O mnie - Arcana - Instytut Medycyny Integracyjnej
Menu Zamknij

O mnie

Wybór medycyny jako sposobu na życie już w dzieciństwie był dla mnie oczywisty. Ta nauka ma dla mnie wymiar holistyczny, całościowy, zgodny z założeniami ojca medycyny, Hipokratesa. Pacjent był dla niego przede wszystkim całością, złożoną z oddziałujących na siebie wzajemnie układów. Dlatego niepodważalnym standardem mojej praktyki lekarskiej jest właśnie takie szerokie, całościowe spojrzenie na pacjenta połączone z profesjonalizmem, innowacyjnością i terminowością. Uważam, że życie lekarza wiąże się z obowiązkiem nieustannego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w niesieniu pomocy pacjentom.

Właśnie z tej potrzeby pomocy chorym powstał Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana.

Szczególnym tematem moich zainteresowań jest oś jelitowo-mózgowa, immunologiczno-mózgowa oraz medycyna środowiskowa.

Oznacza to, że badam w jaki sposób zespół przerostu bakteryjnego w jelicie (SIBO), i przewlekły zespół rozrostu grzybiczego w jelicie (SIFO) (czyli inaczej candida lub kandydoza układowa) mogą wpływać na zaburzenia funkcjonowania mózgu, w tym zaburzenia neurorozwojowe, takie jak autyzm. Szczególnie dużo uwagi poświęcam encefalopatii wątrobowej. Ponadto badam związki pomiędzy infekcjami drobnoustrojami takimi jak paciorkowce, jersinia, campylobacter, borelioza, bartonelloza, Coxackie, wirus EBV (mononukleoza) a przewlekłymi stany zapalnymi takimi jak PANDAS, PANS, ale także Hashimoto.

Magda Kucharska sesja - TL-4

Zawsze zastrzegam, jednak że polimorfizmy genetyczne to nie choroby genetyczne. Nie znamy zresztą do końca ich wpływu na organizm.

Pacjenta zawsze rozpatruję w powiązaniu ze środowiskiem, uwzględniając takie czynniki jak przewlekły zespół odpowiedzi zapalnej (CIRS) wywołany przez mykotoksyny, zespół chorego budynku, wywołany przez Aspergillusa, czy narażenie na toksyny środowiskowe takie jak metale ciężkie, rtęć, arsen, glifosat, pestycydy. Współpracuję z wykwalifikowanymi dietetykami dobierając indywidualnie diety do potrzeb pacjenta. Oferujemy oparte na badaniach  diety FODMAP, SCD,  bezglutenowe, bezmleczne, immunologiczne.  Działamy zawsze jako zespół.

Maga Kucharska sesja - Team

Doktor Magdalena Cubała-Kucharska w 1989 r. ukończyła Śląską Akademię Medyczną kierowaną przez charyzmatycznego profesora Franciszka Kokota, z którego dorobku naukowego czerpie do dziś. W roku 2011 obroniła doktorat na Uniwersytecie Łódzkim pod skrzydłami promotora – prof. Krzysztofa Buczyłko i recenzentów – prof. Jerzego Socha i prof. Krzysztofa Zemana

W latach 1990-1995 jako Product Manager w Janssen Poland, dr Cubała-Kucharska współorganizowała liczne konferencje z zakresu alergologii, między innymi współpracując z profesorem Edmundem Rogalą, biorąc również czynny udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach medycznych w kraju, m.in. jako ekspert w kwestii środków antyhistaminowych. Podczas pracy w Janssen Poland dr Cubała-Kucharska zdobyła także szeroką wiedzę na temat systemowych środków przeciwgrzybiczych, i przeciwhistaminowych a także leków regulujących perystaltykę przewodu pokarmowego a pod kierownictwem profesora Andrzeja Szczeklika edukowała się w zakresie regulacji układu odpornościowego.

W 1996-1997 pracowała jako Dyrektor Generalny Stiefel Polska, jednak porzuciła pracę w firmie farmaceutycznej by poświęcić się całkowicie medycynie
W 1999 roku uzyskała specjalizację medycyny rodzinnej na Akademii Medycznej
w Warszawie, jednocześnie kształcąc się w zakresie medycyny naturalnej, żywienia
i suplementacji oraz homeopatii. Mimo posiadanego w zakresie homeopatii wykształcenia, odrzuca tę metodę całkowicie jako sprzeczną zarówno z nauką jak i ze zdrowym rozsądkiem.
Rezydenturę odbyła w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul Banacha 1 w Warszawie

Po uzyskaniu specjalizacji pracowała w Medicover, równocześnie zdobywając wiedzę i doświadczenie w wielu instytucjach za granicą, takich jak International School of Natural Medicine (Bolonia, Włochy) czy British Faculty of Homeopathy (Londyn, Anglia). Zgłębiała tam wiedzę z zakresu medycyny naturalnej, którą również sama wykładała, współpracując w latach 2003-2005 z Collegium Medicum UJ.
W Niemczech odbyła praktykę z zakresu homotoksykologii i medycyny ortomolekularnej uczestniczyła też w corocznych kursach Medicinische Woche w Baden-Baden - jako słuchacz i jako wykładowca, specjalizując się w tematyce bakterii jelitowych i ich wpływu na mózg. Ma też na swoim koncie udział w szkoleniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym chińskiej medycyny ziołowej na Chińskim Uniwersytecie Medycznym (China Medical University) w Taichung, Taiwan, a także udział w szkoleniach Medicina Alternativa na
Sri-Lance organizowanych przez Profesora Antona Jayasurię, gdzie reprezentowała Polskie Ministerstwo Zdrowia. W latach 2001-2005 Pracowała w Radzie ds. Terapii Niekonwencjonalnych przy Ministerstwie Zdrowia w Polsce nad uregulowaniami prawnymi w zakresie kształcenia naturoterapeutów a także współpracowała z WHO w zakresie propozycji uregulowań Medycyny Komplemetarnej i Alternatywnej.

dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska

W roku 2005 dr Cubała-Kucharska rozpoczęła swoją drogę do specjalizacji z zakresu autyzmu, współpracując z Autism Research Institute i przystępując do ruchu Defeat Autism Now. Jej mentorami byli Jacquelyn Mc Candless, Nancy O’Hara, James Adams, Dr Dan Rossignol, Dr Sidney Baker, Dr Bernard Rimland, Dr Richard Lord. W latach 2006-2008 pracowała jako specjalista do spraw autyzmu w Wielkiej Brytanii w Breakspear Medical Group, Hemel Hampstead oraz Autism Treatment Trust w Edynburgu.

W Breakspear uczyła się także medycyny środowiskowej pod superwizją dr Jean Monro oraz profesora Terry Diamonda.  W zakresie badań nad autyzmem współpracowała z laboratorium Analutos w Wielkiej Brytanii kierowanym przez Paula Shattocka i Paula Whiteleya.

Uczestniczyła także w szkoleniach organizowanych przez laboratoria Moleculera, Doctors Data, Genova, Metametrix oraz Great Plains Laboratory.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Żywieniowego i ukończyła także Instytut Żywności i Żywienia.
Obecnie jest członkiem światowego Zarządu ILADEF w USA

Spis wybranych konferencji międzynarodowych, w których brała udział dr Cubała-Kucharska – jako wykładowca i współorganizator

 • 2015-10-16

  ILADS Fort Lauderdale

 • 2016-03-12

  ILADS Athlone

 • 2016-06-10

  ILADS Helsinki

 • 2016-11-03

  ILADS Filadelfia

 • 2016-06-30

  Orthomolecular Medicine Valencia

EnglishGermanPolish