fbpx
Szukaj
Close this search box.

Czy wszystkie Streptococcus mogą powodować PANDAS?

Etiologiczna rola infekcji paciorkowcami w PANDAS i prawdopodobnie ASD doprowadziła niektórych do kwestionowania, czy niepatogenne gatunki paciorkowców, takie jak powszechnie spożywany probiotyk Streptocuccus thermophilus, mogą wywoływać wytwarzanie autoprzeciwciał w którymkolwiek z tych zaburzeń .

Chociaż jest to zrozumiała obawa, należy podkreślić, że GABHS, czyli Streptococcus pyogenes, jest jedynym organizmem paciorkowcowym, który wykazuje reaktywność immunologiczną w przypadku PANDAS lub ASD . Nie ma dowodów na wytwarzanie przeciwciał reagujących krzyżowo u pacjentów z PANDAS lub ASD narażonych na inne gatunki paciorkowców, takie jak S. thermophilus. W przeciwieństwie do ludzkiego patogenu GABHS, S. thermophilus jest organizmem będącym źródłem pożywienia, który fermentuje produkty mleczne (jest to jeden z organizmów probiotycznych powszechnie stosowanych w jogurtach) i przynosi wiele korzyści zdrowotnych u ludzi.

Bakterie probiotyczne syntezują mleczan z laktozy. S. thermophilus produkuje ureazę, czynnik bakteriocynogeniczny oraz mają zdolność do syntezy polisacharydów. Probiotyki są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu, ponieważ stymulują układ odpornościowy. S. thermophilus jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu biegunek związanych ze stosowaniem antybiotyków, a także jest w stanie zwiększać tolerancję na laktozę.

GABHS nigdy nie wiąże się z S. thermophilus. Zarówno PANDAS jak i ASD są związane wyłącznie z GABHS. Inne gatunki Streptococcus, w tym S. thermophilus, nie były nigdy zaangażowane w etiologię z tych zaburzeń.

Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że S. thermophilus wraz z innymi organizmami probiotycznymi może w rzeczywistości poprawić odporność przeciwko patogenom, takim jak GABHS. W jednym z badań z wykorzystaniem mleka hodowlanego z S. thermophilus i innymi bakteriami kwasu mlekowego spowodowało zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie GABHS i S.pneumoniae w jamach nosowych uczestników badań.

PANDAS jest zaburzeniem neurobehawioralnym charakteryzującym się wystąpieniem u dzieci zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i/lub tików po zakażeniu paciorkowcem beta-hemolizującym grupy ropnej A (GABHS).

Odkrycie przeciwciał przeciwko paciorkowcom zdolnych do reakcji krzyżowej z tkanką nerwową u niektórych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wzbudziło obawy, że S. thermophilus może również wyzwalać wytwarzanie przeciwciał przeciwneuronowych. Ta obawa jest nieuzasadniona, ponieważ pojawienie się PANDAS lub obecność przeciwciał przeciwko paciorkowcom w ASD nigdy nie było związane z innymi organizmami paciorkowcowymi niż GABHS. W reakcjach autoimmunologicznych związanych z GABHS w PANDAS i ASD pośredniczą białka powierzchniowe specyficzne dla S. pyogenes, a nie przenoszone przez S. thermophilus.

S. thermophilus jest stosowany jako probiotyczny składnik jogurtów i innych fermentowanych produktów mlecznych i wykazuje wiele korzyści zdrowotnych dla ludzi. Nie ma podstaw, aby sądzić, że S. thermophilus wywołuje reakcje autoimmunologiczne, podobnie jak GABHS, i raczej sugeruje się, że ten probiotyczny organizm może chronić przed wzrostem GABHS i innych potencjalnie szkodliwych gatunków paciorkowców u ludzi.

Źródła:

Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A.: Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne; POST. MIKROBIOL.,2013, 52, 2, 161–17.

Wolfson D., Olmstead S., Meiss D., Ralston J.: PANDAS, Autism Spectrum Disorders and Involvement of Streptococcus Organisms.