Email : info@drcubala.com

Termin wysyłki badań do USA

2017-06-06 Cały dzień

Próbki należy dostarczyć w godz. 9-15 (mocz, kał, włosy, ślina)