fbpx
Szukaj
Close this search box.

Polimorfizm (SNPs, ang. Single-Nucleotide Polymorphisms), inaczej wielopostaciowość (gr. polys – wiele, morfe – kształt) – zjawisko występowania w populacji organizmów określonego gatunku odmiennych genotypów.

W badaniu DNA pod kątem polimorfizmów rozgranicza się kilka frakcji DNA, a mianowicie grupę genów, które:

Polimorfizmy wywierają wpływ na strukturę i funkcje białek, enzymów i receptorów komórkowych. Niektóre z nich mogą wykazywać nieznaczny wpływ na występowanie i rozwój zaburzeń, który jednak został udowodniony naukowo.

Większa ilość polimorfizmów w organizmie przekłada się na większe ryzyko wystąpienia zmian metabolicznych i biochemicznych u danego osobnika.

Badaniem w kierunku polimorfizmów jest panel metylacji.

Badaniem oceniającym aktualny stan organizmu jest Metabolomix – więcej o badaniu kwasów organicznych tutaj. Więcej o metylacji można przeczytać tutaj, a o genie COMT tutaj.