fbpx
Szukaj
Close this search box.

Przegląd diagnozowania i leczenia PANDAS i PANS

PANS – Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, zespół ostrych dziecięcych zaburzeń neuropsychiatrycznych opisuje kliniczną postać podgrupy nagłych dziecięcych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD).

PANDAS – dziecięce autoimmunologiczne neuropsychiatryczne zaburzenia związane z infekcjami streptokokowymi.

PANDAS ma podobny przebieg i etiologię jak PANS, główna różnica polega na tym, że jest on związany z infekcją paciorkowcami , zatem może występować po przebytej anginie paciorkowcowej, szkarlatynie lub u bezobjawowych nosicieli paciorkowców.

# PANS leczenie, # PANS diagnoza
# PANDAS leczenie, # PANDAS diagnoza

U dzieci z zespołem PANDAS, po infekcji Streptococcus występują ostre zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub różne tiki na tle nerwowym. Układ odpornościowy walczy z drobnoustrojami chorobotwórczymi wytwarzając również autoprzeciwciała, które następnie atakują mózg.
Objawy współwystępujące

Niezwykle istotne jest by dokładnie przeanalizować, czy pewne nieprawidłowości, które wykazuje pacjent przychodząc do gabinetu powinny być sygnałem alarmującym, czy są to pierwsze objawy PANDAS. Rodzice mogą nie zwrócić uwagi na kompulsje czy natręctwa bądź dziecko może bardzo usilnie starać się je ukryć, dlatego należy przeprowadzić dokładny wywiad. Po infekcji paciorkowcem objawy występują szybko, a rodzic ma wręcz wrażenie, że osobowość dziecka zmieniła się o 180 stopni.

Podane leczenie należy dostosować do stopnia objawów danego pacjenta. We wszystkich przypadkach należy wprowadzić interwencje psychoterapeutyczne w celu opanowania objawów.

Możliwe korzyści terapii poznawczo-behawioralnej (CBT – ang. cognitive-behavioral therapy) połączonej z ekspozycją z powstrzymywaniem reakcji, czyli procedurą wygaszającą wzmocnienie (ERP – ang. exposure and response prevention):

  • ogranicza wyuczone zachowania,
  • pomaga dzieciom podczas łagodnych do umiarkowanych epizodów,
  • może być pomocna przy łagodnych OCD,
  • zapewnia dzieciom i członkom rodziny narzędzia do radzenia sobie z ewentualnymi przyszłymi zaostrzeniami.