Email : info@drcubala.com

Choroby jelit i wątroby

CHOROBY JELIT I WĄTROBY NALEŻĄ DO CZĘSTO SPOTYKANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.

CHOROBY WĄTROBY

Wątroba jest największym (stanowiącym aż 2-2,5% masy ciała) oraz najbardziej skomplikowanym narządem ciała człowieka. Jest to jeden z powodów dlaczego powinniśmy o nią dbać przez całe życie.

Wątroba odgrywa najważniejszą rolę w przemianie materii ustroju. Jej główne funkcje to tworzenie i wydzielanie żółci, regulacja gospodarki węglowodanów, synteza tłuszczów, kontrola przemian cholesterolu, produkcja mocznika albumin, czynników krzepnięcia i innych białek, metabolizm i detoksykacja leków i innych substancji pochodzenia zewnątrzustrojowego. Wątroba spełnia też rolę filtru zatrzymującego i przerabiającego toksyczne produkty przemiany materii produkowane przez ustrój oraz wiele dostających się do niego środków chemicznych, w tym również większość leków.

Wątroba produkuje w przeciągu doby około 500-600 ml żółci, a więc wodnego roztworu kwasów żółciowych, cholesterolu, barwników żółciowych, fosfolipidów oraz elektrolitów. Kwasy żółciowe odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cholesterolu (a zwłaszcza w jego eliminacji z organizmu) oraz wchłanianiu tłuszczów. Większość substancji obecnych w środowisku, jak np. leki czy konserwanty spożywcze właśnie w wątrobie ulegają przekształceniu, a następnie wydaleniu w żółci lub moczu.

Schorzenia wątroby stanowią po­ważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale bardzo często również i życia. Nic w tym dziwnego skoro wątroba spełnia tak wiele podsta­wowych funkcji niezbędnych dla życia, równocześnie będąc pojedynczym narządem w ustroju (nie może być zastąpiona przez inny narząd).

Wśród wielu czynników wpływających szkodliwie na funkcję wątroby i uszkadzających jej komórki jako najistotniejsze wymienić należy: niewłaściwe odżywianie, nadużywanie alkoholu, nadużywanie leków, działanie środków chemicznych (których ilość wzrasta w miarę rozwoju przemysłu chemicznego i chemizacji rolnictwa), zakażenia wirusowe powodujące ostre i prze­wlekłe zapalenia wątroby.