprowadzeniu diety i trudno będzie ustalić czy jest to już dieta „na całe życie” czy po jakimś czasie będzie można znowu wrócić do glutenu.

Można też wykonać badanie genetyczne w kierunku celiakii.

Jeśli nie ma celiakii, raczej nie proponujemy całkowitego wycofania glutenu z diety , gdyż jest to bardzo trudne (prawdziwa dieta bezglutenowa wymaga nawet osobnych naczyń do gotowania, trzeba sprawdzać wszystkie produkty włącznie z lekami pod kątem możliwej zawartości glutenu)

Równocześnie musimy pamiętać o tym, że pomimo pewnych restrykcji, dieta naszego dziecka powinna być nie tylko dobrze zbilansowana, ale i urozmaicona (nie możemy wprowadzać codziennej monotonii).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że tak jak każdy z nas jest pewną indywidualnością, tak i nasz jadłospis powinien być indywidualnie do każdego dostosowany. To co dla jednego jest dobre, nie koniecznie musi się sprawdzić u innej osoby, nawet jeśli choruje na to samo.

Ponadto, nie wolno zagłodzić dziecka – podaż środków odżywczych musi być prawidłowo wyliczona, gdyż można przez szkodliwe ograniczenia wyrządzić trwałe szkody.

Toteż w naszej pracy staramy się nie powielać pewnych schematów i w miarę możliwości jak najdokładniej poznać każdego pacjenta. Zanim wprowadzimy nową dietę naprawdę warto choć trochę poznać organizm naszego dziecka. Dlatego też proponujemy rodzicom nie tylko przeprowadzenie badań w kierunku celiakii, ale również sprawdzenie istnienia ewentualnych alergii, bądź nietolerancji.

Alergie pokarmowe dotykają zaledwie 2% społeczeństwa, natomiast nietolerancje zdarzają się aż u blisko połowy populacji. Objawy nietolerancji pokarmowych często pojawiają się po pewnym czasie, a nie bezpośrednio po spożyciu danego produktu. Stąd czasami skojarzenie spożycia danego pokarmu z  zaistniałymi objawami może okazać się bardzo trudne.

Tak jak już wspomniano powyżej dieta stanowi nieodłączny element leczenia więc zawsze staramy się udzielić jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania- wychodząc z założenie, że żadne pytanie nie jest „głupie”. W praktyce okazuje się, iż wskazówki dotyczące nie tylko tego w jaki sposób możemy zastąpić dany produkt, ale także gdzie może się znajdować są bardzo istotne. Zawsze namawiamy do wnikliwego czytania etykiet produktów spożywczych, a przede wszystkim składu danego produktu, gdyż stanowią one bardzo cenne dla nas źródło informacji.

Najpopularniejszym sposobem postępowania autyzm dieta wydaje się być wprowadzenie połączenia diet:

  • z wykluczeniem mleka krowiego oraz produktów je zawierających (KONIECZNIE TRZEBA PRZY TYM UZUPEŁNIAĆ WAPŃ)
  • z ograniczeniem glutenu, bądź jego wykluczeniem (w zależności od wyników badań)
  • z ograniczeniem źródeł dwucukrów (takich jak sacharoza i laktoza) przy równoczesnym dostarczaniu odpowiednich ilości jednocukrów, by zapewnić właściwą podaż energii (niektóre osoby cierpią na niedobór enzymów trawiących cukry, w tym laktazy, co może prowadzić do zaniku kosmków jelitowych i enteropatii a w następstwie do tzw „przeciekania jelita” („przeciekanie jelita” to określenie kolokwialne, ale dobrze odzwierciedla mechanizm, w którym przez uszkodzoną ścianę jelita przenikają do krążenia nieprawidłowe białka i inne toksyny)
  • oczywiście bierzemy również pod uwagę wszelkie alergie czy nietolerancje pokarmowe jakie mogą występować u danego pacjenta.

Skuteczność diety można sprawdzać wykonując badania na peptydy w moczu. Prawidłowe badanie peptydów nie może się ograniczać wyłącznie do kazo- i gliadomorfin, powinno się badać także inne peptydy opioidalne pochodzenia pokarmowego.

Wyżej wymienione badania można wykonać przez naszą placówkę.