Email : info@drcubala.com

Medycyna Integracyjna

Medycyna integracyjna (lub inaczej- medycyna funkcjonalna) to zintegrowane, indywidualne podejście do problemów pacjenta. Oparta na dokładnej diagnozie, poszukuje podłoża poważnych chorób przewlekłych i leczy przyczyny, nie symptomy. W ramach medycyny integracyjnej możliwe jest wczesne wykrywanie i profilaktyka wielu chorób cywilizacyjnych oraz problemów związanych z wiekiem i starzeniem się.

Medycyna integracyjna stawia na „leczenie pacjenta” bardziej niż na „leczenie choroby”, biorąc pod uwagę indywidualność biochemiczną i immunologiczną każdego organizmu jak również narażenie na czynniki zewnętrzne, takie jak zatrucia środowiskowe, w powiązaniu z unikalną reakcją pacjenta na te czynniki.

Medycyna integracyjna postrzega zdrowie jako witalność, zdolność do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zdolność do cieszenia się pełnią życia, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka chorób, na etapie subklinicznym, zanim wystąpią one pełnoobjawowo.”