Regulamin Insytutu - Arcana - Instytut Medycyny Integracyjnej
Menu Zamknij

Rejestracja nowych pacjentów

Leczenie w gabinecie Arcana nie zastępuje opieki w POZ. Poniższy regulamin obowiązuje każdego pacjenta rozpoczynającego lub kontynuującego leczenie i/lub dietoterapię w gabinecie Instytutu Medycyny Integracyjnej „Arcana” mieszczącego się przy ul. Kniaziewicza 45 (lokal 10) w Piasecznie od momentu opublikowania/ naniesienia poprawki w dokumencie. Pacjenci zobowiązani są do śledzenia zmian w regulaminie – powiadomienia będą pojawiać się na podanej stronie http://drcubala.com/aktualnosci/ (w zakładce „aktualności” – „bieżące informacje”). Jeśli pacjent/ opiekun prawny pacjenta nie akceptuje poniższych założeń i warunków – zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pracownikowi „Arcany”, co umożliwi wypisanie danej osoby z grona pacjentów.

1. Rejestracja nowych pacjentów
Pierwsza konsultacja może zostać umówiona tylko i wyłącznie po skorzystaniu z usługi „Dobór badań”, która polega na indywidualnym doborze badań, które należy wykonać przez „Arcanę” przed pierwszą wizytą.

Badania są wybierane przez lekarza na podstawie dostarczonych:
• Obowiązkowo:
◦ Kwestionariusza,
◦ Zgody na dobór badań,
◦ Zgód RODO wypisanych przez pacjenta/wszystkich opiekunów prawnych pacjenta (matka i ojciec wypełniają osobne dokumenty),
• Opcjonalnie: dotychczasowych badań, opinii lekarzy, terapeutów, wychowawców, innych dokumentów określających stan zdrowia pacjenta.

Wszystkie niezbędne pliki znajdą Państwo na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/pliki-do-pobrania/ (w zakładce „dla pacjentów” – „pliki do pobrania”. Osobne pliki pdf wraz z potwierdzeniem przelewu za usługę należy dostarczyć mailowo na adres: info@drcubala.com . Cały proces jest szczegółowo opisany na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/dobor-badan/ (w zakładce „dla pacjentów” – „dobór badań”).

Zgłoszenie się do „Doboru badań”, opłacenie go, a także wykonanie zleconych badań nie jest jednoznaczne z przyjęciem pacjenta do gabinetu – dokładne wytyczne znajdują się w rozdziale „Odmowa leczenia”.

Pacjenci, którzy nie chcą skorzystać z „Indywidualnego doboru badań”, mogą jedynie zostać wpisani na „listę rezerwową”. Personel placówki skontaktuje się telefonicznie z osobą zapisaną na ów liście/ jej opiekunem prawnym w przypadku, gdy termin po uprzednim zaproponowaniu go pacjentom placówki pozostanie wolny. Wpisanie na listę osób oczekujących nie gwarantuje dostępności terminów i odbycia konsultacji.

Termin pierwszej konsultacji ustalany jest najszybciej w momencie dostarczenia ostatnich próbek z materiałem do badań zleconych w opcji minimum przez „Dobór badań”. Konsultacja może odbyć się nie wcześniej niż 4 tygodnie po dostarczeniu ostatnich próbek do badań do „Arcany”.

Koszt „Indywidualnego doboru badań” znajduje się w aktualnym cenniku na stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/  (w zakładce „dla pacjentów” – ‘cennik”.

  1. Kwestionariusz

Kwestionariusz do „Doboru badań” należy wypełnić na komputerze w pliku, uzupełniając w miejscach linii – linie będą znikać automatycznie. Nie należy uzupełniać dokumentów odręcznie (wyjątek stanowią podpisy).

W kwestionariuszu w przeznaczonym do tego miejscu należy wymienić wszystkie badania, których wyniki wykraczały poza laboratoryjne normy. Dodatkowo na końcu kwestionariusza powinny zostać wypisanie przebadane jednostki chorobowe, które zostały wykluczone oraz aktualnie przeprowadzane badania a także te, których wykonanie jest rozważane.

