Email : info@drcubala.com

Od 9 kwietnia 2018 oferujemy:

Badanie: Panel metylacyjny z kropli krwi – badanie SNP w wybranych genach wraz z interpretacją i doborem suplementów.
Konsultacja ze specjalistą: Interpretacja badań z obszaru Nutrigenomiki (np. MTHFR UK lub 23andme) wraz z doborem suplementów.

Do 31 maja 2018 r. obowiązują ceny promocyjne.

Konsultacje ze specjalistą w zakresie indywidualnego dostosowana diety i suplementacji na podstawie badania zaburzeń metylacji (wykonanego w IMI Arcana lub w innym miejscu) przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych.

Pacjenci Gabinetu Arcana – konsultację ze specjalistą dotyczącą interpretacji wyników prosimy rezerwować przed umówieniem terminu na wizytę z dr Cubałą.

Podczas konsultacji dotyczącej interpretacji badań otrzymacie Państwo wynik i komentarz do niego, z opisem wpływu na zdrowie poszczególnych wariantów polimorfizmów (w formacie PDF). Informacje te mogą być bardzo pomocne w gabinecie lekarskim. badania genetyczne mogą stanowić uzupełnienie testów biochemicznych typu Organix, ONE, Nutreval czy ION, jednak dostarczają one informacje o predyspozycjach pacjenta do różnych chorób, niekoniecznie odzwierciedlając obecny stan. Badania genetyczne mogą pomóc znacząco w unikaniu suplementów potencjalnie nietolerowanych i doborze optymalnych form witamin i ziół oraz regulacji ścieżek neuroprzekaźników.

Badania dr Cubały nad wpływem polimorfizmu z genie MTHFR na zaburzenia metylacji

Dr Cubała rozpoczęła pracę nad wpływem  polifmorfizmu w genie MTHFR na zaburzenia metylacji i występowanie autyzmu już w 2005 roku, zaledwie w rok po ich odkryciu przez dr Jill James, pod wpływem odbytego u niej szkolenia.

Dr Cubała jako pierwsza w Polsce badała występowanie tego polimorfizmu u dzieci z autyzmem – przebadała kilkuset pacjentów, jednak pewne niewyjaśnione do dziś przez naukę kwestie związane z metabolizmem homocysteiny u tych dzieci miały wpływ na decyzję o odroczeniu publikacji tych badań.
Dalsze szkolenia z polimorfizmów genetycznych dr Cubała przeszła w szpitalu środowiskowym w Breakspear (Wielka Brytania), gdzie pracowała w latach 2005-2008 oraz w czasie konferencji DAN! i innych szkoleń z medycyny integracyjnej. Podczas pracy w Breakspear nawiązała kontakt z dr Amy Yasko i wykorzystywała w swej pracy jej badania na temat zaburzeń metylacji.
Dr Cubała uważa, iż testy genetyczne mogą być bardzo przydatne w praktyce, jednak zawsze powtarza że „Geny nie są naszym przeznaczeniem, jedynie określają podatność.”
Dr Cubała do dziś dnia utrzymuje kontakt naukowy z Dr Jill James i Dr Yasko, które są pionierkami testów genetycznych, ponadto uczestniczy na bieżąco w kursach i konferencjach prowadzonych w USA.

Obecnie nawiązała współpracę naukową z profesor Marion Schneider z Uniwersytetu w Ulm, która prowadzi badania nad polimorfizmami genu COMT oraz pozostałych genów związanych ze szlakami metylacji i ich wpływu na przebieg chorób przewlekłych.