Email : info@drcubala.com

Jak zapobiegać przenoszeniu Clostridium difficile w domu?

 

 

 

 

 
Jeśli któryś z domowników został zdiagnozowany przez lekarza jako nosiciel  Clostridium difficile, wykonaj następujące kroki zapobiegawcze:
  • Dbaj o  higienę rąk.
  • Zawsze myj ręce mydłem i ciepłą wodą po skorzystaniu z łazienki, przed przygotowaniem jedzenia lub jedzenia oraz po pieluszkowaniu dziecka lub opiece nad chorym.   
  • Regularnie czyść obszary domu, które mogą zostać zanieczyszczone Clostridium difficile.
  • Regularnie czyść powierzchnie domowe, takie jak blaty, umywalki, krany, klamki łazienkowe i toalety, używając ciepłej / ciepłej wody z dowolnym mydłem lub dowolnym domowym środkiem czyszczącym.
Zapobieganie przenoszeniu Clostridium difficile w placówkach opieki nad dziećmi (przedszkola, szkoły):
  •  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się Clostridium difficile i wszelkim chorobom biegunkowym, praktykując higienę rąk i regularnie czyszcząc przedmioty (takie jak zabawki) i powierzchnie. Dzieci z biegunką należy odsunąć od zajęć przedszkolnych dopóki biegunka nie ustanie lub dopóki badanie lekarskie nie wykaże, że dziecko jest wolne od choroby zakaźnej.
  • Dbaj o higienę rąk.
  •  Zawsze myj ręce po skorzystaniu z łazienki, pomaganiu dzieciom w korzystaniu z łazienki / zmienianiu pieluch oraz przygotowywaniu jedzenia lub jedzenia.
  •  Naucz dzieci prawidłowej higieny rąk i pomóż młodszym dzieciom umyć ręce. Szczegółowe informacje na temat higieny rąk w opiece nad dziećmi można znaleźć w Infectious Diseases in Childcare Settings i Schools Manual.
Czyszczenie powierzchni, rozlanie i wypadki:
  • Podczas czyszczenia płynów ustrojowych (krwi, wymiotów, kału, moczu) noś rękawice, myj ręce po zdjęciu rękawiczek.
  • Odkażaj pomieszczenia przy użyciu lamp UV, często ozonuj pomieszczenia

 

Źródło: National Institutes of Health, Medline Plus.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − seven =