3. Badania
Badania aktualne to takie, które zostały wykonane w ciągu ostatniego roku – są kluczowe i należy dostarczyć je do gabinetu przed wizytą. Wyjątkiem są badania podstawowe wypisane w dalszej części akapitu. Badań nie należy wykonywać we własnym zakresie, oprócz badań podstawowych (morfologia, elektrolity, bilirubina, GGTP, ALAT, ASPAT, kreatynina, mocznik, TSH, FT3, FT4, cholesterol, kwas foliowy (u dziecka i matki), glukoza na czczo, kwas moczowy, witamina D3 (u dziecka i matki), trzykrotny posiew moczu, HBA1c, serotonina). Wymienione badania są ważne przez miesiąc – starsze wyniki podstawowe nie będą brane pod uwagę.

4. Odmowa leczenia/ dietoterapii
Lekarz/ dietetyk może odmówić przyjęcia pacjenta, jeśli jednostki chorobowe wykraczają poza specjalizację lekarza/ dietetyka oraz gdy pacjent nie stosuje się do regulaminu, nie wprowadza zaleceń lekarza/dietetyka, przejawia agresywne, roszczeniowe zachowania, nie dostarczył wszystkich niezbędnych dokumentów, posiada zaległe nieuregulowane płatności.

5. Płatność
Badania i konsultacje w Instytucie Medycyny Integracyjnej „Arcana” można opłacić gotówką lub przelewem. Nie ma możliwości, uregulowania płatności kartą w gabinecie.

W celu uiszczenia opłaty gotówką należy przygotować odliczoną kwotę za wybrane usługi. Płatność przelewem należy poprzeć potwierdzeniem przelewu wygenerowanym przez bank – plik należy wysłać drogą mailową na adres: info@drcubala.com lub dostarczyć wydruk osobiście do placówki ( Ul. Kniaziewicza 45 lok. 10, 05-500 Piaseczno).

Poniżej przedstawione są dane do przelewu z polskich kont bankowych (tylko w złotówkach):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno
43 2130 0004 2001 0227 0304 0001
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

oraz dane do przelewu z zagranicznych kont bankowych (tylko w dolarach i euro):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno

EURO: PL24 1020 1097 0000 7502 0286 9253
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

USD: PL57 1020 1097 0000 7402 0270 0607
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PKO Bank Polski SA Oddział 101 w Warszawie
al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

Potwierdzenia w formie zrzutów ekranu, zdjęć ekranu lub przedstawione do wglądu personelu medycznego na urządzeniach elektronicznych nie będą honorowane.

6. Wykonanie badań za pośrednictwem „Arcany”
Aby zamówić zestaw do pobrania materiału do badania należy wysłać maila na adres info@drcubala.com , zawierającego:
• Imię, nazwisko pacjenta
• Nazwę badania, które należy wykonać
• Potwierdzenie przelewu za całość badania
• Adres, na jaki mają zostać nadane próbki
• Numer telefonu dla kuriera

Z próbkami będą dostarczone instrukcje zwierające treści, opisujące jak pobrać materiał do badania, w jakich warunkach go przechowywać i inne niezbędne informacje.

Wysyłka do laboratorium w Stanach Zjednoczonych dotyczy m.in. badań: ONE, CSA, CSAP2, mikrobiologia, uroporfiryny, badanie pierwiastkowe włosa i odbywa się 1-3 razy w miesiącu – zawsze w uprzednio ustalone wtorki. Terminy aktualizowane są na bieżąco na stronie: http://drcubala.com/aktualnosci/ .

