Porfiryny z moczu

Porfiryny z moczu

Czas otrzymania zestawu: 1-3 dni robocze
Czas oczekiwania na wynik: 4-5 tygodni
Materiał do badania: próbki moczu
Opcje: inne badanie do wyboru
1 050,00 zł

 
997 Przedmioty

Pełen opis badania

Badanie obecności porfiryn w moczu jest wiarygodnym, nieinwazyjnym i dokładnym testem w kierunku diagnostyki zatrucia metalami ciężkimi: rtęci i ołowiu. Pozwala określić rodzaj wykrytych związków – metale ciężkie, związki organiczne.


Nieprawidłowe poziomy porfiryn w moczu, utlenionych metabolitów biosyntezy hemu, są związane z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniami i chorobami metabolicznymi, anemiami, stresem oksydacyjnym i wysokim poziomem narażenia na toksyczne chemikalia lub metale.

Specyficzne profile porfiryn w moczu są związane z wysokim poziomem narażenia na rtęć, arsen, ołów oraz niektóre chemikalia i leki.

Prekoproporfiryny związane z rtęcią są wyróżnione oddzielnie i w stosunku do uroporfiryn w celu zwiększenia wykrywalności, nawet gdy biosynteza hemu jest niska.

Porfiryny są związkami przejściowymi na szlaku biosyntezy hemu (składowa hemoglobiny czerwonych krwinek), wydalanymi przez człowieka fizjologicznie w formie związanej z 8, 7, 6 ,5 i 4 grupami karboksylowymi. Zatrucie rtęcią wpływa negatywnie na aktywność enzymów niezbędnych do tworzenia się hemu. Zmiany w składzie tych specyficznych białek pozwalają potwierdzić nieprawidłowości w procesie detoksykacji metali ciężkich, dzięki czemu określany jest ich wpływ na przebieg procesów metabolicznych organizmu a nie samo stężenie metali ciężkich w moczu.

Badanie może mieć diagnostyczne zastosowanie w takich zaburzeniach zdrowotnych jak:

  • autyzm,
  • nadwrażliwość na środki chemiczne,
  • syndrom przewlekłego zmęczenia,
  • niedobory odporności,
  • problemy z koncentracją,
  • ból mięśni (fibromyalgia),
  • zaburzenia świadomości,
  • problemy neurologiczne.

Badanie w kierunku zatrucia metalami ciężkimi powinno być wykonane u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), plombami z amalgamatu, pracującymi z chemikaliami, mieszkającymi przy wysypisku śmieci i fabrykach, ponieważ są one szczególnie narażone na kumulowanie metali ciężkich w organizmie. Badanie moczu jest narzędziem pierwszego wyboru w diagnostyce zatrucia metalami ciężkimi, w porównaniu do analizy pierwiastkowej włosa, która może pokazać wynik fałszywie ujemny w niektórych jednostkach chorobowych.

Badanie jest nieinwazyjne, wykonywane z pierwszej porannej próbki moczu.

Badanie polecane jest dla osób mających problemy z metalami ciężkimi.

8 innych badań w tej samej kategorii:

„Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie” - "Klauzula informacyjna"