Email : info@drcubala.com

ADHD  – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD jest problemem z koncentracją uwagi, nadmierną aktywnością, impulsywnością lub jest kombinacją wyżej wymienionych.
ADHD jest obecnie najczęściej diagnozowanym zaburzeniem behawioralnym u dzieci, dotyczy 3-5% dzieci szkolnych. Występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. Może występować rodzinnie.

Przyczyna ADHD nie jest obecnie poznana.

Oprócz nadmiernej pobudliwości dzieciom z ADHD  towarzyszy często depresja, stany lękowe, trudności w uczeniu się, tiki.  Każde dziecko z ADHD powinno być poddane dokładnym badaniom lekarskim, by wykluczyć inne choroby lub inne przyczyny zaburzeń zachowania.

Dysleksja natomiast jest to zaburzenie, które przejawia się niezdolnością opanowania umiejętności czytania i pisania, często mimo dobrej inteligencji i dobrych warunków środowiskowych. Dysleksja,  i inne zaburzenia uczenia takie jak trudności w opanowaniu pisania ortograficznego czyli  (dysortografia), jak i graficznego (dysgrafia) mogą występować u dzieci całkowicie zdrowych, mogą jednak też współistnieć z ADHD i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Mimo że nie znamy dokładnie przyczyn zaburzeń zachowania u dzieci z ADHD wiemy, że pewne współistniejące choroby mogą pogarszać ich stan. Należą do nich alergie, zwłaszcza alergie i nietolerancje pokarmowe, które powinny zostać u każdego dziecka zdiagnozowane indywidualnie.

Mediatory reakcji zapalnych wydzielane podczas reakcji alergicznych, takie jak histamina, same w sobie wywołują rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji i uwagi, pogarszają zdolność do uczenia się i zapamiętywania.

Ponadto, Dr Ben Feingold zwrócił uwagę na to, iż u dzieci z ADHD objawy nasilają się pod wpływem nadmiaru słodyczy – stąd tzw „dieta Feingolda”, polegająca na eliminacji cukrów złożonych, stała się popularną interwencją w leczeniu tej przypadłości, dlatego u wszystkich dzieci z ADHD zalecamy tę interwencję, tym bardziej, że współczesna dieta obładowana nadmiarem cukrów jest szkodliwa dla zdrowia w ogóle.

Podobnie, podstawową interwencją stosowaną przez nas jest diagnoza i leczenie współistniejących alergii.

Ważne może okazać się uzupełnienie mikroelementów  – w tym litu, którego niedobór może powodować objawy choroby afektywne dwubiegunowej, przejawiącej się okresami pobudzenia (manii) na zmianę z okresami depresji.

Lit kumuluje się w organizmie, dlatego tego typu suplementacja musi być prowadzona przez lekarza.

U dzieci z ADHD może też być korekta nieprawidłowo funkcjonujących szlaków serotoninergicznych. Większość leków psychotropowych stosowanych w tej grupie działa właśnie skutecznie na ten mechanizm. Słabością tych leków jednak jest to, że przestają działać po odstawieniu.

Odpowiednio dobrane suplementy mogą wspomóc leczenie i skorygować zaburzenia na dłużej.