Próbkę należy dostarczyć do Instytutu „Arcana” w poniedziałek poprzedzający dzień wysyłki do USA lub w dzień wysyłki (wtorek) do godziny 15:00. Pacjenci lub ich opiekunowie dostarczają próbkę we własnym zakresie – zamawiając kuriera w odpowiednim terminie lub przywożąc ją osobiście albo za pośrednictwem osób trzecich (wówczas opiekun prawny powinien dostarczyć zgodę zawierająca: imię i nazwisko pacjenta wraz z PESELEM lub numerem paszportu, imię i nazwisko opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL lub numerem paszportu, imię i nazwisko osoby trzeciej wraz z numerem PESEL lub numerem paszportu, przekazującej materiał do Instytutu, odręcznymi podpisami pacjenta/ jego opiekuna prawnego i osoby trzeciej oraz nazwą wykonywanego badania/ nazwami wykonywanych badań.

Jeśli próbka będzie w złym stanie/ warunki jej przechowywania nie będą odpowiednie/ opakowanie materiału będzie nieszczelne, itd. – konieczne będzie ponowienie pobrania próbek i ponowne dostarczenie ich do gabinetu w określony poniedziałek lub wtorek. W takim wypadku pacjent/ opiekun prawny pacjenta nie ponosi dodatkowych kosztów poza kosztem dostarczenia próbek do Instytutu „Arcana”.

Otrzymane pakiety zawsze należy sprawdzić – upewnić się, że na opakowaniu próbek jest właściwa nazwa testu, który został zlecony i opłacony. W przypadku otrzymania niewłaściwego zestawu należy niezwłocznie zwrócić się do placówki „Arcana” i poinformować o tym fakcie personel medyczny.

W standardzie naszych usług i laboratoriów, z którymi współpracujemy jest nieodpłatne powtarzanie badań, które jeśli próbka budzi wątpliwości, jest konieczność potwierdzenia parametrów, które są graniczne lub wątpliwe. Procedura odrzucenia próbek leży w żywotnym interesie pacjenta oraz lekarza prowadzącego. Jest to uściślenie diagnostyki, w dążeniu do uzyskania precyzyjnych wyników.

7. Wyniki badań
Wyniki badań wykonanych za pośrednictwem „Arcany” otrzymają Państwo mailowo po ich przetłumaczeniu oraz sprawdzeniu i uzyskaniu pieczątki polskiego diagnosty. W sprawach związanych z wysyłką, zestawami do pobrania próbek, wynikami badań należy kontaktować się mailowo z: laboratorium@drcubala.com lub telefonicznie pod numerem: +48798334339.

8. Interpretacja badań wykonanych przez inną placówkę
W ramach konsultacji lekarskiej „Arcana” oferuje usługę interpretacji badań wykonanych poza pośrednictwem „Instytutu Medycyny Integracyjnej” w Piasecznie. Jej koszt znajduje się w cenniku na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (zakładka „dla pacjentów” – „cennik”.

Badania, które należy wykonać we własnym zakresie, bez pośrednictwa „Arcany” to morfologia, elektrolity, bilirubina, GGTP, ALAT, ASPAT, kreatynina, mocznik, TSH, FT3, FT4, cholesterol, kwas foliowy (u dziecka i matki), glukoza na czczo, kwas moczowy, witamina D3 (u dziecka i matki), trzykrotny posiew moczu, HBA1c, serotonina.

Wszystkie wyniki, które mają zostać omówione w trakcie konsultacji należy dostarczyć w formie wydrukowanej do gabinetu – lekarz nanosi komentarze na wynikach, co ułatwia zrozumienie celu leczenia i/lub terapii oraz problemów zdrowotnych pacjenta.

9. Rodzaje konsultacji
Rodzaj konsultacji określany jest przez personel „Arcany” w porozumieniu z pacjentem w trakcie umawiania terminu oraz (w przypadku konsultacji nagłej) przez lekarza na podstawie dostarczonych informacji. Koszt wizyty lekarskiej jest zależny od zarezerwowanego czasu. Nie ma możliwości przedłużenia konsultacji w jej trakcie, gdyż powoduje to opóźnienie przyjęcia kolejnych pacjentów.

Mając na uwadze dobro innych pacjentów, pacjenci proszeni są o punktualność i nieprzedłużanie wizyt (koszt przedłużenia wizyty ponosi pacjent). Pacjenci, których wizyta opóźni się przez zmiany godziny lub czasu trwania konsultacji poprzedzających umówione spotkanie z lekarzem/ dietetykiem nie będą narażeni na żadne konsekwencje – ich czas trwania wizyty nie ulegnie skróceniu, będzie jedynie przesunięty.

