Menu Zamknij

Panel Cunningham

Czym jest Panel Cunningham?

Panel Cunningham to badanie autoprzeciwciał mających związek z objawami neuropsychiatrycznymi. To złożone badanie krwi pozwala zdiagnozować autoimmunologiczne zespoły neuropsychiatryczne – PANS/PANDAS*.

PANS – pediatryczny zespół neuropsychiatryczny o ostrym początku; PANDAS – Pediatryczne autoimmunologiczne zaburzenie neuropsychiatryczne związane z infekcjami paciorkowcowymi

Co bada Panel Cunningham?

  1. Receptor antydopaminy D1
  2. Receptor antydopaminy D2L
  3. Anty-lizogangliozyd-GM1
  4. Antytubulina
  5. Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny II (CaMKII) – test stymulacji komórek

neuropsychiatric-symptoms-infection

Receptor antydopaminy D1 i D2L

Receptory dopaminy (D1, D2, D3, D4, D5) pośredniczą w działaniu dopaminy na układ hormonalny, funkcje poznawcze, aktywność ruchową, emocje i regulację głodu (sytości). Zaburzenia pracy układu dopaminergicznego wiążą się z patofizjologią wielu chorób (choroba Alzheimera i Parkinsona, schizofrenia, nadpobudliwości psychoruchowa, depresja).

Pojawienie się autoprzeciwciał przeciwko receptorowi dopaminy D1, zaburza prawidłowe funkcjonowanie tego receptora. Powodując stymulacje lub blokowanie transmisji i umiejętności dopaminy do łączenia się z tym receptorem.  U pacjentów podwyższonym poziomem przeciwciał anty-dopaminy D1 często obserwuje się objawy psychiatryczne, w tym psychozę i tiki. Natomiast u pacjentów z podwyższonym poziomem przeciwciał anty-dopaminy D2 można zaobserwować objawy takie jak: nadpobudliwość oraz impulsywność.

Anty-lizogangliozyd-GM1

Izogangliozyd GM1 występuje w błonie komórek nerwowych. Działa w pewnym stopniu jako izolacja, otaczając komórki nerwowe. Pełni bardzo istotną funkcję w przekazywaniu sygnałów w mózgu. Autoprzeciwciała zakłócają przekazywanie sygnałów i zaburzają aktywność neurologiczną. U pacjentów z podwyższonym poziomem tych przeciwciał występują między innymi zaburzenia behawioralne, zaburzenia snu, obsesje/kompulsje. Zespół Guillain-Barré jest związany z odpowiedzią autoimmunologiczną przeciwko gangliozydowi GM1.

Antytubulina

Tubulina to białko, które wchodzi w skład mikrotubul, tworząc tzn „rusztowanie” komórki. Tubulina współuczestniczy w transporcie wewnątrzkomórkowym. U osób z podwyższonym stężeniem przeciwciał przeciwko tubulinie obserwuje się zaburzenia funkcji poznawczych. 

Receptor antydopaminy D1, D2L, Anty-lizogangliozyd-GM1 oraz Antytubulina

Cztery pierwsze testy badają ilość krążących autoprzeciwciał w surowicy. Przeciwciała te są skierowane na określone cele neuronalne w mózgu. W momencie, w którym przeciwciała zwiążą się lub zablokują poszczególne elementy mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie neuronów, przyczyniając się do wystąpienia objawów neuropsychiatrycznych. Receptory dopaminowe D1 i D2L, Lizogangliozyd-GM1 i Tubulina zostały skorelowane z objawami neurologicznymu i/lub psychiatrycznymi.

Jak interpretować wynik czterech pierwszych testów?

Wynik, który wskazuje na podwyższony choć jeden z testów może sugerować, że objawy neuropsychiatryczne danego dziecka mogą być wywołane zaburzeniem autoimmunologicznym (wywołanym przez infekcję) a niżeli typową chorobą psychiatryczną czy neuronalną.

brain-g1cda22a4b_1920

Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny II (CaMKII)

Test CaMKII jest testem stymulacji komórek. Polega na pomiarach zdolności autoprzeciwciał do stymulowania enzymu CaMKII, znajdującego się w komórkach mózgu ludzi. Enzym ten jest niezwykle istotny gdyż bierze udział w produkcji neuroprzekaźników takich jak: epinefryna, norepinefryna i dopamina. Stymulacja tego enzymu skutkuje wzrostem stężenia neuroprzekaźników mózgowych a to może wywołać różne objawy neurologiczne, psychiatryczne i behawioralne.

Dlaczego tak istotne jest to badania?

Wyniki Panelu Cunningham są pomocne lekarzom w postawieniu prawidłowej diagnozy zaburzeń neuropsychiatrycznych. Prawidłowa diagnoza jest niezbędna do tego aby rozpocząć skuteczny proces leczenia.

brain-g9f6456f6f_1920

Z ważnych informacji należy pamiętać, że to badanie nie identyfikuje bezpośrednio czynnika zakaźnego, natomiast wskazuje na możliwą obecności bodźca zakaźnego.

Zrzut ekranu 2022-02-08 144258

Badanie Panelu Cunningham wykonuje laboratorium Moleculera Labs. Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana jest wyłącznym dystrybutorem tego badania w Polsce.

Evaluation of the Cunningham Panel™ in pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection (PANDAS) and pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS): Changes in antineuronal antibody titers parallel changes in patient symptoms, Craig Shimasaki, Richard E. Frye, Rosario Trifiletti, Kathy Alvarez, Sean Reim, James Appleman, Show all authors, Journal of Neuroimmunology 2019