fbpx
Szukaj
Close this search box.

Panel Cunningham

Czym jest Panel Cunningham?

Panel Cunningham to badanie autoprzeciwciał mających związek z objawami neuropsychiatrycznymi. To złożone badanie krwi pozwala zdiagnozować autoimmunologiczne zespoły neuropsychiatryczne – PANS/PANDAS*.
* PANS – pediatryczny zespół neuropsychiatryczny o ostrym początku; PANDAS – Pediatryczne autoimmunologiczne zaburzenie neuropsychiatryczne związane z infekcjami paciorkowcowymi

Co bada Panel Cunningham?

Receptor antydopaminy D1 i D2L

Receptory dopaminy (D1, D2, D3, D4, D5) pośredniczą w działaniu dopaminy na układ hormonalny, funkcje poznawcze, aktywność ruchową, emocje i regulację głodu (sytości). Zaburzenia pracy układu dopaminergicznego wiążą się z patofizjologią wielu chorób (choroba Alzheimera i Parkinsona, schizofrenia, nadpobudliwości psychoruchowa, depresja).
Pojawienie się autoprzeciwciał przeciwko receptorowi dopaminy D1, zaburza prawidłowe funkcjonowanie tego receptora. Powodując stymulacje lub blokowanie transmisji i umiejętności dopaminy do łączenia się z tym receptorem. U pacjentów podwyższonym poziomem przeciwciał anty-dopaminy D1 często obserwuje się objawy psychiatryczne, w tym psychozę i tiki. Natomiast u pacjentów z podwyższonym poziomem przeciwciał anty-dopaminy D2 można zaobserwować objawy takie jak: nadpobudliwość oraz impulsywność.

Anty-lizogangliozyd-GM1

Izogangliozyd GM1 występuje w błonie komórek nerwowych. Działa w pewnym stopniu jako izolacja, otaczając komórki nerwowe. Pełni bardzo istotną funkcję w przekazywaniu sygnałów w mózgu. Autoprzeciwciała zakłócają przekazywanie sygnałów i zaburzają aktywność neurologiczną. U pacjentów z podwyższonym poziomem tych przeciwciał występują między innymi zaburzenia behawioralne, zaburzenia snu, obsesje/kompulsje. Zespół Guillain-Barré jest związany z odpowiedzią autoimmunologiczną przeciwko gangliozydowi GM1.

Antytubulina

Tubulina to białko, które wchodzi w skład mikrotubul, tworząc tzn „rusztowanie” komórki. Tubulina współuczestniczy w transporcie wewnątrzkomórkowym. U osób z podwyższonym stężeniem przeciwciał przeciwko tubulinie obserwuje się zaburzenia funkcji poznawczych.

Receptor antydopaminy D1, D2L, Anty-lizogangliozyd-GM1 oraz Antytubulina

Cztery pierwsze testy badają ilość krążących autoprzeciwciał w surowicy. Przeciwciała te są skierowane na określone cele neuronalne w mózgu. W momencie, w którym przeciwciała zwiążą się lub zablokują poszczególne elementy mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie neuronów, przyczyniając się do wystąpienia objawów neuropsychiatrycznych. Receptory dopaminowe D1 i D2L, Lizogangliozyd-GM1 i Tubulina zostały skorelowane z objawami neurologicznymu i/lub psychiatrycznymi.

Jak interpretować wynik czterech pierwszych testów?

Wynik, który wskazuje na podwyższony choć jeden z testów może sugerować, że objawy neuropsychiatryczne danego dziecka mogą być wywołane zaburzeniem autoimmunologicznym (wywołanym przez infekcję) a niżeli typową chorobą psychiatryczną czy neuronalną.

Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny II (CaMKII)

Test CaMKII jest testem stymulacji komórek. Polega na pomiarach zdolności autoprzeciwciał do stymulowania enzymu CaMKII, znajdującego się w komórkach mózgu ludzi. Enzym ten jest niezwykle istotny gdyż bierze udział w produkcji neuroprzekaźników takich jak: epinefryna, norepinefryna i dopamina. Stymulacja tego enzymu skutkuje wzrostem stężenia neuroprzekaźników mózgowych a to może wywołać różne objawy neurologiczne, psychiatryczne i behawioralne.

Dlaczego tak istotne jest to badania?

Wyniki Panelu Cunningham są pomocne lekarzom w postawieniu prawidłowej diagnozy zaburzeń neuropsychiatrycznych. Prawidłowa diagnoza jest niezbędna do tego aby rozpocząć skuteczny proces leczenia.
Z ważnych informacji należy pamiętać, że to badanie nie identyfikuje bezpośrednio czynnika zakaźnego, natomiast wskazuje na możliwą obecności bodźca zakaźnego.
Badanie Panelu Cunningham wykonuje laboratorium Moleculera Labs. Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana jest wyłącznym dystrybutorem tego badania w Polsce.
Evaluation of the Cunningham Panel™ in pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection (PANDAS) and pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS): Changes in antineuronal antibody titers parallel changes in patient symptoms, Craig Shimasaki, Richard E. Frye, Rosario Trifiletti, Kathy Alvarez, Sean Reim, James Appleman, Show all authors, Journal of Neuroimmunology 2019