Pacjenci proszeni są o przybycie do praktyki nie później i nie wcześniej niż 5-10 minut przed planowaną wizytą. Z przyczyn niezależnych od pracowników „Arcany” konsultacja może odbyć się po umówionej godzinie. Prosimy o cierpliwość i – w przypadku konsultacji skype lub telefonicznych – oczekiwanie na kontakt od lekarza/dietetyka.

Konsultacje uznaje się za aktualne jedynie po telefonicznym potwierdzeniu daty i godziny wizyty przez personel medyczny „Arcany” w tygodniu poprzedzającym wizytę. Jeśli konsultacja nie zostanie potwierdzona przez pacjenta/ opiekunów prawnych pacjenta – pacjent zostanie wypisany, a termin wizyty zaproponowany innym osobom. Konsultacje odbywają się wyłącznie w godzinach pracy gabinetu – godziny otwarcia można znaleźć na podanej stronie: http://drcubala.com/ na dole strony, w „stopce”) po wcześniejszym zarezerwowaniu określonego czasu i uiszczeniu opłaty.

Nowe badania i zagadnienia, zlecone leki i suplementy (dawki i właściwości), wskazana dietoterapia przepisane przez lekarza/dietetyka omawiane są wyłącznie podczas konsultacji. Po otrzymaniu zaleceń – jeszcze w trakcie konsultacji należy upewnić się, czy ich treść nie budzi żadnych wątpliwości i czy nie mają Państwo dodatkowych pytań.

10. Pierwsza konsultacja lekarska
Pierwsza konsultacja odbywa się w gabinecie (w wyjątkowych sytuacjach przez zoom/ telefon). Lekarz poprzez przebadanie pacjenta, interpretację wyników badań, obserwację zachowań oraz zebranie wywiadu ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala indywidualne zalecenia, terapię i/lub kieruje do innych specjalistów.

Pierwsza konsultacja trwa do 50 min. Przy leczeniu więcej niż 1 osoby, czas konsultacji ustalany jest indywidualnie.

Obecność pacjenta w trakcie pierwszej konsultacji jest obowiązkowa (w wyjątkowych sytuacjach może zostać odroczona w czasie). Na kolejnych wizytach (np. podczas omawiania wyników badań) obecność pacjenta nie jest konieczna.

Koszt pierwszej wizyty jest dostępny na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (w zakładce „dla pacjentów” – „cennik”).

Niezbędne do prawidłowego przebiegu konsultacji są następujące dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć przed umówionym terminem konsultacji:

  • Zgoda na leczenie,
  • Zgody RODO,
  • Oświadczenie o niepublikowaniu,
  • Test ATEC – jeśli u pacjenta zdiagnozowano/ podejrzewa się autyzm,
  • Kwestionariusz – z naniesionymi poprawkami, jeśli wystąpiły zmiany od momentu dostarczenia kwestionariusza w celu skorzystania z „Doboru badań”. Jeżeli kwestionariusz nie zmienił się – nie ma konieczności ponownego dostarczenia dokumentu o tej samej treści.

Wszystkie wyżej wymienione pliki można znaleźć na stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/pliki-do-pobrania/  (w zakładce „dla pacjentów” – „pliki do pobrania”). Ów dokumenty są niezbędne do usprawnienia procesu leczenia. Rzetelnie przygotowany raport uporządkuje istotne kwestie dotyczące leczenia i usprawni przebieg wizyty. Pacjenci są proszeni o dostarczanie uzupełnionych plików w formie wydrukowanej. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjentów nieprzygotowanych do konsultacji.

Odpowiednie przygotowanie się pacjenta/opiekunów prawnych do konsultacji (spisanie pytań, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego i opłaconego czasu. Ze względu na złożoność terapii, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie konsultacji.

