fbpx
Szukaj
Close this search box.

Wpływ użytkowania telefonów komórkowych na jakość spermy u młodych mężczyzn

Korelacja między telefonami a niskim poziomem spermy

Nowe badanie przeprowadzone na grupie ponad 2500 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat, którzy przeszli obowiązkową ocenę sprawności fizycznej w armii Szwajcarii. Wykazało istotną korelację między intensywnym użytkowaniem telefonów komórkowych a obniżoną jakością spermy. Uczestnicy badania poddali się badaniom fizycznym. Dostarczyli próbki nasienia i wypełnili ankiety dotyczące swoich nawyków życiowych, historii zdrowia i korzystania z telefonów komórkowych. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie Fertility and Sterility wskazały, że mężczyźni, którzy używali telefonów komórkowych ponad 20 razy dziennie, mieli o 21 procent większe ryzyko niskiego poziomu spermy.

Telefon komórkowy a jakość spermy

Chociaż badanie wskazuje na istnienie statystycznej zależności między użytkowaniem telefonów a jakością spermy. Nie udowadnia ono bezpośredniego związku przyczynowego. Allan Pacey, profesor andrologii na Uniwersytecie w Manchesterze, który nie brał udziału w badaniu, podkreśla, że elektromagnetyczne promieniowanie wydzielane przez telefony komórkowe może teoretycznie zakłócać produkcję spermy, ale równie dobrze intensywni użytkownicy telefonów mogą prowadzić inny styl życia, który wpływa na jakość ich spermy.

Inne aspekty jakości spermy niezwiązane z użytkowaniem telefonu

Badanie przynosi również pewne optymistyczne wiadomości dla mężczyzn. Naukowcy nie znaleźli związku między użytkowaniem telefonów komórkowych a dwoma innymi aspektami jakości spermy, które mogą wpływać na płodność: kształtem plemników i ich zdolnością do szybkiego poruszania się. Ponadto nie stwierdzono dowodów na to, że noszenie telefonu komórkowego w kieszeni spodni wpływa na ryzyko niskiego poziomu spermy. 

Rekomendacje dla mężczyzn -> umiarkowane korzystanie z telefonu

Eksperci, tak jak dr Imran Omar, urolog i starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Aberdeen, podkreślają, że mężczyźni nie powinni wpadać w panikę ani zmieniać swoich nawyków korzystania z telefonów komórkowych. Zaleca się umiarkowane korzystanie z telefonów.  Ponieważ nadmierne używanie może mieć inne niekorzystne skutki zdrowotne. Ważne jest również prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie czynników, takich jak siedzący tryb życia, palenie tytoniu czy niezdrowa dieta, które mogą obniżać jakość spermy.

Wnioski i dalsze badania

Podsumowując, chociaż istnieją pewne dowody wskazujące na możliwy wpływ używania telefonów komórkowych na jakość spermy. To jednak dowody te są niejednoznaczne i wpływ ten, jeśli w ogóle istnieje, wydaje się być stosunkowo niewielki. Nadal konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć potencjalne skutki używania telefonów komórkowych na płodność mężczyzn i jakość spermy.