Menu Zamknij

PANS/PANDAS

Pierwszym naukowcem, który użył terminów PANS i PANDAS była Profesor Susan Swedo z Narodowego Instytutu Zdrowia w Waszyngtonie. Już w 1998 jako przyczynę zachowań obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) wskazała infekcje bakteryjne. Od tamtej pory naukowcy z całego świata jako źródło zburzeń rozwoju funkcji poznawczo-behawioralnych wskazują także infekcje odzwierzęcegrzybicze i wirusowe.

PANS (PANS – Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, czyli zespół ostrych dziecięcych zaburzeń neuropsychiatrycznych) i PANDAS (PANDAS - Dziecięce autoimmunologiczne neuropsychiatryczne zaburzenia związane z infekcjami streptokokowymi, czyli paciorkowcowymi) są ściśle powiązane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i ADHD.

Opisane zaburzenia mogą znacznie obniżyć jakość życia zarówno pacjentów jak i najbliższych im osób. Wczesne zaobserwowanie przez rodziców cech świadczących o PANS i PANDAS, trafne zdiagnozowanie i rozpoczęcie leczenia mogą skutkować przywróceniem prawidłowego rozwoju pacjenta.

Pans
PANSPANDAS

Jeśli u Twojego dziecka pojawiają się opisane niżej objawy – warto zwrócić się do naszego gabinetu, aby znaleźć przyczynę takich zachowań:

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) - powtarzające się myśli lub obawy, przemieszane objawy psychiczne lub fizyczne, rytuały,
 • utrata przez dziecko wcześniej nabytych umiejętności, mowy,
 • zespoły lękowe, ataki paniki,
 • omamy, halucynacje,
 • nadpobudliwość, nadaktywność,
 • deficyt uwagi i koncentracji,
 • krzyk i agresja,
 • depresja.

Współwystępujące objawy fizyczne to:

 • tiki
 • znaczna wybiórczość pokarmowa (kolor, konsystencja posiłków),
 • utrata masy ciała, niedowaga,
 • nadwrażliwość na światło, dźwięk, dotyk,
 • moczenie nocne (oddawanie moczu w nocy), częstomocz (mała objętość, kilkanaście razy dziennie),
 • czyli osłabienie mięśni, pogorszenie pisma,
 • zaburzenia równowagi,
 • bóle stawów, problemy z chodzeniem.
Pans 2

Jeśli powyższe charakterystyczne dla PANS i PANDAS zachowania występują u dziecka – warto przeprowadzić badania diagnostyczne, czyli Panel PANDAS i Panel PANS. Badania wskażą nam przyczynę zaburzeń i pozwolą lekarzowi ustalić odpowiednią farmakoterapię.