Menu Zamknij

Autyzm wczesnodziecięcy

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. Autism Spectrum Disorder) nie zawsze objawiają się specyficznymi zachowaniami. U każdego pacjenta mogą ujawniać się w inny sposób. Najbardziej specyficznym zaburzeniem jest niepełnosprawność rozwojowa - niepoprawny sposób komunikacji, nietypowe zachowania, problemy z interakcją z innymi. Objawy mogą występować w różnym stopniu nasilenia. Pierwsze oznaki można dostrzec już wtedy, gdy dziecko ma kilka miesięcy, u innych mogą pojawić się w wieku kilku lat. W badaniach ankietowych, w których wzięli udział rodzice dzieci z ASD – połowa zauważyła nietypowe zachowania przed 12 miesiącem życia dziecka, a 80-90% odnotowało niepokojące objawy przed ukończeniem 2 roku życia.

Autyzm leczenie

Zaburzenia umiejętności społecznych u dzieci są najczęstszym przejawem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dziecko może chcieć nawiązać bliską relację z rodzicami, innymi członkami rodziny, rówieśnikami, lecz nie do końca wie, jak ją nawiązać.

Leczenie autyzmu

Autyzm diagnoza

Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 12 miesięcy i obserwujesz u niego niżej opisane zachowania – zwróć się do naszego gabinetu w celu ustalenia diagnostyki i rozpoczęcia procesu leczenia

 • Nie reaguje na imię.
 • Zabawa, wspólne posiłki, rozmowa innych osób go/jej nie interesuje.
 • Preferuje być sam/a. Nie szuka towarzystwa innych osób/ dzieci.
 • Unika lub odpycha się, gdy ktoś podnosi go/ją na ręce, odsuwa się, gdy ktoś podchodzi lub siada obok.
 • Unika kontaktu wzrokowego.
 • Gdy się złości lub płacze, nie chce, by ktoś bliski go/ją uspokoił.
 • Nie rozumie/ rozróżnia emocji innych lub swoich.
 • Nie wyciąga rączek, aby ktoś dorosły wziął go/ ją na ręce, pomógł wstać lub chodzić.

Około 40% dzieci z ASD nie mówi. 25-30% rozwija umiejętność mówienia, lecz po kilku miesiącach je traci. Regresowi mowy bardzo często towarzyszy infekcja – zapalenie ucha, gardła, migdałkówgorączkabiegunka.

U większości dzieci występują problemy z komunikacją, takie jak:

 • opóźnienie rozwoju mowy, umiejętności językowych,
 • robotyczny głos lub śpiew (często sylabowy),
 • echolalia – powtarzanie tej samej frazy,
 • błędne zaimki (np. mówienie o sobie: „ty pójdziesz”, zamiast „ja pójdę”),
 • brak reakcji na gesty innych, brak gestykulacji,
 • monotematyczność, brak zmiany tematu, brak odpowiedzi na pytania,
 • niezrozumienie sarkazmu, żartu,
 • wyuczone wzorce zachowań, powtarzalność.
Autyzm diagnoza
Spektrum auzytmu

Dzieci ze spektrum autyzmu zachowują się w sposób, który wydaje się nietypowy lub mają niezwykłe dla danej grupy wiekowej zainteresowania. Przykłady tego mogą stanowić:

 • powtarzalne zachowania, np. trzepotanie rękami, kołysanie, skakanie, przyciskanie głowy do mebli, ścian, nóg rodziców, ściskanie głowy rączkami, obracanie się
 • nadwrażliwość na dotyk, światło, dźwięk
 • impulsywność
 • fiksacje dotyczące przedmiotów lub czynności
 • nadaktywność, nadpobudliwość, potrzeba ciągłego przebywania w ruchu
 • znaczna wybiórczość pokarmowa
 • rytuały oraz nerwowość w przypadku przerwania rutyny
 • zaburzenia koordynacji, niezdarność
 • brak naśladowania zachowań
 • agresja, autoagresja
 • deficyt koncentracji

Nie wskazuje się jednej konkretnej przyczyny rozwoju ASD, choć leczenie chorób współistniejących pozwala znacznie złagodzić lub całkowicie wykluczyć niektóre symptomy. Co więcej, im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym bardziej jest skuteczne. Dlatego tak ważna jest świadomość, jakie objawy powinny wzbudzić naszą czujność.

Wyróżniamy „kamienie milowe” rozwoju u dzieci. Jeśli Twoje dziecko ich nie osiągnie w określonym wieku lub osiągnie, lecz utraci opisane niżej umiejętności, warto skonsultować się z lekarzem.

 • Uśmiech – do 6. miesiąca życia
 • Kontrolowana mimika, kontrolowane wydawanie dźwięków – do 9. miesiąca życia
 • Gaworzenie – do 12. miesiąca życia
 • Gestykulacja – do 14. miesiąca życia
 • Pojedyncze słowa – do 16. miesiąca życia
 • Dwa lub więcej słów – do 24. miesiąca życia
 • Naśladowanie, udawanie – do 18. miesiąca życia
Autyzm u dzieci