11. Kontrolna konsultacja lekarska
Konsultacja polega na ocenie postępów leczenia/terapii, naniesieniu poprawek, ustaleniu kontynuacji leczenia/terapii, interpretacji wyników badań, zleceniu kolejnych badań, jeśli istnieje taka konieczność. Kontrolna konsultacja lekarska trwa do 30 min. Przy leczeniu więcej niż 1 osoby, czas konsultacji ustalany jest indywidualnie. Może odbyć się osobiście (w gabinecie), przez telefon lub Skype. Pacjent zapisany na konsultację telefoniczną ma obowiązek podania numeru telefonu, który ma możliwość odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego. Koszt konsultacji kontrolnej jest dostępny na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (w zakładce „dla pacjentów” – „cennik”. Jeśli wyników badań jest więcej (nie wliczając badań podstawowych) – należy poinformować personel medyczny, który ustala termin konsultacji kontrolnej, aby zarezerwowano więcej czasu na interpretację ów wyników.
Niezbędne do prawidłowego przebiegu konsultacji są następujące dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć przed umówionym terminem konsultacji:

  • Test ATEC,
  • Raport.

Wszystkie pliki można znaleźć na stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/pliki-do-pobrania/ (w zakładce „dla pacjentów” – „pliki do pobrania”. Ów dokumenty są niezbędne do usprawnienia procesu leczenia. Rzetelnie przygotowany raport uporządkuje istotne kwestie dotyczące leczenia i usprawni przebieg wizyty. Pacjenci są proszeni o dostarczanie uzupełnionych plików w formie wydrukowanej. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjentów nieprzygotowanych do konsultacji.

W szczególnych i rzadkich przypadkach, w których lekarz uzna za niezbędne uzyskanie dodatkowych informacji/ wyników, by podjąć precyzyjne decyzje dotyczące leczenia, pacjent może zostać poinformowany, iż konsultacja zostanie dokończona w ramach uprzednio uiszczonej opłaty po dostarczeniu ów danych/ wyników. Czas dostarczenia danych nie może przekroczyć 30 dni w przypadku badań krajowych i 60 dni w przypadku badań zagranicznych. Po tym terminie należy umówić nowy termin kolejnej, odpłatnej konsultacji.

Odpowiednie przygotowanie się pacjenta/opiekunów prawnych do konsultacji (spisanie pytań, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego czasu. Ze względu na złożoność terapii, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie konsultacji.

Po telekonsylium (konsultacje przez telefon/ Skype) należy wysłać mailowo na info@drcubala.com adres, na jaki pracownik rejestracji ma wysłać fakturę, zaświadczenie lub inny dokument, który został wypisany na prośbę pacjenta/ opiekunów prawnych pacjenta w trakcie wizyty.

12. Nagła konsultacja lekarska
Konsultacja nagła to kilkuminutowa rozmowa telefoniczna w przypadku nagłego i ostrego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który włączył leczenie/ terapię przepisane/ą przez lekarza placówki. Konsultacja nagła nie obejmuje: omówienia wyników badań (poza takimi, które wykazują nagłe pogorszenie stanu zdrowia), wyjaśnienia leczenia zleconego w trakcie konsultacji pierwszej lub kontrolnej, innych kwestii, które powinny zostać poruszone w trakcie konsultacji kontrolnej/pierwszej wizyty. Odbywa się między umówionymi wizytami w godzinach pracy lekarza.

Niezbędny do prawidłowego przebiegu konsultacji jest mail dostarczony przez pacjenta lub opiekuna prawnego na adres mailowy: info@drcubala.com ze szczegółowym opisem obecnego stanu zdrowia, występujących objawów oraz aktualnym etapem leczenia/ terapii, wynikami podstawowymi lub innymi wskazującymi na nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Pacjent zapisany na konsultację telefoniczną ma obowiązek podania numeru telefonu, który ma możliwość odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego. Koszt konsultacji nagłej jest dostępny na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (w zakładce „dla pacjentów” – „cennik”. O tym, czy przypadek kwalifikuje się do konsultacji nagłej decyduje lekarz po zapoznaniu się z wyżej określoną wiadomością mailową.

Konsultacja umawiana jest na najbliższy możliwy dzień, nie ma możliwości ustalenia dokładniej godziny rozmowy.

Konsultacja nagła możliwa jest jedynie w przypadku czynnych pacjentów. Pacjenci, którzy nie kontaktowali się z praktyką w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, nie mogą z niej korzystać.
W razie potrzeby w trakcie konsultacji nagłej wystawiane są recepty i zalecenia.

Konsultację nagłą należy opłacić przelewem lub gotówką przed umówionym terminem.

Poniżej przedstawione są dane do przelewu z polskich kont bankowych (tylko w złotówkach):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno
43 2130 0004 2001 0227 0304 0001
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

oraz dane do przelewu z zagranicznych kont bankowych (tylko w dolarach i euro):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno

EURO: PL24 1020 1097 0000 7502 0286 9253
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

USD: PL57 1020 1097 0000 7402 0270 0607
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PKO Bank Polski SA Oddział 101 w Warszawie
al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

Potwierdzenia w formie zrzutów ekranu, zdjęć ekranu lub przedstawione do wglądu personelu medycznego na urządzeniach elektronicznych nie będą honorowane.

Odpowiednie przygotowanie się pacjenta/opiekunów prawnych do konsultacji (spisanie pytań, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego czasu. Ze względu na złożoność terapii, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie wizyt i konsultacji.

Po telekonsylium (konsultacji przez telefon/ Skype) należy wysłać mailowo na info@drcubala.com adres, na jaki pracownik rejestracji ma wysłać fakturę, zaświadczenie lub inny dokument, który został wypisany na prośbę pacjenta/ opiekunów prawnych pacjenta.

13. Konsultacja online (zoom/telefon)
Konsultację online należy opłacić przed umówionym terminem. Następnie, w celu weryfikacji płatności pacjent zobowiązany jest przesłać potwierdzenie przelewu wygenerowane przez bank na adres mailowy: info@drcubala.com .

  • Zoom: Pacjent zobowiązany jest przed umówionym terminem wizyty pobrać program zoom ze strony: https://zoom.us/download wybierając przycisk „download”. W dniu umówionej wizyty pacjent powinien zalogować się do programu i dołączyć do spotkania przez link z maila (otrzymany od recepcji Arcany) nie później niż 10min przed konsultacją. Zalecamy przetestowanie programu przed wizytą w celu ustawienia mikrofonu i obrazu z kamery. Jeśli pacjent nie zaloguje się do spotkania zoom 10min przed umówioną godziną konsultacji – wizyta może zostać anulowana.
  • W przypadku konsultacji telefonicznej – należy podać numer telefonu z możliwością odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego Lekarz/ dietetyk wykonuje połączenie około umówionej godziny. Jeśli pacjent nie odbiera po 3-krotnej próbie połączenia ze strony lekarza/ dietetyka – konsultacja może zostać anulowana.

Wizyta rozpoczyna się weryfikacją danych pacjenta.

Po konsultacji pacjent otrzymuje zalecenia wysłane w formie pseudonimizowanej.

14. Pierwsza konsultacja dietetyczna
Pierwsza konsultacja dietetyczna trwa do 50 min. Może odbyć się telefonicznie/ przez Skype/ osobiście (w gabinecie; w wybrane dni). Przed konsultacją pacjent otrzymuje maila z załącznikami – dziennikiem żywieniowym i kwestionariuszem. Jeżeli mail nie dotrze – należy pobrać pliki samodzielnie z podanej strony: http://drcubala.com/dla-pacjentow/pliki-do-pobrania/ (w zakładce „dla pacjentów” – „pliki do pobrania”.

Dokumenty należy uzupełnić i odesłać na adres: dietetyk@drcubala.com przed konsultacją. W trakcie konsultacji omawiane są: dotychczasowy sposób żywienia pacjenta, zalecenia dietetyczne w danych jednostkach chorobowych, zasady prowadzenia diety.

Pacjent zapisany na konsultację telefoniczną ma obowiązek podania numeru telefonu, który ma możliwość odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego.

Odpowiednie przygotowanie się pacjenta/opiekunów prawnych do konsultacji (spisanie pytań, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego czasu. Ze względu na złożoność terapii, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie konsultacji. Obecność dziecka nie jest konieczna.

Każdy pacjent po konsultacji dietetycznej bądź otrzymaniu jadłospisu ma do dyspozycji dwa maile z pytaniami (łącznie w obu mailach do 15 pytań) do dietetyka, na które pacjent otrzyma bezpłatną odpowiedź. Pytania i wątpliwości należy kierować bezpośrednio na adres: dietetyk@drcubala.com . Jeśli pytań lub wiadomości jest więcej należy umówić dodatkową odpłatną konsultację w celu obszernego omówienia zagadnień.

Koszt konsultacji jest dostępny na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (w zakładce „dla pacjentów” – „cennik”).

Konsultację należy opłacić przelewem lub gotówką przed umówionym terminem.

Dane do przelewu z polskich kont bankowych (tylko w złotówkach):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno
43 2130 0004 2001 0227 0304 0001
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

Dane do przelewu z zagranicznych kont bankowych (tylko w dolarach i euro):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno

EURO: PL24 1020 1097 0000 7502 0286 9253
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

USD: PL57 1020 1097 0000 7402 0270 0607
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PKO Bank Polski SA Oddział 101 w Warszawie
al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)
Potwierdzenia w formie zrzutów ekranu, zdjęć ekranu lub przedstawione do wglądu personelu medycznego na urządzeniach elektronicznych nie będą honorowane.

15. Kontrolna konsultacja dietetyczna
Kontrolna konsultacja dietetyczna trwa do 40 min. Może odbyć się telefonicznie/ przez Skype/ osobiście (w gabinecie; w wybrane dni). W trakcie konsultacji omawiane są postępy dietoterapii oraz kolejne zalecenia.

Pacjent zapisany na konsultację telefoniczną ma obowiązek podania numeru telefonu, który ma możliwość odbierania połączeń przychodzących z numeru zastrzeżonego.

Odpowiednie przygotowanie się pacjenta/opiekunów prawnych do konsultacji (spisanie pytań, wątpliwości) umożliwia pełniejsze wykorzystanie zarezerwowanego czasu. Ze względu na złożoność terapii, sugeruje się sporządzanie notatek w czasie konsultacji.

Każdy pacjent po konsultacji dietetycznej bądź otrzymaniu jadłospisu ma do dyspozycji dwa maile z pytaniami (łącznie w obu mailach do 15 pytań) do dietetyka, na które pacjent otrzyma bezpłatną odpowiedź. Pytania i wątpliwości należy kierować bezpośrednio na adres: dietetyk@drcubala.com . Jeśli pytań lub wiadomości jest więcej należy umówić dodatkową odpłatną konsultację w celu obszernego omówienia zagadnień. Obecność dziecka nie jest konieczna.

Koszt konsultacji jest dostępny na podanej stronie: http://drcubala.com/dla-pacjentow/cennik/ (w zakładce „dla pacjentów” – „cennik”). Konsultację należy opłacić przelewem lub gotówką przed umówionym terminem.

Dane do przelewu z polskich kont bankowych (tylko w złotówkach):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno
43 2130 0004 2001 0227 0304 0001
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

Dane do przelewu z zagranicznych kont bankowych (tylko w dolarach i euro):

ARCANA IMI
Ul. Zielona 17/80
05-500 Piaseczno

EURO: PL24 1020 1097 0000 7502 0286 9253
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

USD: PL57 1020 1097 0000 7402 0270 0607
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PKO Bank Polski SA Oddział 101 w Warszawie
al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska lub nazwa badania)

Potwierdzenia w formie zrzutów ekranu, zdjęć ekranu lub przedstawione do wglądu personelu medycznego na urządzeniach elektronicznych nie będą honorowane.

16. Odwołanie konsultacji
Konsultacje są potwierdzane w tygodniu poprzedzającym umówiony termin wizyty. W przypadku potwierdzenia telefonicznego konsultacji przez pacjenta, a następnie odwołanie jej w okresie późniejszym niż 3 doby (72 godziny) przed wizytą – pacjent zostaje obciążony kwotą 70zł, która zostanie doliczona do kolejnej konsultacji/ badania wykonywanego w Arcanie/ innej usługi. Obciążenie kwotą 70zł nie dotyczy sytuacji nagłych, np. ostrej choroby. Jeśli pacjent/opiekun prawny pacjenta nie otrzymał telefonicznego potwierdzenia wizyty, powinien niezwłocznie skontaktować się z rejestracją „Arcany”.

Wizyta odwołana to taka, której anulowanie potwierdzi pracownik placówki. W przypadku kilkukrotnego odwoływania wizyt w czasie późniejszym niż 72 godziny przed umówionym terminem konsultacji i/lub brakiem kontaktu z pacjentem, istnieje ryzyko, iż dana osoba zostanie wypisana z listy pacjentów „Arcany”, co uniemożliwi ponowne umówienie terminu wizyty.

17. Kontakt z gabinetem między wizytami
Odpowiadanie na telefony i e-maile odbywa się w czasie godzin pracy gabinetu, które można znaleźć w „stopce” (na dole) na podanej stronie: http://drcubala.com/ . W przypadku zmian godzin pracy placówki, terminów wysyłek, urlopów i innych – informacje publikowane są na podanej stronie: http://drcubala.com/aktualnosci/ (w zakładce „aktualności” – „bieżące informacje”).

Kontakt z lekarzem/dietetykiem/laborantką jest ograniczony w trakcie wyjazdów służbowych, rehabilitacji, konferencji, szkoleń, urlopów, itd. W takich przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony.

Kontakt z rejestracją (mailowy, telefoniczny, osobisty) obejmuje następujące tematy:
• umawianie wizyt i konsultacji,
• zamienniki zleconych leków i suplementów, które nie są w obecnym czasie dostępne. W przypadku pytań o zamienniki suplementów prosimy o podawanie, oprócz nazw handlowych, dokładnego składu (wyszczególniony na opakowaniu),
• terminy wysyłki do badań zagranicznych,
• zamawianie pakietów pobraniowych,
• wątpliwości dotyczące zleconych badań.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące otrzymanych zaleceń po konsultacji należy zgłosić w ciągu 1-2 dni po przebytej wizycie. Pytania do lekarza należy zawrzeć w JEDNEJ wiadomości mailowej, wysłanej na adres: info@drcubala.com . Pytania po konsultacji mogą dotyczyć wyłącznie wątpliwości odnośnie zaleceń. Kwestie dotyczące m.in. omówienia poszczególnych parametrów badań, alternatywnego leczenia, zlecenia nowych badań czy celu wprowadzenia danego leku lub suplementu mogą zostać omówione wyłącznie bezpośrednio z lekarzem w trakcie konsultacji lekarskiej. Każdy pacjent ma prawo wyłącznie do jednej wiadomości z pytaniami po konsultacji.

18. Zaświadczenia, recepty
Zarówno recepty jak i zaświadczenia wydawane są wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, uznanych przez lekarza. Zaświadczenia dla sądu wydajemy wyłącznie na wniosek sądu. Nie wydajemy zaświadczeń o zwolnieniu ze szczepień.

19. Rachunek imienny
Do każdej płatności jest wystawiany paragon fiskalny. Rachunki imienne wystawiane są na wyraźną prośbę rodzica. Prośbę o wystawienie rachunku imiennego wraz z informacją dla kogo rachunek ma być wystawiony (oraz ewentualnie na jaki adres przesłany) należy dostarczyć do gabinetu wraz z potwierdzeniem płatności (osobiście lub droga mailową). Istnieje możliwość wystawienia rachunku na Fundację – należy wówczas przesłać dodatkowo dane fundacji oraz ewentualnie numer subkonta).

Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia), w związku z czym pacjent jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

EnglishGermanPolish